Hur kan vi göra Östersjön säkrare?

hirdmanSamarbetsprogram och avtal om säkerhet har förbisetts efter kalla krigets slut.

Olika program måste startas, tekniska och inte minst de mänskliga – t ex vänortskontakter.

 Talare: Sven Hirdman, fd ambassadör i Moskva och fd statssekreterare i Försvarsdepartementet, Bengt Wentzel, sekreterare i Föreningen Örebro-Novgorod, Annika Lillemets, riksdagsledamot (mp).
 Moderator: Lars Ingelstam, professor emeritus, huvudsekreterare
i NATO-utredningen, Kristna Freds.
Tid: måndag, 16 januari, kl 18:00.
Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen