Peter Hultqvist sitter kvar

Peter Hultqvist sitter kvar som försvarsminister.

Tre ministrar var i skottgluggen för att fällas genom misstroendevotum. Två får gå. Statsminister Lövén meddelar att han kommer att hålla fast vid vid sin försvarsminister. Hultqvist själv framhöll sina insatser när det gäller att bygga ”internationellt samarbete med länder och organisationer”. (Läs: integration av Sverige i NATO.)

Det gäller med andra ord att slå vakt om NATO integrationen. Statsminister Lövén är glasklar på den punkten ”vi behöver kontinuitet i det här arbetet.”

Hultqvist framhålls som en klippa. Man skulle kunna invända att svensk säkerhetspolitik under honom snarast har varit virrig, osammanhängande och snarast utsätter Sverige för nya och större risker genom att Sverige ger förvirrade signaler till omvärlden. Ibland skall Sverige gå med i NATO. Ibland inte men däremot samarbeta så nära NATO att omvärlden måste betrakta oss som de facto medlem.

Det som kallas för ”internationella samarbeten” betyder i praktiken NATO samverkan.

Försvarspolitisk dikt

Försvarspolitisk arena håller utfrågningar med de politiska partierna under Almedalsveckan. Riksdagsledamot Stig Henriksson lade fram Vänsterpartiets syn på säkerhetspolitiken med rapp den 5 juli.

Vänsterns försvarspolitik
är ingen annans lik
Tre minuter kan ge en panik
Men sakargument överröstar skrik
Så:Ska vi öka fredens chanser
Bör vi akta oss för allianser
Både dem i riksdan men också NATO-klubben
För blir det krig då är vi med på stubben
med ett NATO i krig kan vi aldrig gå fri
Smäller de så är vi me. Det är Natos enda garanti.

Men bland de mest prekära
är att vi bara snackar det militära
Ah, för all del, pratar gör vi om det civila
Men utan stålar får det civila fortsatt vila
Och så glöms i krigsretoriken
Hela breda säkerhetspolitiken
Avspänning, nedrustning och diplomati
Fn och OSSE; Satsa på de, det måste vi.

Att bara rusta och öva mer
Är en farlig väg, inser fler och fler
Med Finland ska vi öva men också lära
Grannlandet som står Sverige så nära
För 25 miljarder får de mycket pang
Ryktena börjar komma i svang
Att värnplikten är kostnadseffektiv
och ingen egen försvarsindustri med driv
Och ändå slåss de inte bara med kniv
Finland har inget Miltärindustrikomplex
Medan vi måste kämpa med våran KEX
Och köpa materiel vi inte behöver
Så SAAB och BAE kan tjäna klöver

Men försvar ska vi ha och de ska va bra
Värnplikt och att politiken inte styr detaljerna
Då får vi ut mer och militären förtjänar medaljerna
Jag instämmer med riksrevisionen
Att detaljstyrning drabbar produktionen
För hör upp nu, tycker ni inte att det stämmer
Att foten vet bäst var skon klämmer?

Igen; Finland, värnplikt och inga detaljer
Då kan vi klara våra bataljer
Då kan vi i fred hävda vår gräns
Och i krig slå tillbaka så det

Men före kanoner och ballistik
Kommer alltid säkerhetspolitik
Abraham Lincoln visste och allt fler vet
Håll dig väl med din granne – men bygg ett högt staket.
Tre minuter går sabla fort –
Men nu är det gjort

Med vänlig hälsning

Stig Henriksson
Riksdagsledamot (V)

Kärnvapenförbud i norden?

KÄRNVAPEN OCH NORDEN
Är det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden?

ARRANGÖRER
ABF Stockholm, Föreningen Nej till Nato, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Stockholmskretsen, Kvinnor för fred och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Stockholm

Video: Franz Smidek

Upprop

NEJ TILL SVENSKT NATO-MEDLEMSKAP OCH VÄRDLANDSAVTALET

NEJ TILL NATO-BASER OCH NATO:s KRIGSÖVNINGAR I SVERIGE

Efter antagandet av värdlandsavtalet med NATO i maj 2016 har den svenska regeringen fortsatt sitt närmande till militäralliansen NATO. Nya hemliga avtal har ingåtts och Sverige har deltagit i alltmer omfattande krigsövningar tillsammans med NATO. Dessa övningar omfattar stora delar av Sverige och innebär stor påverkan på miljön.

Värdlandsavtalet innebär ett accepterande av NATO:s militära doktrin där användning av kärnvapen ingår som en viktig del. Risk föreligger att NATO-baser upprättas i Sverige, där kärnvapen kan stationeras, och från vilka NATO kan anfalla tredje land. Om Sverige blir medlem i NATO kan vi bli skyldiga att ställa upp som stöd för NATO-ledd militär verksamhet i annat land.

Denna politik innebär ökade spänningar i vårt område och ökar risken för krig.

NAMN ORT

 

Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden

UPPROP

NO TO SWEDISH MEMBERSHIP IN NATO!
NO TO THE HOST NATION SUPPORT AGREEMENT!

NO TO NATO’S BASES AND WAR EXERCISES IN SWEDEN!

After the acceptance of the Host Nation Support Agreement with NATO in May of 2016, the Swedish government has continued to move towards the military alliance NATO. New secretive agreements have been made and Sweden actively participated in increasingly widespread war exercises with NATO. These exercises are held in large parts of the country which means it will have a serious impact on the environment.

The Host Nation Support Agreement implies an acceptance of NATO’s military doctrine where the use of nuclear weapons is an important part. There is a high risk of NATO Bases being built in Sweden where nuclear weapons can be stationed and by so doing puts pressure on Sweden to attack a third country. This will in itself increase tensions with neighboring countries if we were to accept NATO-lead operations. These policies will lead us down the path to war!

NAME ADDRESS

Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden

 

UPPROP

لا لحلف الناتو نداء من منظمة لا لحلف الناتوفي عموم السويد

لا لانضمام السويد لحلف الناتو ولا لاتفاقية استضافة قوات الناتو على الاراضي السويدية

لا لاقامة قواعد عسكرية للناتو ولا لمناورات قوات الناتو على الاراضي السويدية

بعد قبول اتفاقية استضافة قوات الناتو على الاراضي السويدية في شهر آيار/ مايو من سنة 2016 إستمرت الحكومة السويدية بالتقارب من حلف الناتو العسكري ودخلت السويد في اتفاقيات جديدة وسريّة مع الناتو وزيادة على ذلك تشترك السويد في مناورات حربيّة واسعة مع الحلف المذكور منها المناورات المشتركة على قسم واسع من الاراضي السويدية من بعض نتائجه الضرر الذي يلحق البيئة . ان القبول

باتفاقية استصافة قوات الناتو على الاراضي السويدية يعني القبول بعقيدة واسس حلف الناتو التي منها قبول استعال الاسلحة النووية. ان الخطر الاتي هو من ان تُقام قواعد عسكرية للناتو على الاراضي السويدية ترتكز عليها الاسلحة النووية ومنها تنطلق الهجمات الحربية على دولة ثالثة. اذا قبلت السويد الانضمام في عضوية الناتو فذلك يعني الالتزام والاجبار على دعم السويد الحربية التي يشنها الناتو على دولة او دول اخرى. ان هذه السياسة تًزيد من التصعيد والتوتر ومخاطر قيام حرب.

المنطقة     اسم الموقّع

Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden

UPPROP

کمپین نه به ناتو

نه به عضویت و عقد قرارداد همکاری میزبان با ناتو

نه به استقرار پایگاههای نظامی ناتو در سوئد

نه به شرکت در مانورهای نظامی ناتو

پس از تصویب قرارداد همکاری دولت سوئد در چارچوب همکاری کشورهای میزبان با ناتو، دولت سوئد سیاستهای خود را در جهت نزدیکی هرچه بیشتر با این پیمان نطامی را، ادامه داده است.

انعقاد توافق نامه های مخفی جدید و همچنین شرکت در مانورهای نظامی ناتو در منطقه را، میتوان بخشی از این سیاست دانست. انجام این مانورهای نظامی، تاثیرات مخرب و منفی بر محیط زیست کشورهای اسکاندیناوی داشته و خواهد داشت.

پذیرش و تصویب قرارداد همکاری تحت عنوان کشور میزبان، بدان معنی است که دکترین نظامی ناتو که استفاده از سلاحهای مرگبار هسته ای نیز بخشی از آن است، مورد تایید سوئد نیز می باشد.

استقرار پایگاه نظامی ناتو در سوئد، که در آن امکان استفاده از سلاح هسته ای برای حمله به کشور ثالث نیز وجود دارد، بسیار خطرناک خواهد بود. عضویت در ناتو یعنی حمایت دولت سوئد از اجرای عملیات نظامی تحت رهبری ناتو در کشورهای دیگر. ادامه این سیاست یعنی افزایش تنش و تشنج در منطقه.

NAME ADDRESS

Riksföreningen Nej till NATO, partipolitiskt och religiöst obunden

Hur ska Sverige försvaras?

stig-henrikssonSverige övergick till ett yrkesförsvar för några år sedan, ett yrkesförsvar som var avsett för internationella operationer. Försvaret av Sveriges eget territorium sattes i andra hand. Alliansfrihet förutsätter ett starkt eget försvar med tydligt folkligt stöd.

Talare: Stig Henriksson, ledamot av försvarsutskottet (v), och Anders Björnsson, publicist och historiker.
Moderator: Kent Zetterberg, professor i historia.
Tid: måndag, 13 mars, kl 18:00.
Plats: Beskowsalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen

 

Kärnvapen och norden

pierre_schoriÄr det möjligt att skapa en kärnvapenfri zon i Norden idag? Hur påverkas vi av NATO:s och Rysslands nya kärnvapenpolicy?

Hösten 2010 presenterade centerpartisterna Johan Linander och Annie Lööf en riksdagsmotion om en kärnvapenfri zon i Norden. Utrikesutskottets majoritet fastslog i sitt svar att ”massförstörelsevapen är ett Sverige, NATO och vår säkerhetspolitik 6 samtal om fred och säkerhet under våren 2017
av de största hoten mot internationell fred och säkerhet”men avslog ändå motionen. Efter regeringens ja till en FN-resolution i generalförsamlingen i höstas om ett globalt förbud mot kärnvapen har dock zonfrågan fått nya aktualitet.

 

Talare: Pierre Schori, fd biståndsminister, fd FN-ambassadör,
fd riksdagsledamot (s) och Gunnar Westberg,
Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK).
Moderator: Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c).
Tid:  måndag, 6 februari, kl 18:00.
Plats: Palmesalen, ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Stockholm och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretsen

Plattform

Riksföreningen Nej till NATO
– plattform antagen vid riksmöte 15 – 16 oktober 2016
PLATTFORM
Föreningen Nej till NATO är en fredsorganisation

  • Föreningen Nej till NATO som är en fredsorganisation arbetar för att återställa och försvara Sveriges alliansfria och neutrala utrikespolitik som tjänat oss väl i över 200 år. Vi vill förhindra att Sverige blir medlem i militäralliansen NATO. Föreningens arbete mot svenskt medlemskap i NATO ska karakteriseras av öppenhet och önskan om att samarbeta med alla anti-NATO-krafter.
  • Föreningen verkar för att Sverige ska föra en oberoende säkerhetspolitik som syftar till att säkerställa vårt lands oberoende, integritet och säkerhet.
    Nej till svenskt NATO-medlemskap och värdlandsavtalet

För ett kärnvapenfritt Sverige

För ett alliansfritt Sverige

Nej till NATO-baser och Natos krigsövningar i Sverige

Föreläsningar

stefan_lindgren

 

 

1. Kan Sverige försvaras framgångsrikt av NATO eller är allianser en black om foten?

Finns det någon  politisk eller militär fördel att vinna genom Sverige närmar sig NATO eller bidrar det till en försämring av säkerhetsläge i hela Östersjöområdet?

Talare: Stefan Lindgren översättare och författare. Rojan Karakaya (Fi).

Moderator: Kirsti Kolthoff, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Tid: 13 oktober kl 18:00.

Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Foajén.

maj_britt_theorin

 2. Går det att lagstifta mot kärnvapen i Sverige?

År 1984 lagstiftade Sverige om kärnteknisk verksamhet. Det är möjligt att göra tillägg i lagstiftningen för att förbjuda kärnvapen i Sverige. Finland gjorde ett sådant tillägg 1984. Inte Sverige.

Talare: Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (s) fd svensk nedrustningsambassadör i FN och Anders Österberg, riksdagsledamot (s), ledamot i utrikesutskottet.

Sång och kulning av Stina Bengs.

Moderator: Lars-Gunnar Liljestrand, ansvarig för sajten http://www.alliansfriheten.se .

Tid: 20 oktober kl 18:00.

Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Per-Albinsalen.

ekeus

Canberrakommissionens förslag om kärnvapenbegränsning

Kommissionens uppdrag var att presentera en realistisk plan för att bli av med alla kärnvapen i världen. Förslaget fördes fram i Icke-Spridningskonferensen (NPT) år 2000 och antogs enhälligt av kärnvapenländer och icke-kärnvapenländer.

Talare: Rolf Ekéus, fd diplomat och ambassadör, Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot (s) och nedrustningsambassadör i FN.

Moderator: Josefin Lind, generalsekreterare, Läkare mot Kärnvapen och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Tid: 7 nov kl 18:00.

Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm, Per Albin-salen.

Arrangerad av ABF Stockholm, Nej till NATO, Kvinnor för fred (KFF) och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Stockholmskretse