Stormöte 22 oktober 2015

Stormöte, Aktionsgruppen Nej till NATO, torsdagen 22 oktober 2015, kl 18-21

Närvarande:Hannes, Gunnel, Barbara, Inger, Marilyn, Claes, Staffan, Barbara, Rolf, Inger, Eva, Barbro, Sigyn, Jan, Henrik, Jan-Erik, Klas, Lennart, Cilla

Ordförande: Staffan

Sekreterare: Klas

§1)Val av ordförande och sekreterare.

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare.

§2)Rapporter

Staffan har besökt Aarhus fredskonferens. Han höll ett anförande. Enligt Staffans uppfattning var deltagarna mestadels danskar, några från Norge och någon enstaka från Island. Intrycket var att våra meningsfränder i Danmark hade ganska gott tryck i verksamheten. Det var sämre ställt i Norge.

Staffan har framträtt inför TUFF, Tyresö U-lands och Freds Förening

Gunnel hade samlat underskrifter utanför ABF huset. Barbara berättar att en grupp i Örebro kommer att börja samla namn.

Det rapporterades också att två miljöpartister lämnat en motion om att värdlandsavtalet måste rivas upp.

Barbara berättade att man etablerat kontakt med studenterna vid Södertörns högskola och är på väg att arrangera ett möte där.

§3)Mötet i Riksdagshuset

Flygblad och affisch visades upp.

§4)NATO utredningen

NATO utredningen har börjat sin verksamhet oberoende av oss men vi hoppas kunna samarbeta med dem. Många från Aktionsgruppen hade suttit i publiken i Kulturhuset den 30 september under debatten som NATO utredningen arrangerade.

Det upplevdes som en succé för NATO motståndet och ett löfte för framtiden.

§5)Fortsatt namninsamling

Aktionsgruppen hade samma dag (22 okt) samlat underskrifter på universitetsområdet Frescati. Det hade gott bra, överraskande bra. Sammanlagt hade namninsamlingen vid Stockholms universitet gett oss 500-600 underskrifter.

Det innebär att båda Stockholms högskolor gett mycket god utdelning och en välkomnande, nyfiken attityd. Klas föreslog att vi borde se till att dela ut våra flygblad för seminariet i Riksdagen. Vi borde kunna locka en del studenter till publiken. De har dessutom fördelen att kunna disponera sin tid (de kan komma loss tidigt en eftermiddag).

Jan-Erik framkastade att vi borde göra samma sak vid Tekniska Högskolan också.

Nästa, regelrätta namninsamling vid Vällingby, därefter Fruängen.

Barbara kommer att samla namn i Jakobsberg under lördagen.

§6)Studiecirkeln

Vår studiecirkel kommer att ha sitt nästa möte den 3 november i Kvinnor För Freds lokal, Hammarby Allé 93. Agneta Norberg kommer att framträda.

Birgitta kommer att fortsätta driva vår studiecirkel.

§7)Galan

Enligt Barbara går arbetet med en gala vidare. En rad lokaler dit galan kunde ha förlagts till har problem. Åsö gymnasium har anmälts av grannarna för att det är högljutt och kan inte lova att vi får boka. Zäta-salen i ABF huset är en annan möjlighet men den har bara 300 platser. Kulturhuset är fullbokat. Folkets hus är ypperligt, det har 1 500 platser, kan bokas omgående MEN det skall ha 77 000 kronor i hyra. I det priset ingår å andra sidan tekniker.

Berwaldhallen kostar 46 000 i hyra (Eva tillfogar att det nog är närmare 60 000 eftersom man behöver disponera lokalen flera timmar för att kunna ställa den i ordning).

Lägg därtill att dess läge är aningen off.

Eriksdalshallen kostar 60 000. Scalateatern är fullbokad.

Staffan ser helst att lokalen har en kapacitet en publik på 500+. Det ökar utsikten att vi kan hämta in utläggen.

På artissidan ser det hyggligt ut. Dominique, Arabella och Ronny Eriksson lovar att ställa upp men det är svårt att gå vidare utan att kunna visa upp lokal och ett konkret datum.

Man har också diskuterat möjligheten att helt sonika dela upp alltsammans i flera mindre evenemang. Eva var skeptisk till tanken. Mindre evenemang kräver nästan lika mycket jobb som ett större.

Jan-Erik stöder tanken på en stor gala, helst i centralt läge.

Ytterligare ett problem är att bokningsinstitut vill ha ett organisationsnummer, vilket vi just nu har aningen svårt att visa upp.

Staffan uppmanar galagruppen att arbeta vidare.

§8)Övrigt

8.1.Ekonomin

Marilyn uppger att vi har 13 100 kronor på kontot även om Eva påpekade att vi nog måste räkna bort kostnaderna för de nya flygbladen och affischen från den summan.

8.2.Telefonkampanj

Eva berättade att Klas sammanställt en lista över riksdagsledarmöter från s, mp, c och kd. Det är partier som stödjer värdlandsavtalet men anses ”mjuka”. Den mailar han ut till deltagarna i mötet. Gunnel föreslog att telefonlistan också tas upp på samordningsmötet den 31 oktober.

Det fanns viss tveksamhet om hur man skulle närma sig ledarmöterna. Rolf hävdade att vi inte borde gömma oss utan öppet säga att det är Aktionsgruppen som ringer.

Enligt Gunnel gjorde Nej till EU samma sak. Svaren publicerade. Sigyn var tveksam till att citera vad folk svarade i telefon, i alla fall utan att förvarna dem om det.

Rolf trodde inte på att ringa runt bland riksdagsledamöter, eller namninsamling Riksdagsledamöterna är för sitt levebröd beroende av att de följer partilinjen hävdade han. Ett bättre sätt att påverka, trodde han, var att gå via fackförbunden. I synnerhet fackklubbarna.

Klas tillfogade att han gärna tog emot adresserna till fackklubbarna om Rolf hade dem.

8.3.Möte med Maj-Britt Theorin

Sigyn passar på att meddela att Maj-Britt Theorin kommer att framträda på ett möte om värdlandsavtalet med NATO DEN 3 november, klockan 1800 i Ikaros, Jaktplan 2, Barkarby (Järfälla).

Upprop från Blekinge

Nato och kärnvapen på svensk mark – en ödesfråga

Över folkets huvuden har Natoanhängare närmat Sverige till Nato. Syftet har varit att göra steget kort till fullt medlemskap. Men alliansfriheten har tjänat folket väl och är starkt förankrad hos svenska folket. Den har hållit Sverige utanför två världskrig.

Den aktiva och framgångsrika antikärnvapenpolitik som Sverige tidigare förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet under många år i FN hade inte varit och är inte möjlig att föra om Sverige är medlem i Nato.

Nästa år ska riksdagen ta ställning till ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Avtalet innebär, när det tillämpas, att vi tillåter Nato att ha trupper eller vapen på svensk mark. Vårt territorium ska få användas som bas för angrepp på tredje land.

Det finns en omständighet som man håller tyst om! Nämligen att det inte finns ett nej till utplacering av kärnvapen i Sverige inskrivet i värdlandsavtalet. Avtalet gäller ju vid såväl övningar, kriser som krig.

Värdlandsavtalet ökar risken att Sverige blir en direkt måltavla i en stormaktskonflikt. Den alliansfrihet som varit vägledande och gett oss fred i nästan tvåhundra år är vårt bästa skydd.

Slutligen: Det finns ingen anledning för en stat att attackera ett alliansfritt Sverige som inte härbärgerar fientliga trupper, baser eller vapen på sitt territorium. Därför säger vi nej till värdlandsavtalet och nej till Natomedlemskap.

Bevara alliansfriheten. Nej till Nato.

Rolf Axelsson, Karlshamn, ledamot av förbundsstyrelsen i Hamnarbetarförbundet

Ulf Bjerén, Karlskrona, aktivist och debattör

Anders Englesson, Asarum, miljöpartist

Ulf Hansson, Lyckeby, vänsterpartist

Roland Mattisson, Holmsjö, vänsterpartist

Hélène Nordin, Karlshamn, miljöpartist

Inger Persson, Lyckeby, S-kvinna

Leif Törnqvist, Ronneby, fredsaktivist

En spricka i muren?

Skrota värdlandsavtalet.

Det är vad Aktionsgruppen sagt. Nu sägs det av två miljöpartistiska riksdagsledamöter, Jabar Amin och Annika Lillemets som lämnat in en motion (Motion 2015/16:2801, ”Återkallande av värdlandsavtalet med Nato”).

Annika Lillemets sa i en intervju att det mycket väl kan skapa bilden av att Miljöpartiet är splittrat men att frågan är mycket större än så.

amin-o-lilymetsMotion till riksdagen
2015/16:2801
av Jabar Amin och Annika Lillemets (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkalla värdlandsavtalet med Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strax efter att riksdagen gjort sommaruppehåll, beslöt den dåvarande borgerliga regeringen den 27 juni 2014 att inleda förhandlingar om samförståndsavtal om värdlandsstöd med Nato. Avtalet medger bland annat eventuell stationering av Nato-trupper på svensk mark under krig, övningar eller kriser. Formellt beslut fattades hastigt i slutet av augusti 2014 av den utgående regeringen, utan föregående offentlig diskussion eller beslut i riksdagen. Avtalet undertecknades av överbefälhavare Sverker Göranson vid NATO:s toppmöte i Wales den 4 september 2014.

Det är oklart varför den förra regeringen hade så bråttom med att fatta detta säkerhetspolitiskt känsliga beslut utan att låta den föregås av en transparent säkerhetspolitisk analys och påföljande demokratisk process. Den förra regeringen presenterade ingen konsekvensanalys av vilka följder den av den förespråkade politiken skulle få för Sveriges utrikespolitiska situation i fredstid här i Östersjöområdet, respektive hur den skulle påverka oss i en konfliktsituation.

Detta är den kanske enskilt viktigaste försvars-och säkerhetspolitiska frågan på flera generationer.   Exempelvis öppnar värdlandsavtalet för att Natos vapen, inklusive kärnvapen, skulle kunna stationeras på svensk mark. Sverige blir knappast säkrare i och med detta, snarare blir konsekvensen precis tvärtom. Vi blir säkerhetspolitiskt mer utsatta genom värdlandsavtalet, då vi gör vårt land till ett mål för ryska kärnvapen. Detta utan att ha några säkerhetsgarantier. Värdlandsavtalet måste nog sägas vara det sämsta av de olika säkerhetspolitiska alternativ som Sverige ställs inför.

Inte nog med att de säkerhetspolitiska riskerna ökar, på grund av den förra regeringens slarviga hantering av värdlandsavtalet, så kantas hela processen dessutom av ett gigantiskt demokratiskt underskott. Ärendet fortlöper inom regeringskansli och försvarsmakt idag, men den demokratiska genomlysning processen kräver skjuts på framtiden. Det här är ingen liten säkerhetspolitisk parentes utan ett stort kliv mot ett Nato-medlemskap som sker helt utan öppen politisk debatt.

Nu är planen att beslutet om värdlandsavtalet formellt ska fattas av riksdagen under våren 2016. Riksdagen riskerar ställas inför fullbordat faktum. Därför behöver regeringen stoppa processen till dess de säkerhetspolitiska konsekvenserna noga har analyserats och öppet debatterats. Avslutningsvis vill vi att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkalla värdlandsavtalet med Nato, och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Jabar Amin (MP)

Annika Lillemets (MP)

Staffan Ekboms anförande vi Aarhus, 4 oktober 2015

Anförande vid fredsfestivalen i Aarhus 4.10 2015

Först en snabb sammanfattning av relationen mellan NATO och Sverige. Under andra världskriget var Sverige neutralt som det hade varit sedan 1815. NATO bildades 1949 under det kalla kriget i motsättning till Sovjetunionen men Sverige bibehöll sin formella alliansfrihet under hela kalla kriget. Efter Sovjets fall 1989 och Warszawapaktens upplösning 1991 var det oklart vad som skulle hända med NATO några år. Om NATO möjligen skulle upplösas även, men det framkom så småningom att NATO utvecklades till en världsomspännande militärallians med alltmer aktiv politik där USA spelar en helt dominerande roll.

Sverige har sedan 90-talet successivt närmats sig NATO. Bland de första stegen som togs var att deltaga i Partnership for peace sedan 1994 som gradvis drog in Sverige i militärt samarbete med NATO. Sverige hade även etablerat en ambassad i Bryssel vid NATO högkvarteret. Sedan 2013 deltar Sverige även i NATO:s snabbinsatsstyrkor vilket i dagarna blivit aktuellt genom en hemlig promemoria som blivit känd som indikerar att Sverige kommer att deltaga i NATOs elitstyrka som ska insättas i Baltikum vid behov.

Det senaste steget mot NATO är det sk värdlandsavtalet som skrevs under av Sveriges ÖB i början av sept-14 och planeras att godkännas av riksdagen med lagändringar 1.7 2016. En promemoria om lagändringar publicerades av regeringen i början av juli-15. Konsekvenserna av värdlandsavtalet eller eller samförståndsavtalet innebär ett carte blanche för alla militära övningar med NATO som kommer att få ett tilltagande inflytande över Sveriges militära planering både nu och framför allt i kris och krig. Detta kommer att råda även om den svenska regeringens tillstånd krävs tekniskt sett. Inget stopp för kärnvapen i Sverige är stipulerat i avtalet. NATO högkvarter kan upprättas. Avtalet går bara att sägas upp av båda parterna gemensamt.

Under hösten 2014 startades aktionsgruppen Nej till NATO en partipolitiskt obunden grupp i Stockholm som antog parollerna Nej till svenskt medlemskap i NATO – Bevara alliansfriheten. Vi inriktar kampen i första hand mot värdlandsavtalet där vi startat en namninsamling mot avtalet som tillsvidare har samlat omkring 10000 namn. Vi har även anordnat möten, studiecirkel, skrivit flygblad mm. Vi har arbetat mycket intensivt med namninsamlingen på gator och torg. Det går även att nå den på nätet.

En viktig del av arbetet är att sprida den geografiskt som vi hjälpt till med. Det bildas alltfler grupper runt om i landet som i Göteborg, Hälsingborg, Uppsala Robertsfors mm. Det finns även lokal opposition kring övningarna bl.a i Norrland, Göteborg och vid Vättern. Nu pågår även strävan till samarbete med försök till samordning med gemensamma aktioner.

Den politiska situationen i Sverige karakteriseras i massmedia och bland politikerna av en intensiv rysshets . De borgerliga partierna är i princip positiva til medlemskap. Senast tog centern nu i helgen positivt ställningstagande till medlemskap i NATO men drygt en tredjedel röstade emot. Socialdemokratin önskar tätare samarbete med NATO men är negativ till medlemskap. Vänsterpartiet och övriga progressiva grupper delar vår syn. Den svenska befolkningen har tyvärr svängt i riktning mot att vara positiva till NATO. Ca 40% är positiva och lika många är negativa. Resten är oklara.

Vissa erfarenheter av arbetet hittills:

  1. Viktigt att arbetet inte framstår som partipolitiskt grundat. Vi måste ha en bred politisk grund och kunna samarbeta med alla som delar våra idéer. Dock sätter vi gränsen mot rasistiska och främlingsfientliga grupper. Vi har konkret samarbete med folkpartister, socialdemokrater, vänsterpartister mm.
  2. Viktigt att koncentrera sig på en viktig fråga, nämligen motstånd mot svenskt NATO medlemskap
  3. Vi har märkt i vårt arbete på gator och torg att en hel del människor har blivit påverkade av den pågående rysshetsen som piskas upp av politiker med egna intressen. Därför är arbetet att nå vanligt folk oerhört viktigt. Det finns en utbredd okunskap om NATO och frågor i anslutning som naturligtvis passar de styrande.

Det har tagits initiativ till en oberoende utredning om konsekvenserna av NATOmedlemskap som startar i höst. Vi planerar ett möte i riksdagshuset med partirepresentanter mot värdlandsavtalet. En gala ska äga rum under våren i Stockholm. Dessutom äger otaliga antiNATO möten över hela landet rum.

Kampen kommer att fortsätta oavsett resultatet i riksdagen i sommar. Målet att hindra Sverige från att gå med i NATO kommer att pågå en lång tid framöver och vi ger oss inte.

Inbjudan till samordningsmöte

De som är intresserade av att diskutera hur arbetet mot svenskt NATO anslutning skall läggas upp är välkomna till Samordningsmöte i Stockholm, 31 okt 2015.

Lokal: Solidaritetshuset Tegelviksvägen 40 Stockholm kl.13-17
Resväg: T-bana till Slussen, sedan buss 2 till ändhållplatsen.

§1) Formalia

§2) Syftet med mötet

§3) Presentation av deltagarna

§4) Diskussion kring spridning av arbetet geografiskt

§5) Arbetet med namninsamlingen

§6) Planering av fortsatt arbetet

Informationsutbyte mellan aktiva. Hjälpmedel, typ talarbank. Ev samordnade, landsomfattande aktioner, typ Nej till NATO vecka.

>dagordning samordningsmöte

Stormöte 22 oktober

Dagordning. Stormöte för Nej till NATO, torsdag 22 oktober 2015, kl 1800

Lokal: Solidaritetshuset Tegelviksvägen 40 Stockholm
Resväg: T-bana till Slussen, sedan buss 2 till ändhållplatsen.

§1)Formalia

Mötet inleds.

§2)Rapporter från verksamheten

§3)Det kommande mötet i Riksdagen

§4)NATO utredningen

Om den oberoende NATO utredningen på bland annat Stina Oscarsons initiativ.

§5)Fortsatt namninsamling

§6)Studiecirkel

§7)Galan

§8)Övrigt

pdf-icondagordning 22okt15