Pressmeddelandet från Los Alamos Study Group 2 februari 2018

ALBUQUERQUE, New Mexiko-President Trumps kärnvapenstrategi Nuclear Posture Review som släpptes i dag av Försvarsdepartement fullföljer (mycket mera uttryckligen) ett antal sedan länge i USA införda kärnvapen strategier, förenat med en nytillkommen krigisk retorik vad gäller en ” det hårda nypornas” inriktning.

NPR från 2010, däremot, tonade ned användandet av kärnvapen till det potentiella steget att använda kärnvapen först. Det nuvarande NPR understryker denna möjlighet, i detalj, och efterlyser nya kärnvapen .

Det mest slående med den nya NPR är att den eftertryckligen talar om USA:s militära svaghet utomlands bland annat i förhållande till den ryska taktiska kärnvapenförmågan, vilken per definition inte hotar själva USA utan snarare USA:s allierade militärer samt sina ”vitala intresse” utomlands.

För att på ett mer trovärdigt sätt hindra (avskräcka) ryska attacker mot USA:s konventionella styrkor och intressen, söker det nya NPR nya kärnvapenmöjligheter, däribland nya ”low yield” varianter(kärnvapen med mindre sprängkraft än de nuvarande vapen) som inte är beroende av utländska baser. De ubåtar av Ohio och Virginia- klass som nu finns ska användas som plattform för dessa nya vapen .

Fast det nya NPR inte ändrar mycket i de sedan länge införda strategierna så har den politiska och militära kontexten – vis à vis Ryssland framför allt – ändrats och det på ett drastiskt sätt jämfört med Obamas NPR från 2010.

Till exempel så har Trump administration i sin bredare politiska formulering, fokuserat sin National Defence Strategy med underrubriken Att slipa den amerikanska militärens konkurrensförmåga, mot Ryssland och Kina såsom varande det främsta hoten mot USA, något som innebär en signifikant förskjutning. Detta motsvarar den i den officiella Washington utbredda tron på den ( framför allt ) ryska aggressionen. Faktum är att det är USA:s militära samt politiska gambitar i Eurasien samt i Mellanöstern som inte kunnat uppvisa nämnvärd framgång.

Det primära om inte det enda programsvar på dessa händelser och växlande omständigheter formuleras nu i militära i stället för diplomatiska termer. Det är i första hand denna omvälvande förändring, vars rötter leder tillbaka till Obamas andra ämbetsperiod, som gör att den retoriska tonen samt den konkreta politiken i det nya NPR leder till så stora konsekvenser.

************************************************

NPR förespråkar två större tillägg till arsenalen: kryssningsmissiler med kärnvapenspetsar som avfyras från u-båtar (SLCM) en typ av vapen som skrotades av Obama 2010 samt en ”low-yield” ballistisk missil (SLBM) med en ”low yield” kärnspets för Trident missilerna i bruk idag.

Dessa två nu föreslagna vapen är det synligaste och mest konkreta bevis för den utvidgade roll för kärnvapen i USA:s militära planer samt förhållningssätt, så som det uttrycks i NPR.
Följande paragrafer översätts inte. Man får försöka begripa de tekniska detaljerna efter förmåga. Bläddra förbi denna text för att läsa direktören på LASG, Greg Mellos kommentarerna kring USA:s Nuclear Posture Review.

The low-yield Trident warhead is described as a ”low-cost and near term modification” of an existing warhead. The SLCMs, by contrast, are to be an ”arms control compliant response” to Russia and a ”longer-term” pursuit, beginning with a ”capability study leading to an Analysis of Alternatives (AoA).” The warhead to be used in the new or modified ”modern” missile is not mentioned. Use of the term ”modern,” and the long development path mentioned for the missile, apparently precludes reusing, or rebuilding as-is, the retired Tomahawk Land Attack Missile for this role.

As noted, the proposed SLCM would comply with the Intermediate-range Nuclear Forces (INF) Treaty, which the United States accuses Russia of violating. In a separate development, the FY18 National Defense Authorization Act (NDAA, Section 1243) mandates a research and development program toward an explicitly INF-violating road-mobile ground-launched cruise missile.

The new NPR would continue Obama-era warhead programs, with some changes. Two have been discussed above.

The third change is the cancellation of what was a centerpiece of Obama’s warhead plan, a so-called ”interoperable” warhead (”IW-1”). IW-1 was to replace two different warheads: an existing warhead (the W78) for ground-launched ballistic missiles; and another (the W88) on SLBMs.

The NPR scraps the IW-1. It has been replaced by a much simpler Life Extension Program (LEP) for the W78 warhead, which the NPR says will begin in 2019, one year before the IW-1 was to begin.  The IW-1 had been trenchantly opposed by the Navy as well as others in both the Obama and Trump administrations.

IW-1 was expected to cost $15 billion (B) in then-year dollars, plus any cost associated with accelerating construction of a new factory for the new plutonium warhead cores (”pits”) that IW-1 would require [note 1]. The IW-1 program was to be centered at Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL).

LLNL was the primary design laboratory (and is the current custodian) of the 1.2 megaton B83-1 bomb, which this NPR announces will be retained for some time longer than previously planned. Under Obama however, B83-1 retirement was always contingent upon successful deployment of the new B61-12 bomb, which the Department of Energy (DOE) Cost Estimation and Program Evaluation (CEPE) office estimates will be delayed by two years [note 2].

The cost of, and schedule for, the two proposed new warheads is unknown at this time. Partial information may become available with the Administration’s Budget Request, expected February 12.

The NPR calls for completing all the warhead LEPs planned for the 2020s one year earlier than recently planned (as of November 2017). [See FY18 SSMP (Note 1), pp. 8-33 to 8-35]. This proposed acceleration includes the LEP for the B61-12 gravity bomb, the W88 SLBM warhead, and the W80-4 warhead for the proposed Long Range Stand Off (LRSO) cruise missile. The First Production Unit for what is now the W78 LEP is to be advanced one year from that estimated previously for the IW-1 which it replaces.

This schedule acceleration appears to be entirely unrealistic. According to the DOE CEPE, both the B61-12 and W88 LEPs are likely to be delayed from their stated schedule, the former by 2 years and the latter by one year [note 2].

Detta NPR, liksom sina föregångare, ger endast vägledning. Det fastställer inte strategier. De senaste två NPR:s (2001 och 2010) visade sig vara dåliga på att förutspå den politik som sedan tillämpades. Det första var mycket ”höklikt” båda vad gäller retoriken samt i de specifika vapen som förordades. Det andra uppvisade mera ”duvlika” förhoppningar. Av olika anledningar fick vare sig det ena eller det andra förslaget vad gäller en förändring in kärnvapenpolitiken, stöd i kongressen.

Detta NPR i sig själv varken godkänner eller finansierar kärnvapenprogram, bygger infrastruktur eller beordrar militärer. Det är kongressen som godkänner och finansierar program. Även då sådant har skett har det varit många kärnvapenprogram som aldrig med framgång sjösatts. Även inom det militära området kan presidenten endast beordra det som är möjligt och kan möte motstånd från båda generaler samt amiraler vilket skedde med Obamas IW-1 program.

Det utdrag av det nuvarande NPR som läcktes i januari skrämde många kommentatorer. Alla torde förstå, såsom Fred Kaplan, mångårig kärnvapen journalist, har skrivit: ” Trumps officiella kärnvapen politik skiljer sig inte så mycket från sina föregångares. Det är det som gör det så skrämmande”.

Det rysliga med detta dokument är att det återspeglar de uppfattningar hos officerare samt civila djupt in i Pentagon, som i årtionde har funderat över kärnvapen politiken. Med andra ord så fanns premisserna och logiken långt förre Trump. De har varit invävda i den amerikanska krigsmaskinen sedan lång tid tillbaka. Trump gör det hela ännu mera rysligt därför att han är den första presidenten sedan kalla kriget att tala med stolthet om kärnvapenkrig och att ge intryck av att han skulle faktiskt kunna vara först att avfyra ett kärnvapen. /launch the first strike). Och, därför, till den grad det inte var sant för Bush eller Obama ( eller nästan vilken president som helst) verkar det vara så att han kunde lätt övertalas att ta detta dokument som ett seriöst handlingsprogram.

Mycket av larmet kring detta dokument kretsar kring USA:s politik att inte avsäga sig rätten att slå till först ( first strike) med kärnvapen, ett långsiktigt problem enligt vår mening. Obamas NPR diskuterade inte de upprörande detaljerna eller implikationerna av en sådan politik, vilket han inte ändrade på. Trumps NPR diskuterar dem.

Study Group Director Greg Mello:

”Det som saknas mest i detta dokument är civilt ledarskap Trump tillhandhåller inte detta. Till viss del är Demokraterna skyldiga – allierade som de är med underrättelsefalangen samt andra militära-industriella intressen och som insisterar på att USA måste ha ett fientligt förhållande till Ryssland. Det finns inte på de högsta nivåerna någon organiserad opposition till det nya kalla kriget som intensifieras vecka för vecka. Detta dokument återspeglar och är bara en av de många strategierna som förkroppsligar det nya och ytterst farliga kalla krig.

Olyckligtvis utesluter det ”hårda nypornas ” linje som vi ser i detta NPR bättre alternativ när det i farten framåt skapar fienden det behöver för att rättfärdiga höga militära utgifter. Rädsla används för att skapa mera rädsla – och flera ekonomiska anslag. På detta vis, är våra kärnvapensmissiler riktade mot kongressen. De riktas ävenledes mot det amerikanska folket, vars kärnvapenskräck odlades medvetet och användes av beslutsfattarna som sociala kontrollmekanismer i det första kalla kriget.

”De ”low-yield” Trident stridsspetsarna utgör en självförvållad skada vad gäller den så-kallade logiken bakom kärnvapen uppdraget( mission). De upphovsmän bakom detta NPR verkar vara oförmögna att begripa att vilken som helst användning av kärnvapen – var som helst, mot vilket fiende som helst, under vilka förhållande som helst, kommer omedelbart att medföra existentiella hot för båda USA och världen. Kärnvapen får inte användas – punkt. Begreppet ”kärnvapen” är en ”oxymoron”.

En kraftfull nuclear posture review- en som skulle hjälp att ”göra Amerika stor igen! – skulle var en som uteslöt meningslösa kärnvapenhot, minskade USA:s arsenal och krympte de institutioner samt leverantörer som frodas på existentiella hot mot vårt land.

”Traditionellt diskuterar man USA:s kärnvapenavfyringsmöjligheter som en ”triad”. I verklighet finns det för närvarande 4 alternativ – en quadriad – därför att från luften avfyrade kryssningsmissiler samt fritt fallande bomber har helt olika avfyringsmetoder, från militärt synvinkel sett. NPR föreslår fem avfyringsalternativ – en pentad – då kryssningsmissiler avfyrade från u-båtar kommer att läggas till det tidigare mix.

”Kärnvapenkomplexets samt Försvarsdepartementets moderniseringsprogram vänder man inte hur som haver. Inget som är nytt i detta kommer att vara lätt eller billigt, med undantag av justeringen av några Trident stridsspetsar.

”Det blir kongressens uppgift att bromsa det som är värst i hela det här. Vi måste hjälpa dem. När vi nu gör detta är det viktigt att vara medveten om att i grunden är detta NPR i stort sätt samma som Obamas. Men det försämrade sammanhanget – det nya kalla kriget, tillika den relativa tillbakagång av USA:s maktställning – är klart farligare nu. Försöken att förlita oss på en kärnvapen sköld för våra militära förehavande utomlands kan mycket väl leda till ett kärnvapenkrig vilket till sin natur är okontrollerbart, med potentiellt katastrofala spridningsföljder även om försöken får ett ”lyckligt” slut.

”Det finns inga enkla försvar mot stealthy kryssningsmissiler avfyrade från u-båtar eller lastfartyg. Ryssland, Kina och många andra länder har eller snart kommer att ha denna teknologi. Att stimulera en provokativ kryssningsmissilkapplöpning för vilket det inte finns något försvär är en lika djupt korkad politik för Trump som det var för Obama Asymmetriska svar till de nya hoten vi eftersträva att påtvinga andra kommer att hittas, svar vi kanske kommer att gilla än sämre än kryssningsmissiler.

” I motsats till det som påstås här, leder kärnvapen inte till fred. Tanken som förs i detta NPR är att kärnvapen kan hjälpa till att göra planeten ”säker” för USA och dess krig med ombud, medan vi alla förblir utsatta för det allmänna hotet om förintelse. Deras påverkan på vår kultur och karaktär samt på hela det sociala kontraktet, har varit djupt skadligt. Som Simon Weil uttryckte det i sin berömde essai om Iliaden .’ Således är det de till vilket ödet skänker makt, som förgås för att allt för mycket förlitade sig på det’”.

Tilläggskommentarer

”Vid början av Obamas andra ämbetsperiod började de neokonservativa att bli allt mäktigare. Deras målsättning var och även nu är att besegra – att knäcka – Ryssland för att summera Henry Kissinger samt att begränsa Kina och härmed regera över världen. Det är innehållet i detta dokument och det är därför det är så ödesmättat och skrämmande. Att säga: ”Se alla de skräckinjagande saker som Trump får ur sig” är att missa den djupare poängen att en framgångsrik konflikt med Ryssland har varit hela drivkraften bakom USAs politik sedan flera år. Det här är bara ytterligare ett uttryck för detta nu på kärnvapens arena. Blir du rädd? Det borde du vara. Givet att ”segern” över de euroasiatiska makterna måste bli vårt, och det är så man ser det – så är en mäktig, användbar och gigantisk arsenal av kärnvapen båda underförstått och nödvändigt. Det finns en samstämmighet över de politiska gränserna i Washington i dag liksom det fanns under Obama, att Ryssland kommer så småningom att ge sig om trycket är tillräckligt hårt. En ” liggande Ryssland”, såsom fallet var under Yeltsin, uppfattas i Washington som världens naturliga ordning. Att knäcka Ryssland är i sin tur inkörsporten för att begränsa den uppåtstigande Kina.
”De neokonservativa som först skrev denna rapport ( innan generalerna och budjet hökarna rensade ut det värsta bitarna) har delvis rätt. Liberalernas saga om USA:s plats i världen håller på att göra slut på syret. Vi kan inte härska över världen med ”mjuk makt”. Hur mycket vi än klagar så har andra stater också mjukmakt. Kejsarens nakenhet blir uppenbar för allt flera länder i världen. Vad ska vi då göra? Med Trumps politik säger de neokonservativa samt generalerna: ”Vi måste skrämma ännu mer, inklusive med stödd av kärnvapen och vara redo att slåss”. Detta funkar inte . Vi kan inte regera världen varse sig med mjuk eller hård makt. Det går helt enkelt inte att härska över världen. Ensidiga steg mot fred och solidaritet från USAs sida måste tas nu för att undvika de fruktansvärda konsekvenserna av vår hittillsvarande politik, den politik som sträckt sig över fler president perioder. Vi måste sätta imperiet åt sidan – släppa det – och undvika det sammanbrott som väntar de flesta imperier till slut.

” Detta NPR är på många sätt de neokonservativas samt de militäras hjärterop. Vad hände med det amerikanska århundrade? Kommer det att ta slut? Säkert måste det vara att kärnvapen kan ånyo vara vårt vinnande vapen. Utgör de inte maktens stora sköld (aegis) som kan skydda våra utsända trupper när de nu slås världen över för våra ”vitala intressen? Med andra ord handlar detta NPR specifikt om svaghet. Om tillbakagång och om hur kärnvapen vore ett hjälpmedel för att förhindra det. Märkligt nog finns det ingenframstegs vision mot något positivt . I detta dokument gäller det enbart krig, alltid krig. Det finns ingen diplomati. Ingen gemensam säkerhet. Ingen mänsklig solidaritet. Ingen omsorg om miljön, ingen minskning av klimat förändringarna. Det är en paranoid neokonservativ essä om hård makt, överskrivit och redigerat av generalerna.

Ämne:

[Los Alamos Study Group] Press release: Nuclear Posture Review Calls for Continuing Weapons Modernization — Minus ”Interoperable” Warhead, Plus New Nuclear Attack Options

Datum:

Fri, 2 Feb 2018 17:23:10 -0700

Från:

Greg Mello <gmello@lasg.org>
lasg@lists.riseup.net, Greg Mello <gmello@lasg.org>
lasg_press-friends@lists.riseup.net, lasg_press-national@lists.riseup.net, LASG main listserve <lasg@lists.riseup.net>
twm@lasg.org

Since 1989, the Los Alamos Study Group community—our staff and board, volunteers, interns, and supporters—has consistently provided leadership on nuclear disarmament and related issues in New Mexico. Not infrequently, we also have provided leadership nationally as well. Our work includes research and scholarship (central to all we do), education of decisionmakers, providing an information clearinghouse for journalists, organizing, litigating, and advertising. We place particular emphasis on the education and training of young activists and scholars.

Our careful, reasoned approach has gained us many friends, and built bridges even with people in the nuclear labs and plants. Since September 11, 2001, our work has increasingly placed nuclear weapons in the context of aggression abroad and the militarization of our society at home.

Är det omöjligt att göra Sverige till NATO-medlem?

Moderata ungdomsförbundet fått mothugg efter sitt inhopp i den säkerhetspolitiska debatten. Ett av dem kom från borgerlighetens ledande försvarspolitiker.

Men vi börjar från början. I en debattartikel krävde ordföranden i moderata ungdomsförbundet två saker, dels att Sverige går med i NATO så snart som möjligt och att vi omgående upplåter en militärbas åt NATO i Blekinge.i

Det var verkligen rediga tag. Inte nog med att Sverige skall anslutas, vi skall helst ha en stor NATO-bas, rentav innan vi går med.

Inte ens Allan Widman, liberalernas höggradigt NATO-vänlige ordförande för försvarsutskottet tyckte att det var en bra idé. Ett stort problem för NATO-vännerna är att det ytterst osannolikt att Sverige får en majoritetsregering efter valet.

Även om de borgerliga vill bilda en egen minoritetsregering efter valet finns det ingen majoritet för Nato-medlemskap i riksdagen. Ska ett sådant beslut fattas måste de ske ett blocköverskridande beslut. ii

Lägg gärna på minnet: skall Sverige bli NATO-medlem så måste båda blocken vara överens, både borgerliga och socialdemokrater.

Men chanserna att borgarna får med socialdemokraterna i NATO-båten är närmast sjunkande. Senast har nu SSU förklarat att de föredrar fortsatt alliansfrihet.iii

iVi vill se en NATO-bas i Blekinge” Benjamin Dousa, förbundsordförande moderata ungdomsförbundet och Elin Peterson. VLT.

iiAlliansfriheten ligger fast” av Hans Bülow, Sydöstran.

iiiSSU:Bättre för Sverige att stå utanför NATO” av Philip Botström, förbundsordförande SSU och Djeila Ahundzada distriktsordförande SSU Västmanland, VLT, 25 januari 2018.

SSU sätter ner foten

Socialdemokraterna har länge haft en rätt luddig politik i NATO-frågan.

Å ena sidan upprepar man ofta: ”Sverige ska inte bli medlem av NATO”.

Det låter förtroendeingivande. Man märker ofta inte hur den satsen omgående åtföljs en inflikad brasklapp om vikten av fortsatta ”internationella samarbeten” i försvarsområdet.

”Internationella samarbeten”. Det låter vackert men i det här sammanhanget betyder det NATO-integration för hela slanten.

Från SSU kommer i alla fall ett tydligare besked:

En anslutning till försvarssamarbetet skulle radera den svenska alliansfriheten och tvinga in oss under ett globalt kärnvapenparaply. Ett Nato-medlemskap skulle innebära att Sverige förlorar sin självständiga roll i utrikes- och säkerhetspolitiken och att ledare som Trump och Erdogan skulle få diktera villkoren för svensk säkerhetspolitik. Det vore dessutom oansvarigt att helt lägga om säkerhetspolitiken i en tid där omvärlden är mer osäker än på länge.

Genmäle från Sven Hirdman

Sveriges förre Moskvaambassadör Sven Hirdman har nu publicerat ett genmäle i Dagens Industri.

Det är egentligen ett led i en större debatt som började den 12 december med ett upprop: ”Ta steget in i NATO”.

Det var undertecknat av 27 debattörer, flera fd militärer, fd ambassadörer och ett par Timbro-medarbetare och uppmanade Sverige… att ta steget in i NATO.

Och nu kommer alltså svaret. Sven Hirdman räknar upp sex punkter där NATO medlemskap snarast kommer att kvadda Sveriges säkerhetspolitik.

  • Först och främst är NATO-vännernas grundpremiss fel. De antar att Ryssland har ett egenintresse av att starta krig i ett spänt läge.

    ”Ryssland har, i motsats till tänkandet i Japan och i Tyskland på 1930-talet, tillräckliga landområden och resurser för att inte behöva eller vilja sträva efter andras territorier. Landet har också nog av erfarenheter av krig på rysk mark”

  • Ryssland har heller inget behov av att starta något preventivkrig. Landet har redan tillräckligt starkt försvar för att kunna fortsätta ligga på defensiven.
  • Det sägs att Sverige är skyldigt att hjälpa till att försvara Baltikum. Det är fel. Några sådana skyldigheter finns inte.
  • Sveriges utsikter att få stöd utifrån om landet angrips beror på om omvärlden anser det ligga i sitt intresse, inte i det ena eller andra undertecknade pappersfördraget.
  • Går Sverige med i NATO så kommer Ryssland att uppfatta det som ett framflyttande av NATO:s positioner. Det riskerar att öka spänningarna.
    Ökade spänningar är inte till Sveriges fördel.
  • Lägg därtill: Sveriges gradvis allt större inordning i NATO-systemet bidrar till att vårt land skickar osäkra och förvirrade signaler till omvärlden som har svårt att förstå var Sverige egentligen står.

Annie Lööf (c) skriver inte på kärnvapenkonventionen

Ett vanligt argument för svensk NATO-anslutning är att det inte skulle påverka vår utrikespolitik. Sverige kommer att kunna fortsätta ha en självständig utrikespolitik.

Sen dök frågan om FN:s kärnvapenkonvention upp.

Sverige har deltagit i arbetet att ta fram en FN-konvention för kärnvapenförbud. I somras kom besked från USA:s försvarsminister: Sverige kan inte driva en självständig utrikespolitik genom att skriva under FN-konventionen.i

Inga NATO-länder tänker skriva på.

Nu hakar Centerpartiets Annie Lööf på USA:s försvarsministers brev.

Sveriges försvarssamarbeten med exempelvis USA, Frankrike och Storbritannien kan inte heller fortsätta att utvecklas som tänkt om Sverige skriver under avtalet. ii

Kort sagt: ingen FN-konvention om centern får råda.

På den punkten har Annie Lööf inte sina egna partimedlemmar med sig. Enligt SOM institutets opinionsundersökningar ökar tvärtom motståndet mot NATO bland Centerns medlemmar.iii

iUSA:s försvarsminister varnar Sverige för kärnvapenstopp” av Junas Gummesson, Svenska Dagbladet, 30 augusti 2017.

iiAnnie Lööf: Vi skriver inte under avtal som hotar Sveriges säkerhet” pressmeddelande från Centerpartiet 31 augusti 2017

iiiTillbaka till framtiden? Svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och Nato” av Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld och Karl Ydén, SOM institutet, 2017-06-16.

 

ÖB:s lapsus

När kritiken mot AURORA 17 växte lovade försvaret dyrt och heligt att detta inte var någon ”NATO-övning”.

Det var bara så att Sveriges försvar var så nedbantat att man MÅSTE hämta in utländska trupper för att agera B-styrka (fienden).

Att de flesta av dessa kom från NATO, ja det var liksom bara en slump.

I den här intervjun från Gotland råkar något annat slinka ur ÖB. Han är nöjd med ”inställning och attityd hos vår personal och de som övar med oss.”

I klartext: det handlar om att öva samordning med NATO-trupper, trots allt.

Mer från Finland

Alliansfrihet.se berättar att det i Finland har kommit ut en antologi om landets säkerhetspolitik med titeln Vakaus Vaakalaudalla. Ajatuksia turvallisuuspolitiikkamme suunnasta (Stabiliteten i vågskålen. Tankar om vår säkerhetspolitiks riktning), med Timo Hakkarainen som redaktör.1 Kanske något liknande ”Bevara alliansfriheten” i Sverige från 2014.

Liksom i Sverige är författarna till stor del officerare och högre tjänstemän.

De återger en uppsats av överste Pekka Visuri. Tonen är lugn och saklig. Ja, Ryssland har rustat upp men Ryssland sträcker sig å andra sidan över ett gigantiskt område över två världsdelar. Lägg därtill att upprustningen skedde från en mycket låg nivå.

1Rysslands rustningar och Finland” på sajten alliansfrihet.se 16 oktober 2017

Fälldins försvar för alliansfriheten

Vännerna på bloggen alliansfrihet.se har hittat en pärla; Det tal som Thorbjörn Fälldin höll för Folk & Försvar den 6 februari 1978. i

Fälldin var alltså Centerpartiets partiledare mellan 1971 till 1985. Han var känd för sin sävliga framtoning. Han blev Sveriges första borgerliga partiledare sedan trettiotalet.

Det skämtades om Fälldin under hans aktiva tid.

Ett vanligt tema var att Centerledaren var ”bonnig” och litet dum. De som mötte honom i förhandlingar bakom lyckta dörrar i kansli och riksdagen uppfattade honom tvärtom som den smartaste mannen i rummet. En ledare som kunde punktera ett uppblåst resonemang någon hållit med en enda fråga.

Han hade ett och annat att säga om Sveriges säkerhetspolitik. Kontrasten mot dagens Centerparti är stor. Sverige befann sig…

…i skärningspunkten mellan strategiska intressen av stor vikt för båda stormakterna. Den ena av dessa är vår granne med politiskt, ekonomiskt och militärt betydelsefulla områden i vår omedelbara närhet.

I Sveriges läge är det naturligt att undvika:

för det första, undvika att komma under den ena supermaktens inflytande och, för det andra, undvika att bli en utpost åt den andra supermakten. I den situationen är den alliansfria politiken alltjämt – och jag är övertygad om också för överskådlig framtid – den bästa lösningen på vårt säkerhetsproblem.


iStatsminister Thorbjörn Fälldin vid Folk och Försvars konferens i Storlien, Rolf Andersson” bloggen alliansfrihet.se av Rolf Andersson, 10 oktober 2017.

Föredömlig debatt i Finland?

Många av de som arbetat med Säkerhetspolitiska frågor i här Sverige har avundats sina finska kollegor och deras sansade säkerhetspolitiska debatt. Bland dem riksdagsmannen Stig Henriksson (V).

Den svenska debatten har för länge sedan urartat till skrikande i falsett om allehanda -hypotetiska- hot från Ryssland och om att kritikerna av svensk NATO-anslutning skulle vara ryska spioner. I Finland fördrar man att samtala förnuftigt.

Så uppfattades det. På det sättet fungerade det utan tvivel den mesta tiden.

Svenska Folkpartiet har förklarat sig vara för finskt NATO-medlemskap. Nu förklarar riksdagsledamoten Stefan Wallin (Svenska Folkpartiet) att en folkomröstning om NATO-medlemskap nog vore en riskabel sak (svaret kan bli nej).

Och som motiv uppger Stefan Wallin en ström av vad som mest liknar konspirationsteorier:

Därför framstår i dag exempelvis en folkomröstning om ett Natomedlemskap som en riskabel operation, som skulle bli en läcker måltavla för dem som anser sig ha motiv till och kapacitet för hybridmanipulation. En folkomröstning om NATO vore som att duka upp en delikatessbricka i björnens ide. i

Det kan vara värt att överväga vad Wallin säger. Finland upplevt två förödande krig mot Ryssland/Sovjetunionen. Trots  det förutsätts alltså finnarna inte kunna tänka själva om de utsätts för en tids ”hybridmanipulationer” (vad det nu är för något) utan vandra i ryssens ledband som en skara zombier.


iWallin: Folkomröstning om Nato vore riskabel operation” Vasabladet, (osignerad) 14 oktober 2017.

Mia Stubbendorffs tal om VÄRDLANDSAVTALET och AURORA 17

TAL 3, juli 2017

När man hör namnet AURORA tänker man kanske först på morgonrodnadens gudinna som stiger upp långt före oss och med sina rosenfingrar öppnar himlens portar i öster och släpper fram solens vagn. Hon hade en del kärleks- bekymmer – hon vänsterprasslade och blev avslöjad. Enligt en legend ledde det till att hennes älskare blev förvandlad till en cikada. Nu gråter gudinnan AURORA i himlen varje natt och hennes tårar förvandlas till markens dagg.

Men jag ska berätta om AURORA 17, den största krigsövning på svensk mark sedan Berlinmurens fall och kalla krigets slut på 1990-talet.
Vår försvarsminister Peter Hultqvist brukar tala om AURORA 17 som en svensk försvarsövning. Men på Försvarsmaktens hemsida framgår att det uttalade syftet med krigsövningen är att för första gången testa värdlandsavtalet med NATO och framför allt ett av värdlandsavtalets viktigaste mål – interoperabiliteten.

Värdlandsavtalet med NATO är alltså en förutsättning för krigsövningen AURORA 17. Och NATO, som Sverige ska vara värd för, är numera världens farligaste sk försvarsallians.

NATO………….

NATO bildades 1949 för att försvara europeiska och amerikanska intressen i Europa, som ansågs hotade av det kommunistiska Sovjet. Alliansens första generalsekreterare, lord Ismay, klargjorde att målet med sammanslutningen var att hålla ryssen ute från Europa, amerikanarna inne och tyskarna nere.

Från början ingick 12 stater i NATO som bands ihop av §5 om kollektivt försvar och skyldighet att ingripa och försvara alliansland som angripits.
Efter vart har antalet medlemsländer ökat och 1955 gick Väst-Tyskland med i alliansen. I samma veva bildades Warzsawa-pakten på östra sidan av den sk järnridån.

Vid den här tiden hade både NATO; dvs USA, Storbritannien samt Frankrike och Warzsawa-pakten; dvs Sovjet, kärnvapen. NATO och Warzsawa-pakten skramlade hotfullt med sina kärnvapen under det sk kalla kriget, men det stannade vid hot. Ingen stat har hittills vågat använda detta vansinniga vapen efter USA:s förödande angrepp på Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945, en onödig maktdemonstration – andra världskriget var redan avgjort. Japan hade kapitulerat under förutsättning att landet fick behålla sin kejsare.

Senare har även Kina, Israel, Indien, Pakistan och Nord-Korea utvecklat egna kärnvapen.

I mitten av 1980-talet inleddes en ny era i Sovjet med president Michail Gorbatjovs tal om glastnost och perestrojka, öppenhet och reformer, och strävan efter fred. Hans besök i Väst-Tysklands dåvarande huvudstad Bonn 1989 bäddade för Berlin-murens fall 1990. Sovjet blev Ryssland och flera självständiga stater. Det var läge för avspänning och samarbete. Warzsawa-pakten upplöstes, tidigare Öst-Tyskland ingick i Tyskland och därmed oxå i NATO.

USA:s utrikesminister James Baker lovade Gorbatjov att NATO inte skulle utvidgas österut. NATO bjöd in till samarbetet Partnerskap för fred 1994. Sverige och Finland, som inte var med i NATO, gick med, liksom Ryssland.
Det såg ljust ut i Europa. Under kalla kriget hade NATO inte avfyrat ett enda skott. Warzsawa-pakten var upplöst och det fanns inte längre något hot mot den enda supermakten USA. Man förväntade sej att även NATO skulle upplösas.

Men i USA tryckte det militärindustriella komplexet på, körde över presidenten George Bush d.ä. och omformade NATO från säkerhetsallians till angreppsallians. Det nya konceptet innebar att alliansen kunde ingripa även om inget medlemsland blivit anfallet, dvs utanför det egna alliansområdet; termen ”out of area” lanserades. NATO har därefter krigat i Kosovo (utan FN-beslut), i Afghanistan och Libyen, utan att stabil fred uppnåtts.

Mellan åren 1999 och 2009 tillkom ytterligare 12 stater från det forna östblocket i NATO. Numera omfattar NATO 29 stater – nyligen blev Montenegro medlem. Utvidgningen måste ses som efterkrigstidens största politiska misstag. Omkring 1000 NATO-baser har upprättats som en ring runt Ryssland och Kina väldigt nära gränsen. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov har vid ett par tillfällen beklagat att Ryssland råkar ligga så nära NATO-baserna och sprider osäkerhet.

USA har placerat ut kärnvapen i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Italien och Turkiet. Ryssland i Kaliningrad. Bara USA och Ryssland har tillstånd att avfyra sina respektive kärnvapen – det har de själva bestämt. I NATO:s militära doktrin ingår ”first use” av kärnvapen, som numera kan målstyras – inte bara släppas ner som 1945. Avsikten för USA är att bevara positionen som enda supermakt med total kontroll.

DE SMÅ STEGENS POLITIK OCH VÄRDLANDSAVTALET MED NATO

Det var alltså 1994 som NATO bjöd in till samarbetet Partnerskap för fred och smyganslutningen till NATO inleddes. Sen har det ena steget efter det andra tagits mot ett fördjupat samarbete med NATO. 2004 föreslog en försvarsutredning att svenskt territorium, framför allt i Norrland, skulle kunna användas för internationella militära övningar och tester. Förslaget antogs av sossarna och permanentades 2008 av en borgerlig regering. Beslut togs utan debatt i riksdagen, bakom ryggen på svenska folket. De boende i övningsområdena informerades så klart – de var ju tvungna att anpassa sej till plötsliga avspärrningar, skjutningar eller 100 krigsplan och helikoptrar i luften samtidigt. Alla de här krigsövningarna medför självklart onödig miljöförstöring, buller och oro för människor och djur i området. Renar blir skrämda och överger sin nyfödda kalvar att dö.
Den svenska alliansfriheten har hållit Sverige utanför krig i mer än 200 år. Tiden för fred bröts när svenska soldater började kriga under NATO-flagg i Afghanistan 2002. Detta har pågått i mer än 14 år och svenska soldater är fortfarande där. Regeringens utredning har kritiserat Afghanistaninsatsen – få uppsatta mål uppnåddes, trots att mer än 9000 män och kvinnor deltog till en kostnad på mer än 27 mdr kr. Det positiva, konstaterar regeringens utredare, var Försvarsmaktens lyckade samarbete med NATO.
2011 deltog Sverige med JAS Gripen-plan i det NATO-ledda kriget i Libyen. insatsen blev kortvarig – kritiken mot den var hård. Men det var en utmärkt möjlighet för den svenska Försvarmakten att testa planen i krig och dessutom visa upp dem inför andra länder för försäljning.
2013 beslöt en borgerlig regering och sossarna att Sverige skulle ingå i NATO:s stridstyrka, den sk ”NATO:s Response Force Pool”. På 48 timmar ska 8 JAS Gripen-plan med piloter vara stridsberedda för NATO-insats.
I slutet av augusti 2014, strax före valet, undertecknade ÖB Sverker Göransson och NATO-generalen Philip Breedlove avtalet om svenskt värdlandsstöd med NATO. Bakom ryggen på svenska folket – i princip utan debatt – antogs det av riksdagen den 25 maj 2016. Vänsterpartiet och 4 Miljö- partister röstade emot. Värdlandsavtalet är ett ramavtal där stora delar av innehållet är hemligt. Det har en sk SOFA-§, som gör det fullt möjligt att omförhandla delar av avtalet allt efter behov. Detta utförs av tjänstemän på en lägre nivå och är så klart hemliga……….

Värdlandsavtalet med NATO innebär att Sverige som värd ska ge och ta emot stöd, vilket undergräver vår självständighet och militära alliansfrihet. Syftet med avtalet är att i samförstånd fastställa regler för de baser med främmande militär som NATO vill sätta upp i vårt land i fredstid, i kristid eller under krig. Baserna blir NATO-område med NATO-personal, NATO:s immunitet, NATO:s vapen och försvarsdoktrin, där användning av kärnvapen ingår. Kärnvapen nämns inte i avtalet och Sverige har inget juridiskt bindande förbud mot kärnvapen. Sverige ska som värd ge stöd till NATO-styrkor i Sverige men oxå ge stöd till NATO-ledda krig mot tredje land, trots att Sverige inte deltar. Risken för ett angrepp mot Sverige ökar liksom spänningen i Östersjön.
Värdlandsavtalet är ömsesidigt och kan sägas upp om båda parter vill det.
Under mer är ett år före omröstningen i riksdagen 25 maj förra året samlade NEJTILLNATO´s aktiongrupper runt om i Sverige in namnunderskrifter mot avtalet. Vi insåg att värdlandsavtalet med NATO var okänt för de flesta medborgarna i Sverige och bekostade en SIFO-undersökning. Den visade att majoriteten av svenska folket var emot avtalet, oavsett partitillhörighet. Tyvärr lyckades vi inte få resultatet publicerat, i stället redovisade TV och press en gammal undersökning där inställningen till NATO var positiv. De 43.000 namn vi samlat in i hela Sverige gjorde heller inget intryck någonstans. De ligger nu i UD´s källare.
Fredsrörelserna var oxå emot värdlandsavtalet och kritiserade handläggningen av ärendet. De fick inte lämna remissvar men gjorde det i alla fall som en markering. Tyvärr lyckades inte heller fredsrörelserna få massmedia intresserade av sin kritik, dels mot värdlandsavtalet, dels mot handläggningen av ärendet. Som ett svar på regeringens och Peter Hultqvists bristande information till allmänheten ordnade fredsrörelserna flera välbesökta seminarier på ABF.

AURORA 17

Då har vi kommit fram till AURORA 17. Vår försvarsminister Peter Hultqvist säger att det är nationell försvarsövning – inget konstigt med det…….. Vår ÖB Micael Bydén säger att det är ett första test på värdlandsavtalet med NATO, och det som ska övas är interoperabiliteten – ett förskräckligt ord. Det betyder förmågan att multinationellt kunna fungera militärt tillsammans. Då krävs anpassning av system och militära enheter – Sverige ska närma sej NATO:s militära doktrin. För att öva multinationellt deltar 5 NATO-länder och dessutom Finland, som oxå har ett värdlandsavtal med NATO. Under 3 veckor, från den 11 september och månaden ut, kommer hela Sverige att förvandlas till en krigsskådeplats. De intensivaste krigsövningarna förläggs till Göteborg, STH och Mälardalen samt till Gotland. Ca 19.000 deltagande soldater, inklusive Hemvärnet, övar till en kostnad av 583 milj kronor. Man ska kriga i luften, på land och till sjöss.

AURORA 17 är den mest omfattande krigsövning i vårt land på över 20 år. Utöver alla soldater ingår ett stort antal berörda svenska myndigheter samt 1500 soldater och personal från NATO-länderna USA, Norge, Danmark, Frankrike och Estland samt från Finland. Alla har egna vapen med sej.

Norge, Danmark och Estland kommer med var sin hemvärnspluton, Estland även med minsvepare.

Frankrike med luftvärnsförband med SAMP-T-system med tillhörande planeringsgrupp (system för försvarsmissiler).

USA med ABRAHAMS-stridsvagnar och BRADLEY-stridsfordon, luftvärns- förband med PATRIOT-system, ett luftburet kompani, 4 APACHE-attack- helikoptrar, örlogsfartyg och marinflyg.

Finland med SISU-stridsvagnar, stridsflyg och transporthelikoptrar.

Den 4 juli fick jag ett mail från en kvinna i Blekinge som lyssnat på lokala nyheter i P4 på morgonen. Mailet berättade att NATO lastat av de första NATO-stridsvagnarna i Karlhamn. Inslaget i P4 sändes bara en gång. 2 dagar senare kom ett nytt mail med en bild på en stor amerikansk stridsvagn – de väger ca 50 ton – som på ett gigantiskt flak transporterades på en landsväg genom Sverige till Gbg eller STH. Klarblå himmel, solsken, blommor på vägrenen – och så denna imponerande koloss på flaket. Det var tråkigt att denna fantastiska bild inte slogs upp på första sidan av DN eller SvD eller AB eller Expressen för svenska folket att imponeras av. Eller visades på Rapport eller Aktuellt………. Även radion höll tyst om nyheten……..

Peter H och Micael Bydén borde vara stolta över att deras vän James ”Mad Dog” Mattis, försvarsministern i USA, skickar dessa imponerande stridsvagnar till lilla icke-NATO-landet Sverige för att öva. Eller undanhåller de viktig information om avtalet om värdlandsstöd med NATO? Vill de inte att svenska folket ska förstå hur farligt avtalet är för Sverige, när vi med interoperabiliteten ska anpassa oss till NATO:s militära doktrin?

Sverige får baser med främmande militärer och immunitet och en annan juridik, som vi ska vara värdfolk för och ge stöd. Vi får militära avtal, som i hemlighet kan ändras, fler och större militära övningar med miljöförstöring, buller och oro. Kanske för de in kärnvapen på NATO-baserna utan vår vetskap? NATO:s regel är att varken bekräfta eller förneka sådant innehav och svenskar har inte tillträde till baserna. Och Sverige har ju inget juridiskt förbud mot införsel av kärnvapen. Allt som allt är detta ett stort orosmoment som ökar spänningen i regionen.
Tack vare alliansfriheten har Sverige lyckats hålla sej utanför krig i 200 år, om man bortser från insatsen på mer än 15 år under NATO-flagg i Afghanistan och Libyen. Av upplägget på krigsövningen med värdlandsavtalet med NATO och interoperabiliteten i centrum och att den genomförs i huvudsak i södra delen av Sverige, kan man dra slutsatsen att det är Ryssland som ses som hotet. USA:s försvarsminister James ”Mad Dog” Mattis lovade oxå Peter H i Washington i maj, att USA kommer vännen Sverige till undsättning när Ryssland anfaller………
Men Rysslands president Vladimir Putin har sagt att Ryssland inte vill ha krig med Sverige; Ryssland har ett ekonomiskt avtal med Sverige för bygget av gasledningen North Stream 2 i Östersjön ner till Tyskland och Väst-Europa. Den är viktig för Ryssland, North Stream 2 ska minska beroendet av amerikansk gas och olja i vårt närområde och Europa. Putin och utrikesminister Lavrov vet oxå att Ryssland är mer än dubbelt så stort som USA att försvara. De vet oxå att USA:s försvarsbudget är mer än 10 gånger så stor som Rysslands. Och det finns fortfarande människor i Ryssland som minns 2:a världskriget på egen mark. Man kan bara hoppas att Ryssland inte låter sej provoceras av alla NATO-baser som omringar landet precis vid gränsen. Att den enda supermakten USA och NATO-staterna inte provocerar fram en konflikt som leder till krig, som vi då riskerar att dras in i via värdlandsavtalet med NATO.

Mia S