Stormötet 19 augusti 2015

Protokoll för stormöte, Aktionsgruppen Nej till NATO, Solidaritetshuset, 19 augusti 2015, kl 18-21.

Närvarande:Zapor Alam,Marilyn Barden,Barbara Brädfors,Claes Engelbrandt,Staffan Ekbom, Christiane Fürnkranz, Parvin Geschwind, Barbro Hagel, Rolf Hagel, Inger Holmlund, Eva Jonson, Barbro Kjelkrud, Nancy Löfling, Rolf Löfling, Sigyn Meder, Klas Sandberg, Mia Stubbendorff, Gunilla Wettersjö

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare.

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare.

§2)Sommarens aktiviteter

2.1.Namninsamling

Det var återförening efter sommaruppehåll. Parwin berättade hur det gått med namninsamlingen.

Genomgående hade förorterna varit bra ställen att arbeta på. Högdalen hade varit jättebra ansåg hon, Skärholmen jättebra, Jakobsberg jättebra. De hade tagit fram ett par skyltar för att markera för omgivningen vilka de var och vad de samlade namn emot. Enligt Parwin hade skyltarna varit ett effektivt hjälpmedel. Folk kunde självmant komma fram för att skriva på eller kanske diskutera litet. En annan deltagare i mötet beskrev det som seminarier på gatan. Ibland blev det insatta diskussioner, ibland blev det gräl.

En del kunde fråga vad NATO är för något.

Klas redogjorde för arbetet med webben.

Under sommaren hade debattartiklarna i diskussionen för och emot svenskt NATO anslutning kommit i allt snabbare takt. Timbro har gett sig in i leken med inlägg av Katarina Tracz och Mats Johansson. Man kan också märka meningsmotsättningar INOM socialdemokratin där numera två eller tre olika falanger kan urskiljas. Staffan tillfogade att man kan misstänka att partiledning nu är inkopplad.

Klas framkastade att den intensivare debatten kunde bidragit till att arbetet med att samla in namn kanske varit enklare.

Dessutom finns nu ett datum att ta sikte på. Regeringen har släppt en promemoria om Värdlandsavtalet. Enligt promemorian kommer Värdlandsavtalet och hela paketet av lagändringar antas av riksdagen 1 juli 2016.

2.2.Degerfors

Staffan hade lett en samtalsgrupp om Värdlandsavtalet Degerfors om som han upplevt som framgångsrik.

Marilyn berättade att hon mötte på en stor grupp från Göteborg som nu var beredd att ge sig in i striden mot värdlandsavtalet. Staffan och Evas besök där hade kanske haft effekt, även om det inte känts så lovande först.

Göteborg verkar med andra ord vara på gång, Staffan noterade att det var viktigt. Det är trots allt landets andra stad.

Det noterades för övrigt att stormötet hade ett par besökare från Eskilstuna. De hälsade med en applåd.

§3)Höstens arbete

3.1.Samarbetsgrupp för anti-NATO arbete

Staffan och Eva kommer att starta en grupp för att samordna arbetet mellan oss och meningsfränder som hör av sig runtom i landet.

3.2.Studieträffar

Birgitta kommer att ordna en lista över kommande studieträffar. Ett första möte kommer onsdagen 2 september klockan 1800 hemma hos Staffan. Klas ombads att då redogöra för den senaste utvecklingen av värdlandsavtalet och promemorian.

Blir vi för många måste vi dela upp oss i två grupper. Återstår i så fall att hitta lokal där grupp nummer två kan träffas.

3.3..Konferens i Helsingfors

Det kommer en konferens i Helsingfors 3-7 september, arrangerad av en rad fredsorganisationer på temat NATO and Russia in the Baltic Sea Area. Marilyn ordnar en gruppresa för de som är intresserade av att delta.

3.4.Filmdag

Eva arbetar med att arrangera filmdag den 19 september, klockan 16-18 på Bio Tellus, kombinerad biograf, café och kulturhus på Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen.

Man kommer att visa filmen The Ghosts of Jeju om hur öborna på ön Jeju behandlades av USA och den sydkoreanska regeringen. Stefan Lindgren kommer att föreläsa.

§4)Namninsamling

Enligt Staffan bör vi nu närma oss 7 000 underskrifter. Det finns förmodligen en del listor i omlopp som vi inte känner till.

Faktarutan på uppropet kommer att behöva ändras eftersom datumet för Värdlandsavtalet flyttas fram. Det påverkar inte själva uppropet så det borde inte vara några problem.

Klas berättade att vi öppnat ett nytt digitalt upprops som ligger direkt på vår egen webbsajt. Vi kommer därigenom att slippa reklamspottar som dyker upp på det upprop som ligger på skrivunder.com. Det finns 2 030 underskrifter på skrivunder.com och 300 på det nya uppropet.

§5)Ekonomin

Enligt Marilyn hade vi cirka 6 000 kronor på kontot. Hon återkom med ett meddelande från kassören om att det verkliga beloppet låg på 8 720, dessutom var ytterligare 3 400 på väg från försäljningen i Degerfors.

Tröjorna är ett problem. Försäljningen av dem gick trögt men Aktionsgruppen bör klara sina omedelbara åtaganden.

§6)Flygblad

Staffan föreslog att vi inrättar en grupp för att ta fram nya flygblad. Klas Sandberg, Gunilla Wettersjö och Zapor Alam utsåg. Klas blev sammankallande.

Klas föreslog flera olika typer av flygblad var och en flygblad skulle ett eget tema (kärnvapen, exterritorialrätt etc) istället för att försöka klämma in ”allt” ett enda flygblad.

Olika teman diskuterades. Mia föreslog ett flygblad i form av ett quiz. Ett flygblad från Göteborg väckte en hel del beundran. Man skulle också kunna bygga ett flygblad på olika myter som NATO anhängarna gärna åberopar och punktera dem.

§7)Ledningsgruppen

Birgitta kommer att lämna ledningsgruppen. Zapor Alam tillkommer som ny medlem.

§8)Stormöten

Mötet beslutade att spika datum för alla höstens stormöten ”i ett svep”. De datum som sades under mötet var lokalen dessvärre inte ledig. Det blev andra datum i september och oktober. Höstens möten kommer att ske mellan klockan 1730 – 2100 den lokal på Tegelviksgatan 40 som vi hunnit bli så vana vid:

Torsdag 24 september.

Torsdagen 22 oktober

Onsdagen 18 november

§9)Övrigt

Sigyn ansåg att vi borde lägga större vikt vid kärnvapenfrågan. Risken för att NATO för in kärnvapen borde vara tyngdpunkten för Aktionsgruppen

Sigyn hänvisade till Thage G Peterson och Maj-Britt Theorins anföranden i Degerfors.

Klas invände att det i värsta fall kunde ge politikerna möjlighet att använda frågan som ett fikonlöv. Kanske utverka ett symboliskt löfte från NATO om att inte stationera kärnvapen i Sverige och sedan glatt ånga på med NATO integration och medlemskap.

Sigyn hade också som förslag att vi skulle skapa en eller ett par landsomfattande aktionsdagar mot NATO, gemensamma för de olika grupper som är engagerade i motståndet mot svensk NATO

En av mötesdeltagarna skulle delta i ett möte i Paris och ville gärna ha hjälp med en ny banderoll.

pdf-iconprotokoll för Stormöte 19 augusti 2015