Dagordning för stormötet 24 september

Dagordning för Aktionsgruppen Nej till NATO:s stormöte, 24 september 2015

Tid: 24 september 2015, kl 1800

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm. Ta buss 2 (fr Slussen-mot Sofia) eller buss 57, 66 till Sofia (ändhållplats). Buss 59 och 76 till Ljusterögatan/Malmgårdsvägen ligger också nära.

§1)Formalia

Mötet inleds.

§2)Nej till NATO:s studiecirkel

§3)Arbetet med namninsamlingen

§4)Rapporter från tidigare och kommande möten

§5)Riksdagshusmötet 25.11

§6)Galan 2016

§7)Rapport från fredskonferensen i Helsingfors

§8)Informationsmaterial

§9)Samarbetsmöte

§10)Nästa stormöten

§11)Övrigt

pdf-iconDagordning 24 sept 2015