Agrell gör ett inlägg

Wilhelm Agrell ställer sig bakom svenskt NATO medlemskap i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Synen på det nuvarande läget är dramatisk och braskande:

”Den europeiska säkerhetsordningen […] slogs i bitar genom det ryska agerandet 2014.”

Med andra ord skulle läget enligt Agrells åsikt nu vara värre än någon gång under kalla kriget då Sovjet var mycket starkare.

”Inför ett möjligt militärt hot befinner sig landet i det sämsta av alla lägen: närmandet till Nato har nu definitivt gjort det som det hemliga samarbetet under det kalla kriget riskerade att göra: Sverige är en västlig klientstat. Men vi saknar liksom Finland bindande säkerhetsgarantier, trots att frånvaron av sådana garantier i form av Nato-medlemskap inte kan förväntas ge någon ökad säkerhet, snarare tvärtom. Vi riskerar att bli en gråzon, ett område som ägnar sig för maktdemonstrationer och i värsta fall kuppartade positionsframflyttningar.”

Vi är med andra ord inne på ett av de ”dåliga skäl” att gå med i NATO som Sven Hirdman talade om.

Det går ut på att eftersom vi sedan 1994 gett oss så djupt i lag med militäralliansen kan vi lika gärna ta steget fullt ut. Att den svenska NATO integrationen genomförts i smyg, utan att saken lagts fram för allmänna opinionen, utan att någon verkar ha funderat över konsekvenserna, verkar kvitta fullständigt. Den svenska integration i NATO har drivits av en skara byråkrater, politiker och stabsofficerare som gjort allt för att undvika debatt och inte tänkt på konsekvenserna.

Det spelar ingen roll. Nu måste vi enligt Agrells åsikt i alla fall fullfölja.