Borgarna beredda att driva NATO medlemskap ensamma


Den SOM undersökning som nyligen släpptes fortsätter att ge eko i massmedia.

Typiskt nog tar nästan varenda rubriksättare bara fasta på det första ledet av undersökningsresultaten: ”majoritet för NATO-medlemskap” och struntar i resten… den som visar att svenskarna i själva verket är ambivalenta och föredrar neutralitet.

Nu meddelar de borgerliga att de är beredda att bryta den traditionella konsensus linje som rått i den svenska säkerhetspolitiken, köra över socialdemokraterna och ansluta Sverige till NATO.