USA vill öva gruppering av luftvärn till Gotland

USA tänker sig att öva grupperingen av luftvärn till Gotland. Uttalanden från olika amerikanska företrädare visar tydligt att de närmast betraktar Sverige som NATO medlem. Olika politiska företrädare uttalar sig. Jonas Sjöstedt är mot. Jan Björklund är för. Försvarsminister Hultqvist lyser med sin frånvaro. Istället företräds regeringen av vice ordföranden i Försvarsutskottet Åsa Lindestam.