NATO befälhavare på besök

NATO:s militäre befälhavare general Philip Breelove är på besök i Sverige berättar DN. Vad han säger är ganska allmänt. NATO:s samarbete med Sverige är utmärk säger han, det är upp till svenskarna själva om de vill bli medlemmar. Intressant att notera är att reportern Michael Winiarski ändå noterar om värdlandsavtalet:

”Avtalet är omstritt och många kritiker anser att det är ett led i att få Sverige att överge den traditionella alliansfria politiken och smygvägen bli medlem i Nato.”

Det verkar med andra ord ha trängt in att det finns ett motstånd.

Man skulle kunna tillfoga att general Breelove kritiseras av tyskarna för att göra just Ukraina krisen värre genom sina braskande uttalanden mot Ryssland och varningar om ryska truppsammandragningar… även om allt är lugnt.