Tal vid av Staffan Ekbom manifestation vid Sergels torg gällande slaveriet i Libyen

Denna manifestation är till för det libyska folket. Vi vill fortsätta sätta sökar ljuset mot de omänskliga förhållandena där flyktingarna från främst Afrika behandlas som slavar i Libyen. Svarta som söker sig dit för en bättre framtid placeras i läger som subventioneras av EU som även finansierar klan/stamhövdingar och jihadister som fängslar, misshandlar och utnyttjar flyktingar som de säljer som slavar till högstbjudande.

Hur kan detta elände uppstått?

Detta är ingen naturkatastrof utan människoorsakat kaos som uppstått sedan 2011 då Nato och andra västmakter attackerade Libyen under förevändning av att skydda det libyska folket från utrotning av landets ledare Muammar Gaddafi. Ett påstående som snabbt visat vara utan grund, det var endast en progandalögn för att tjäna som en förevändning för kriget.

Denna attack från Nato tillsammans med bl.a Sverige har alltså lett till kaos i Libyen. Ett land som innan hade Afrikas högsta och jämnast fördelade levnadsstandard med fri utbildning och sjukvård. Landet förde även en självständig utrikespolitik och verkade för ett enat Afrika.
Efter att Nato i samarbete med bland annat jihadister och inhemska stammar störtat och mördat Gaddafi har landet fallit sönder i bitar som styrs av flera s k regeringar och konkurrerande armeer. Tiotusental människor har dödats under attackerna. Även tiotusentals flyktingar har dött under drunkningar i Medelhavet.

Detta elände har alltså orsakats av Natos folkrättsvidriga anfall. Som Natos dåvarande generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen uttryckte det: Natos gjorde sitt jobb, konsekvenserna får andra ta hand om.

Det som gör saken ändå mer obehaglig för oss i Sverige är att den svenska riksdagen under nästan total enighet tog beslut om att deltaga i anfallet genom att skicka Jasplan som skulle hjälpa andra Natoanslutna stater som Norge och Frankrike m.fl att spana ut lämpliga bombmål. Bombmål som t.ex att förstöra den stora vattenledningen som försörjde 70% av Libyens befolkning med vatten.

Det som händer i Libyen är ett tillstånd som Sverige aktivt har bidragit att skapa. Det innebär även att det vilar ett speciellt ansvar på den svenska regeringen att vidtaga åtgärder som tillrättalägger övergreppet på Libyen.

Vi måste även framföra en ursäkt till det libyska folket och ta ansvar för de skador som åstadkommit på Libyen.

Detta visar de ödesdigra konsekvenserna som följer av samarbetet med Nato. Ett samarbete som ständigt ökar och innebär ett hot mot freden i världen.
Sveriges uppgift är att genom diplomati och fredliga överläggningar bidraga till fredliga förhållande. Inte att skicka svenska soldater utomlands i samarbete med Nato på krigsföretag och mörda oskyldiga människor och deltaga i brott mot folkrätten.
Bryt den svenska samarbetet med Nato.
Stöd Libyens folk.
Bekämpa slaveriet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *