Kommunen accepterar kärnvapen

Konsekvensen av det skriftliga svaret kommunstyrelsen 22 mars ger oss på ett medborgarförslag visar klart att kommunen lägger sig platt för eventuella kärnvapen på framtida Nato-territorium i Skellefteå kommun. Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen inte har rätt ifrågasätta  utstationering av kärnvapen i eget kommunalt beslutsområde. Argumentet för acceptansen är en dom i regeringsrätten, högsta förvaltningsdomstolen,  1990. Då hade kommunfullmäktige i Helsingborg i god positiv anda förklarat sig som kärnvapenfri zon. Men regeringsrätten upphävde beslutet med motiveringen att, citat, “det hade karaktären av opinionsyttring på det utrikespolitiska området”. Samt,”frågor som rör Sveriges förhållande till andra länder enligt regeringsformen ankommer på riksdag och regering.”

Kärnvapen i Skellefteå kommun betraktas alltså som utrikespolitiskt område. Samt kärnvapen i Skellefteå kommun är enligt högsta förvaltningdomstolen förhandlingsbart för riksdag och regering. Det är glasklart uttryckt.

Värdlandsavtalet riksdagsbeslutas 26 maj. I avtalet tillåter Nato inget motstånd till kärnvapen. Det är inte förhandlingsbart utan tvärtom hemligstämplat. Det är generationers framtid det gäller.

Våra socialdemokrater måste våga säga nej till värdlandsavtalet 26 maj! Eller åtminstone våga låta det gå tillbaka till ny remissomgång.

Pia Risán            Skellefteå
Bengt Josefsson Skellefteå