Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO

Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO, 19 mars 2015, kl 18-19.

Närvarande: Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Inger Blomstrand. Olga Bruce, Barbara Brädefors. Kjell Bygden. Paulina Collao. Staffan Ekbom, Claes Engelbrandt, Parwin Geschwind, Eva Jonson. Barbro Kjelkerud, Birgitta Lardell. Åsa Murray, Gunilla Nilsson,Henrik Persson, Jan-Erik Romson, Klas Sandberg. Lennart Söderberg

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare.

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare. Somliga mötesdeltagare var missnöjda över att inte ha fått protokollet från föregående möte.

En ny punkt las till dagordningen. Arbete på 1 maj.

§2)Var står vi? Kort resumé

Staffan inledde med att sammanfatta läget. Just nu går namninsamlingen trögt. Vi har tröskat igenom många av de välbekanta progressiva kretsarna och det är svårt att nå ut utanför de kretsarna.

Eva och Jan-Erik bekräftar att det är svårt att samla in namn. Många människor är osäkra, förstår inte vad värdlandsavtalet är för något, världsläget verkar osäkert och frågar om vi inte borde gå med i NATO i alla fall.

De i ledningsgruppen som är medlemmar av Vänsterpartiet kommer att lämna motioner om värdlandsavtalet.

Knapparna har kommit fram. Gunnel fick en varm applåd för att ha bidragit med pengarna.

Staffan berättade också om hur vi försöker organisera en debatt i Riksdagen med hjälp av riksdagsman Stig Henriksson (v) till hösten. Han hoppas kunna åstadkomma en bred debatt med både NATO anhängare och motståndare.

Vi försöker också få in artiklar i pressen. Folket i Bild har gjort en intervju med Staffan. Flamman kommer att ta en sak men vi behöver göra mer. Drömmen vore att få in något i Aftonbladet eller kanske ETC. De är störst men svårflörtade.

Staffan har provat med båda. Aftonbladet hade sagt nej omgående. ETC iddes inte ens svara.

Gunnel ville att vi skulle använda svenska flaggan mer i vår marknadsföring. I annat fall lämnar den progressiva rörelsen den i klorna på SD.

Många av de övriga mötesdeltagarna höll inte med. ”En borgerlig symbol” tyckte någon.

§3)Hur organiserar vi namninsamlingen?

Staffan sammanfattade. Vi behöver få in namnunderskrifter i snabbare takt. Nu i slutet av mars börjar vädret göra det enklare att arbeta utomhus. Vi behöver nu få fram folk som kan stå på olika platser i staden. Listor över olika platser gick runt. Marilyn hade textat skyltar man kunde hänga på sig. Gunnel hade svart tyg som kunde användas för banderoller.

Man diskuterade också vilka sorters platser som var lämpliga. Eva och Gunnel hade provat att samla underskrifter i Bredäng. Det hade inte känts lovande. Ofta hade människor på gatan varit för stressade för att skriva på.

Det föreslogs att man kunde ge sig in i caféer. Där brukade folk ha tid. Inger föreslog också att man kunde försöka samla namn på olika möten. Det enda man behövde tänka på i så fall vore att ha mötesledningens tillstånd.

Birgitta framhöll att det fanns en stark bieffekt: vi spred budskapet om NATO motståndet och värdlandsavtalet.

Lennart frågade om inte Notarius Publicus kunde hjälpa till att räkna namnen när uppropet var avslutat eller om institutionen var avskaffad.

§4)Arbete 1 maj

Staffan berättade att vi kommer försöka delta med banderoller i de viktigaste tågen, S, V, SKP och anarkisterna.

Gunnel ville kontakta V och begära tillstånd att ställa upp bokbord i Kungsträdgården. Jan-Erik ville att aktionsgruppen skall ha bokbord i Humlegården.

Eva nämnde La Mano monumentet som en bra startpunkt den 1 maj. Folk från en mängd olika partier och grupper brukade samlas och mingla. Stämningen är i allmänhet avspänd.

§5)Studieträffar

Birgitta ville hålla studieträffar, icke minst för de som skall samla namn. Det skulle kunna bli tillfälle att utbyta erfarenheter, vilka argument och motargument som kan möta.

§6)Föreläsning med Stefan Lindgren

Den punkten måste ställas in. Stefan kom inte.

§7)Nästa möte

Nästa stormöte blir den 21 april, kl 18. Samma lokal.

§8)Mötet avslutas