Dagordning för Stormöte för Nej till NATO:s Stockholms sektion den 13 december

§1)Formalia.

Mötet öppnas. Val av ordförande, sekreterare etc.

§2)Aurora 17

Information och diskussion om militärmanövern Aurora 17 i september 2017. Pelle Sunvisson, ordförande i FiB/Kulturfront inleder.

§3)Ledningsgrupp för Stockholmssektionen

Förslag till gruppen: Marilyn Barden, Mia Stubbendorff, Cilla Svane, Klas Sandberg , Claes Engelbrand, Eva Jonsson och Staffan Ekbom.

§4)Namninsamling och flygbladsutdelning.

§5)Studiecirkel

§6)Nättidningen

§7)Kommande utåtriktade möten

§8)Kommande stormöten

§9)Övrigt

Välkomna på luciadagen. Som kompensation får ni dricka glögg och äta lussebullar.

Däremot har vi inte utsett en lucia. Ni får nöja er med en stalledräng.

Tid: 13 december kl 1800 13.

Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholms söder.

Varma hälsn Staffan