Georgien kan lita på NATO… kanske

Tillsammans. Georgiens premiärminister Garibashvili och Jens Stoltenberg turistar i Tblisi och lovar att stödja varandra.
Tillsammans. Georgiens premiärminister Garibashvili och Jens Stoltenberg turistar i Tblisi och lovar att stödja varandra.

”NATO räknar på Georgien och Georgien kan räkna på NATO.”

Jens Stoltenberg, militäralliansens generalsekreterare är på besök i Georgiens huvudstad Tblisi och strör andra och liknande uttalanden omkring sig om att Georgien är praktiskt taget NATO medlem.

Alliansen uppträder nästan som en självständig stormakt. Militäralliansen flörtar med Georgien, men också med Armenien, Azerbajdzjan och allehanda stater i Centralasien.

Få verkar reflektera över att det är en potentiellt farlig politik. Det riskerar att göra Ryssland ännu mer misstroget. Samtidigt gör kalla, geografiska realiteter att militäralliansen inte kan komma till någon undsättning värd namnet om det skulle uppstå en skarp kris.

http://agenda.ge/news/41361/eng

Birger Schlaug ryter till

Birger pressbild”Allting har vänt på kort tid. Det är absurt. Krig är normalläget, har man en annan uppfattning anses man som lite konstig. ”

Miljöpartiets förra språkrör är inte nådig mot dagens politik. Han är inte förtjust i Putin men att påstå att dagens Ryssland är ett större hot är gårdagens Sovjetunion är enbart konstigt.
Omsvängningen har kommit snabbt och Schlaug lägger skulden på media.

Med rubriksättning, ingresser och bildurval har medierna, med Svenska Dagbladet i frontlinjen, bedrivit ren krigsjournalistik.

http://fib.se/images/stories/provartikel/fib-artikel.pdf

S backar från öppet NATO-medlemskap

0252067342313_MaxI en debattartikel i Dagens Industri bekräftar Åsa Lindestam, vice ordförande för försvarsutskottet åter att S-ledningen inte tror på öppet NATO medlemskap. Militäralliansen kan under alla förhållanden inte förväntas reagera snabbt i händelse av en oväntad kris.

Däremot sägs inget om en slags de-facto anslutning genom ett myller av små-överenskommelser.

Mike Winnerstigs klagan

Överste Mike Winnerstig klagar över att Läkare mot Kärnvapnen har fallit för den Ryska propagandan. Man får intrycket av Winnerstig själv börjar få nog denna trummandet av ryska skräckpropaganda som strömmar emot honom från alla håll.

Nu får det vara slut.

Det finns andra som undrar vad han egentligen har för anledning att klaga. Räknar man de viktigare debattartiklar som publicerats i riksmedia under sommaren så har NATO vännerna ett stort övertag i massmedial eldkraft.

 • Liknar den ryska skräckpropagandan mot NATO” av överste Mike Winnerstig, DN 10 augusti. Angrepp på läkare utan gränser. Lovprisande av NATO. PRO NATO
 • Luras inte av NATO myterna” osignerad ledare, Expressen 10 augusti, angrepp på ”NATO eller feminism”. PRO NATO
 • M svarar: Fel att inte utreda NATO medlemskap” av Karin Enström och Hans Wallmark, angriper Forslund och Lindenstam för att vara för ljumma NATO anhängare.PRO NATO
 • I NATO skulle Sverige gå ett inflytande över kärnvapnen” Zebulon Carlander DN, 6 augusti. (Tankesmedjan Fri Värld / Timbro) PRO NATO
 • Går Sverige med i NATO kan kärnvapen placeras hos oss” av ”tolv läkare från läkare mot kärnvapen” Dagens Nyheter, 6 augusti.
 • Närmandet till NATO pågår inte i smyg” Kenneth Forslund och Åsa Lindestam. (NATO vänliga socialdemokrater, försvar för värdlandsavtalet)PRO NATO
 • General Breelove besöker Sverige. Början av augusti.PRO NATO
 • ”NATO ett måste för Sverige” Andreas Norlén riksdagsledarmot Moderaterna, Corren 5 augusti.PRO NATO
 • NATO eller feminism”, angrepp på NATO i Aftonbladet av Veronica Palm, Pierre Schori, Maj Britt Theorin och Anders Östberg. Argument att NATO medlemskap inte går ihop med stöd åt förtryckta.
 • Vi behöver en färdplan för medlemskap i Nato” Hans Wallmark och Lotta Finstorp, Eskilstuna kuriren. 30 juli 2015.PRO NATO
 • Regeringens promemoria om värdlandsavtalet släpps. 13 juli.PRO NATO
 • Propagandakriget mellan NATO och Ryssland”, genmäle mot Katarina Tracz av Lars-Gunnar Liljestrand Göteborgs Posten ca 23 juli.
 • Almedalen måndag: Löfven och det han inte nämnde – Värdlandavtalet” Birger Schlaug på egen blogg. 30 juni.
 • En förnuftets röst om Ryssland” Lars J Eriksson, Skånska Dagbladet, 21 juni 2015, Stöd för Sven Hirdman.
 • Nato-förespråkarnas konsekvensanalys brister” Sven Hirdman, genmäle, 24 juni.
 • Det är Sven Hirdman som sprider myter” Tomas Bertelman, Johan Molander och Sven-Olof Peterson, Dagens Nyheter, 22 juni, Angrepp på Sven Hirdman.PRO NATO
 • Säg Nej till NATO” Thage G Peterson, Aftonbladet 17 juni. Angriper svenskt NATO medlemskap.
 • Tio myter och missförstånd om svensk säkerhetspolitik” Sven Hirdman, Dagens Nyheter, 19 juni
 • Militärövningarna bidrar till upptrappningsspiralen” av Stig Henricsson (v) på SVT debatt, 24 maj.

Så frågan är vad Mike Winnerstig har för anledning att klaga.

Dragkampen om socialdemokratin

Dragkampen om socialdemokratin verkar fortsätta. Den fjärde augusti gick flera ledande socialdemokrater, bland dem Maj Britt Theorin och Pierre Schori ut i en debattartikel i Aftonbladet mot svensk NATO integration. Nu får de mothugg av partikamraterna Kenneth Forslund och Åsa Lindestam.

Forslund och Lindestam förklarar nu i en debattartikel i Svenska Dagbladet att NATO integration är bra och nyttigt och att allt tal om en smyganslutning är nonsens.

En debattartikel för NATO

NATO ett måste för Sverige”. Det är rubriken på en debattartikel av den moderate riksdagsledarmoten Andreas Norlén.

Han beklagar att Stefan Lövén är ”fast i en neutralitetsretorik som är inaktuell sedan Berlinmurens fall”.

I övrigt ger han ingen riktig begriplig förklaring till vad det är för en ”ny säkerhetssituation” Sverige befinner sig i eller varför Sverige måste ansluta sig till NATO nu när det gick utmärkt att förbli neutralt under det kalla kriget trots att det dåvarande Sovjetunionen var mycket starkare än dagens Ryssland.

Norlén förklarar att:

En majoritet av medlemsstaterna i EU är redan i dag medlemmar i Nato och det är bara dessa länder som har tillgång till skydd från Nato i händelse av fara eller angrepp och det är i realiteten endast Nato som kan försvara EU-ländernas territorier.

Något han inte nämner är att EU länderna sammantaget är MYCKET starkare än Ryssland. EU området har en sammanlagd befolkning på en halv miljard. Ryssland har en befolkning på cirka 140 miljoner. Ryssland har en BNP på tre biljoner dollar. EU har en på arton. Det hade varit självmord av Ryssland att angripa EU området.

Uppror i socialdemokratin

Trycket i NATO frågan verkar öka ytterligare. Nu kommer en debattartikel av flera framstående socialdemokrater, bland dem Veronica Palm, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm, Pierre Schori, tidigare biståndsminister och FN-ambassadör, Maj Britt Theorin, tidigare freds- och nedrustningsambassadör och Anders Östberg, internationell ledare för Socialdemokraterna i Stockholm.

Svenskt NATO medlemskap gör det omöjligt för Sverige att vara en röst för de förtryckta är deras budskap.

Man skulle kunna påminna om Sydafrika. Sverige stödde ANC medan USA hade både ANC och Nelson Mandela terrorstämplade ett gott stycke in på  nittiotalet. Ett Sverige som var nära allierat med Väst hade helt enkelt inte kunnat driva en självständig politik i Sydafrikafrågan.

En larmrapport om Gotland

Om humor är en spänd förväntans upplösning i intet så är CEPA:s rapport om läget i Östersjön mycket humoristisk.

Den har citerats i Dagens Nyheter, i Aftonbladet, av Timbro och en hel radda upphetsade debattörer med stora krigsrubriker. Den har anförts som bevis av Karin Enström, Moderaternas utrikespolitiska språkrör, och av Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Fri Värld (närmast en underavdelning till Timbro).

Innehållet var alarmerande. Ryssland hade övat på att inta Gotland med 33 000 man.

DÄR hade man det stora beviset på att Sverige måste gå med i NATO snarast.

Ett svenskt medlemskap i Nato har därför aldrig varit så angeläget som det är idag,” förkunnade Karin Enström.

Två problem:
För det första är tankesmedjors rapporter som sagt rätt riskabla visdomskällor. De är som tidigare sagts inga vetenskapliga eller journalistiska sanningskriterier de måste leva upp till, behöver inte genomgå någon disputation eller granskas av någon pressombudsman. Det enda en tankesmedja behöver  tänka på är vad dess finansiärer vill ha. (Katarina Tracz tankesmedja Fri Värld / Timbro har till exempel har Stiftelsen Fritt Näringsliv som finansiär med en grundplåt på cirka 300 miljoner.)

För det andra har Tracz, Enström, Dagens Nyheter och Aftonbladet å det våldsammaste övertolkat till och med det tunna beviset.

Rapporten, The Coming Storm av Edward Lucas, säger faktiskt inte alls att Ryssland planerar att inta Gotland.

Det handlar om en tunn rapport, cirka 18 sidor, målet är gammal god ordning att larma om att Ryssland sägs vara aggressivt. Det enda konkreta beviset på några ryska avsikter mot Gotland av en av flera hastigt utlysta militärövningar, så kallade snap drills där man övar förmågan att reagera snabbt på oväntade kriser. Scenariot för den övningen, den tänkta förutsättningen, var att Väst försökt anstifta ett Maidan liknande uppror i Moskva där Ryssland skulle gå till motoffensiv. ”Scenariot inkluderade det snabba intagandet av nord Norge, Åland, den svenska ön Gotland och den danska ön Bornholm”.

Vi talar alltså som SCENARIOT för en rysk militärövning. Det sägs inte att man uttryckligen övade på att erövra Gotland. (Man kan gärna tänka på hur många militärövningar som hålls hos oss vars scenario är krig mot en hypotetisk fiende någonstans i öst.)

Ett par stycken djupt inne en rätt tunn rapport. Det var inte ens någon viktig punkt.

Det var med andra ord allt som CEPA hade att komma med.

Genmäle: Det ryska hotet är kraftigt överdrivet

Lars-Gunnar LIljestrand, ordförande för FIB juristerna
Lars-Gunnar LIljestrand, ordförande för FIB juristerna

Katarina Tracz får mothugg i Göteborgs Posten för sin ledare av Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande för FIB juristerna.

Tracz hävdar att Ryssland uppträder aggressivt och upprepade gånger kränker Sveriges gränser. Liljestrand har hört sig för:

”Hittills under 2015 har (Sveriges) luftrum kränkts nio gånger. Ingen gång av ryskt flyg.”

Vidare har Katarina Tracz gjort gällande att Ryssland övar invasion av Gotland. Detta har hon fått från tankesmedjan CEPA (Center for Europeans Policy Analysis).

Ett problem som läsaren bör ha i åtanke: Tankesmedjor är inga vetenskapliga forskningscentra. Deras rapporter behöver inte leva upp till några vetenskapliga sanningskriterier. De genomgår inga disputation eller granskning av kritiska forskarkollegor. Det enda en skribent på en tankesmedja behöver bekymra sig över är vad tankesmedjans finansiär vill ha.

CEPA är en tämligen okänd enhet med högkvarter i Washington. Dess Advisory Council rymmer åtskilliga anti-ryska hökar som Anne Applebaum, Zbigniew Brzezinski och… Carl Bildt, vilket ger en tydlig vink om dess inriktning.

”I svenska medier blåses rapporten upp medan man i vårt grannland Finland avfärdar skrämskotten från Cepa. ÖB Sverker Göransson sa helt kort att den saknade vetenskaplig grund. De flesta seriösa bedömare, menar att vad vi nu ser inte är riktat mot Sverige utan en följd av Ukrainakonflikten. Propagandakriget pågår mellan öst och väst och Katarina Tracz och Frivärld, deltar med sin sedan länge pågående kampanj för närmande till NATO.”

Katarina Tracz skriver ett kort genmäle vars som kan sammanfattas med att alliansfrihet är helt ute ändå.

Katarina Tracz
Katarina Tracz