S backar från öppet NATO-medlemskap

0252067342313_MaxI en debattartikel i Dagens Industri bekräftar Åsa Lindestam, vice ordförande för försvarsutskottet åter att S-ledningen inte tror på öppet NATO medlemskap. Militäralliansen kan under alla förhållanden inte förväntas reagera snabbt i händelse av en oväntad kris.

Däremot sägs inget om en slags de-facto anslutning genom ett myller av små-överenskommelser.