Den nya linjen: SKRÄCK

Katarina Tracz
Katarina Tracz

Tonläget i NATO debatten verkar skärpas.

”Sverige är skyddslöst utan NATO” skriver Katarina Tracz i en ledarartikel i Göteborgsposten.

”Katarina vem?” frågar väl en och annan.

Katarina Tracz är chef för tankesmedjan Fri Värld. Den utgör i sin tur en underavdelning till Timbro (sitter inlogerade i Timbros kontor på Kungsgatan).

Kanske ger det här en fingervisning av vilken linje som NATO-vännerna kommer att driva: nämligen att pumpa på med SKRÄCK i stora lass. Skräm livet ur Svensson så han/hon börjar längta intensivt efter NATO:s starka arm. Ryssland är aggressivt förkunnas och hotfullt, det är värre än någonsin tidigare i historien och Tracz tar en rad rätt banala gränsincidenter I Östersjön som bevis.

Timbro-kretsen verkar ha gett sig in i striden. Men man kan också se det som något hoppingivande. Fram till idag har NATO anhängarna försökt driva igenom ett svenskt NATO-medlemskap i tysthet, via en rad byråkratiska små steg. Nu har man tvingats gå ut och debattera öppet för saken.

Katarina Tracz: Sverige är skyddslöst utan Nato” GP 18 juli

Oberoende utredning av värdlandsavtalet

Pressmeddelande från Natoutredningen www.natoutredningen.se

Pressmeddelande:

Oberoende utredning granskar Natosamarbete

I dag sjösätts en partipolitiskt oberoende Natoutredning. Syftet är att göra en analys av hur ett värdlandssavtal med Nato och ett eventuellt medlemskap påverkar vår och Östersjöregionens säkerhet, vår relation till FN och vår möjlighet att bidra till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden.

Initiativtagare till arbetet är Stina Oscarson och Pierre Schori som i utredningen samverkar med Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam, Lennart Uller och Linda Åkerström.

–  Ansvariga politiker vill göra gällande att detta avtal är en teknisk fråga. Men det är mer än så. Värdlandsavtalet påverkar vår reella säkerhetspolitiska handlingsfrihet och vår trovärdighet som militärt alliansfria, säger Hans Blix.

–  Avtalet är en brytpunkt på flera plan och det är därför viktigt att det finns en ordentlig konsekvensanalys före riksdagens omröstning, säger Pierre Schori.

Utredningen ska vara färdig i mitten av december 2015 och kommer också att visa på vilka alternativ som finns för att bygga en hållbar säkerhet i dag. Ett första seminarium kommer att hållas i Stockholm den 28 september.

För mer information, gå in på www.natoutredningen.se eller kontakta någon av utredningens sekreterare Stina Oscarson eller Lars Ingelstam.

Deltagare i utredningen:

Hans Blix
Jurist, tidigare generaldirektör i IAEA, chef för FN:s inspektörer i Irak (UNMOVIC), ordförande i kommissionen mot massförstörelsevapen (WMDC).

Rolf Ekéus
Svensk diplomat och ambassadör, har under flera år arbetat med nedrustningsfrågor, och ledde den svenska delegationen vid nedrustningsförhandlingarna i Genève 1983–88.

Sven Hirdman
Yrkesdiplomat, ambassadör i Moskva 1994-2004.

Lars Ingelstam
Utbildad vid KTH i teknisk fysik samt tekn dr. i matematik. Sedan 2002 oberoende forskare och författare.

Stina Oscarson
Dramatiker, regissör och fri skribent.

Pierre Schori
Svensk politiker och diplomat. Har suttit i riksdag, EU-parlamentet och regering samt varit FN-ambassadör och chef för en av FN:s största fredsoperationer i Elfenbenskusten.

Lennart Uller
Krigsvetenskapsakademien Avd I (1987-), ordförande för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (1993-).

Linda Åkerström
Statsvetare och ansvarig för nedrustningsfrågor och vapenexport på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

2015 Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, All rights reserved.
Huvudlista för pressutskick. För media, journalister, redaktioner och de som anmält intresse.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Polhemsgatan 4

11236Stockholm

Sweden

Add us to your address book

unsubscribe from this list    update subscription preferences

 

Stina Oscarson

Dramatiker, regissör & kulturdebattör

Hirdman får stöd

Sven Hirdman får nu stöd i sin kritik av den förda NATO politiken från Skånska Dagbladets redaktör Lars J Eriksson. Hotet från Ryssland är kraftigt överdrivet

”Det finns inget ryskt hot mot några grannländer i Europa. Att tro att landet skulle hota Sverige är något mindre begåvat än att tro på gröna män från mars. Ryssland är trots senare års upprustning militärt svagt.”

En förnuftets röst om Ryssland

NATO anhängarnas motattack

Som man kunde vänta sig.

Motattacken mot Sven Hirdman har kommit. Två fd ambassadörer (Tomas Bertelman, Johan Molander) och en fd chef för UD:s politiska avdelning (Sven-Olof Peterson) EU-ambassadör 2002-08 anklagar i en debattartikel i DN Sven Hirdman för att skönmåla. De är bekymrade: ”Om missförstånd upprepas tillräckligt många gånger kan de komma att framstå som sanning”.

Debattartikeln är kanske inte är något mästerverk av logiska resonemang men kan i alla fall vara nyttig läsning för de som vill förstår hur NATO anhängarna resonerar, vilka argument de tillgriper… och kommer att använda.

I stort sett är det det gamla vanliga: Putin är Saruman och Hitler i en och samma person och förstår bara ett enda språk, västvärlden måste stå enig etc. etc. tillsammans med insinuationer om att kritikerna av den nuvarande politiken är köpta av den lede fienden.

”…ett svenskt nej till det av regeringen godkända värdlandsavtalet med Nato, något som Sven Hirdman rekommenderar, vara ett rejält bakslag för den regionala solidariteten och en mycket stor framgång för den ryska politiken.”

Det är Sven Hirdman som sprider myter” Dagens Nyheter

”Tio myter och missförstånd om svensk säkerhetspolitik”

Dagen Nyheter har den 19 juni, för ovanlighetens skull en mycket förståndig debattartikel om svensk säkerhetspolitik, naturligtvis av Sven Hirdman.

Försvarsforskare debatterar NATO

Linus Hagström och Tom Lundborgs debattartikel i Dagens Nyheter om att svenskt NATO-medlemskap snarast riskerar att skada Sveriges säkerhet fortsätter ge eko.

Saken debatterades mellan professor Hagström och Karlis Neretniks, fd general och fd rektor för försvarshögskolan som talar för Svenskt NATO medlemskap.

 

”NATO-medlemskap gör Sverige mindre säkert”

Amerikanska flygplan, svenska soldater

NATO-medlemskap gör Sverige mindre, inte mer säkert.

Det har hävdats av Sven Hirdman och de övriga författarna till antologin ”Bevara alliansfriheten”.

Det har hävdats av Aktionsgruppen Nej till NATO ända sedan vi inledde vår verksamhet vid årsskiftet.

Nu sägs samma sak av Linus Hagström, professor i statsvetenskap med inriktning mot säkerhetspolitik vid Försvarshögskolan och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel tillsammans med Tom Lundborg, lektor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan och forskare vid Utrikespolitiska institutet.
http://www.dn.se/…/natomedlemskap-gor-sverige-mindre-sakert/

En fråga som håller på att bli het?

Norska F 16-plan vid den nordiska övningen Cold Response förra året.

Nej till Sverige som värdland för NATO:s militära övningar” Det är titeln på en debattartikel i Dagens Nyheter undertecknad av 31 kända konstnärer och kulturarbetare, bland dem,Göran Greider, Stina Oscarson, Farnaz Arbabi, Henrik Blind, Jason Diakité,Gösta Ekman, Marie Louise Ekman, Lena Endre, Ronny Eriksson, Robert Fux, Etienne Glaser, Anita Goldman, K G Hammar, Jacob Hirdwall, Silvana Imam, Ulrika Knutson, Rolf Lassgård, Annika Lillemets, Louise Lindfors, Behrang Miri, Maxida Märak, Anna Odell, Suzanne Osten, Gunilla Palmstierna-Weiss, Elisabeth Rynell, Gudrun Schyman, Agneta Stark, Daniel Suhonen, Anders Sunna, Maria Sveland och Lena Willemark.

Håller frågan om värdlandsavtalet på att bli ”het”?