Demonstration mot Värdlandsavtalet i Helsingborg

NtN Helsingborg
Tillsammans sluter vi upp i en manifestation för att göra folkets talan hörd i en fråga där demokratin har satts i bojor. Värdlandsavtalet som det ska röstas om i riksdagen 25 maj innebär ett slut på vår policy om neutralitet och alliansfrihet som funnits i nästan tvåhundra år och att vi närmar oss ett NATO-medlemskap. Vi motsätter att sådana närmanden görs utan folkligt inflytande.

Detta är vår tids viktigaste fråga och vi måste göra våra röster hörda.

Medarrangörer: Feministiskt initiativ (F!), Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF), Jordens vänner, Kvinnor och män för fred Skåne, Nej till Nato Helsingborg, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö, Vänsterpartiet/Ung Vänster