Protokoll stormöte Aktionsgruppen Nej till NATO, 26 maj 2015

Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO Solidaritetshuset, 26 maj 2015 kl 18-20

Närvarande:Mukhtar Anwar, Ann-Louise Balsam,Gunnel Bergcrantz, Olga Bruce, Inger Blomstrand, Marilyn Barden, Barbara Brädefors, Marilyn Barden, Staffan Ekbom, Mildred Ek, Claes Engelbrandt, Anne Marie George, Parwin Geschwind, Hamid, Micha Harlew, Barbara Hagel, Rolf Hagel, Inger, Ardeshir Jazayen, Jan, Eva Jonson, Barbro Kjelkrud, Brigitta Lardell, Marian Mikus, Klas Sandberg, Ulf Sparrbåge, Lennart Söderberg, Sergej Tickov, Masood Punjsbi, Johan Rosander, Jan Erik Romson, Gunilla Wettersjö, Joel Wahlstedt

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Formalia

Mötet inleddes klockan 1800. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare.

Eftersom det fanns många nya ansikten kring kring båda borden gjordes en presentationsrunda.

§2)Rapporter

Det viktigaste som skett sedan förra mötet var våra aktiviteter under 1 maj och Hirdman mötet i ABF-huset.

Gunnel tyckte arbetet under 1 maj hade varit ostrukturerat. Klas invände att det var ett bra tillfälle men vi hade varit få. Många hade fått skynda från den ena demonstrationen till den andra för att täcka in så mycket som möjligt.

Staffan berättade att han varit med i Vänsterpartiets tåg. Gunnel hade haft bokbord i Kungsträdgården. Klas hade varit med tre eller fyra som samlat underskrifter och delat ut flygblad bland Socialdemokraterna medan deras tåg samlades i Humlegården. Det hade löpt smidigt. Vad partiledningen än må säga så finns öppenhet mot oss bland partiets gräsrötter.

Mötet med Hirdman i ABF huset hade varit en framgång. Vi hade räknat med 50 deltagare. Vi fick 80-100. Sven Hirdman höll ett redigt föredrag som dessutom finns dokumenterat på video och utlagt på Aktionsgruppens hemsida och Facebooksida.

Angående Aktionsgruppens nyhetsbrev berättade Staffan att vi haft diskussioner med Hugo Torstensson och beslutat att Hugo skall driva det vidare på egen hand. Hugo hade mer omfattande ambitioner att skriva om EU. Birgitta underströk att Aktionsgruppen är mer begränsad. Den skall vara fokuserad på att förhindra svenskt NATO medlemskap.

Eva berättade om planer på att ordna möte i bio Tellus där Stefan Lindgren skall tala.

Staffan har blivit intervjuad av ETC.

§3)Policydeklaration

Staffan läste upp texten. Jan Erik tyckte att den nya policydeklaration bekräftade Aktionsgruppens inriktning. Även om del flesta av oss var vänster så behövde vi få med oss borgerliga NATO kritiker som Sven Hirdman och Hans Blix. Gunnel var missnöjd med språket som hon tyckte var för högtravande.

Staffan föreslog att mötet preliminärt antar policydeklarationen. Den exakta formuleringen av texen putsas i efterhand. Gunnel och Klas skulle talas vid om saken efter mötet.

Vi röstade om saken. Deklarationen antogs enhälligt.

§4)Planerat möte i riksdagen

När mötet började fanns frågor om vi hade något samarbete med fredsorganisationer i Finland. Marilyn kunde berätta om sina kontakter med Fredskämparna. Det hade varit tänkt att företrädare skulle närvara vid Hirdmans framträdande den 19 maj. Just nu är den finska medverkan osäker eftersom man inte vet vem som kommer att göra vad i den finska regeringen. Troligtvis är den kommande utrikesministern Alexander Stubb, en hängiven NATO anhängare.

Angående mötet var det ursprungligen tänkt att det skulle hållas den 30 september. Staffan vill ha en bred panel av NATO skeptiker, politiker, journalister och tjänstmän. Samtliga riksdagsledamöter skall bjudas in att delta. Marilyn berättade att vi planerar att hålla det i det gamla Riksdagshuset.

Riksdagsman Stig Henricson föreslår att vi skjuter på det. Just den tiden är de flesta riksdagsledamöterna uppbundna med motionsarbete. Därtill kommer troligen Värdlandsavtalet skjutas upp till i slutet av våren.

Marilyn har samrått med Maj Britt Theorin som uppmanar oss att lägga ambitionsribban högt. Vi skall försöka bjuda in utrikesministern Margot Wallström och andra ministrar. Troligtvis måste de få frågorna på förhand. Annars kommer de inte.

§5)Kommande möte i Göteborg

Staffan och Eva planerar att ordna möte i Göteborg som ett led i ansträngningarna att knyta kontakter meningsfränder runtom i landet. Inger bearbetar sina kontakter i Norrland och bland samerna. Mötet i Göteborg är ett försök att göra samma sak i syd- och väst Sverige. Hittills har bara två partier anmält sitt intresse för att möta oss i Göteborg.

Jan Erik ville också att vi försökte etablera kontakter med fredsorganisationer i Norge. Staffan berättade att han planerar att närvara i det årliga Degerforsmötet, ett tillfälle att knyta norska kontakter.

§6)Sommaren

Sommarlovet står för dörren. Det gäller att hålla trycket uppe, även om många skingras.

Lennart sa: Det skall bli solsken i sommar. Var och en kan gå med Aktionsgruppens namnlistor campingplatser.

Gunnel påpekade att det kommer en hel del turister från övriga landet till Stockholm. Kanske en möjlighet för oss samla underskrifter och att nå övriga landet genom dem.

§7)Övriga frågor

Aktionsgruppen kommer att hålla återkommande demonstrationer på Sergels torg då vi samtidigt kommer att samla underskrifter till uppropet. Enligt Marilyn kommer man inledningsvis samlas onsdagar utanför Åhléns stora ingång onsdagarna den 3:e, 10:e, 17:e och 24 juni klockan 1600 till 1700. Marilyn kommer att ta med banderoll. Övriga deltagare tar med insamlingslistor med underlägg, pennor och flygblad.

Marilyn hälsar: ”Nu sätter vi fart”.

Gunnel meddelar att hon är missnöjd med att dagordning och policydokument skickats så sent. Hon underströk att hon är äldre och inte hinner läsa igenom allt så snabbt.

§8)Nästa möte

Det första stormötet efter sommaren kommer att bli 19 augusti klockan 18 i Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40, som vanligt.