Aktionsgruppen demonstrerar

Vi var inbjudna att presentera oss på Stoppa ACE:s manifestation den 27 april.

Eva företrädde oss. Här är hennes tal.

Vi i Aktionsgruppen mot Nato tackar för att vi får medverka i er manifestation.

Aktionsgruppen bildades i januari i år och vi är en partipolitisk obunden grupp som agerar utifrån en plattform där vårt främsta mål är att hålla Sverige utanför NATO.

Vi bedriver en namninsamlingskampanj där vi uppmanar människor att skriva under ett Upprop mot Värdlandsavtalet. Detta avtal som inte många känner till.

Som ett led i våra politikers iver att smygansluta Sverige till NATO, tecknade den förra regeringen ett avtal med NATO straxt före VALet 2014.

Detta Avtal VÄRDLANDSAVTALET ska upp till omröstning i Sveriges Riksdag 2016. Förberedelsearbetet med att skriva om Svenska lagar är redan igång.

Av alla pakter och överenskommelser med Nato är detta det hemligaste och Farligaste. Det kommer att föra oss så långt in i Nato att skillnaden mellan fullt medlemskap blir liten.

Avtalet har inte nämnts i Tv och radio och heller inte i pressen , tills helt nyligen då 31 kända kulturarbetare fick in en artikel mot Avtalet i DN debatt. Det har gett oss en välbehövlig skjuts framåt i vårt arbete. Så har även Birger Schlaugs träffsäkra inlägg om Avtalet i Stockholms Fria tidning gjort.

Förra veckan har regeringens FÖRSVARSPROPOSITION offentliggjorts. Där står uttryckligen att ALLIANSFRIHETEN INTE SKA UTREDAS VIDARE. MEN MAN KOMMER ATT FÖRDJUPA SAMARBETET MED USA OCH NATO.

Men det förekommer Ingen debatt i riksdagen , få politiker verkar känna till Värdlandsavtalet, eller kanske låtsas det att de ingenting vet? Det går inte att debattera om det man inte känner till.

Det vi däremot bombarderas med i massmedia är hur hotfullt Ryssland är.

Vad vi sett är Rysslands reaktion på att se sig blivit omringat av NATObaser. Hur hade USA reagerat på att bli omringat? VI minns Kuba krisen 1962.

Varför är avtalet så farligt?

Om avtalet träder i kraft kan vi komma att inom Svenskt territorium tvingas förvara kärnvapen, eftersom vi till skillnad från Norge och Danmark inte har något undantag för detta.

Det militärpolitiska spänningarna i vårt område kommer att öka högst betydligt. Ryssland har redan sagt att man ser allvarligt på att Sverige har militärt samarbete med länder som är Natomedlemmar. Länge har Sverige och Finland verkat neutraliserande på just dessa spänningar.

Avtalet ger Nato rätt att angripa tredje land(Ryssland) från vårt territorium.

Natos armé kommer att åtnjuta immunitet det vill säga : soldater och Natopersonal kan inte dömas för brott begångna i vårt land.

Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer,övningar eller skarpa insatser. Sverige kommer att få svårt att motsätta sig detta, och eftersom Natos generaler har initiativrätt, kommer det i praktiken bli som Nato önskar.

Detta ökar risken att Sverige blir direkt måltavla för förödande verdergällning vid exempelvis ett Natoangrepp mot Ryssland.

Ett Ryskt angrepp mot Sverige behöver inte betyda att Nato ”hjälper till att försvara oss”. Det är upp till Nato och ta ställning om det vill det eller ej.

Att släppa in världens farligaste land är lätt, men hur blir det om vi inte vill ha NATO i Sverige mer?

Kommer Irak, Syrien och Libyens öde då bli vårt?

Kommer man sprida rykten och demonisera vår Statsminister för att legitimera ett angreppskrig mot oss.

En sak är säker kamrater: DET KOMMER ATT STÅ OSS DYRT OM VI FÖRHÅLLER OSS PASSIVA TILL DET FAKTUM ATT SVERIGE ÄR PÅ VÄG IN I NATO. VI MÅSTE GÖRA ALLT VI KAN FÖR ATT FÖRHINDRA DET.

Även om Värdlandsavtalet ändå går igenom så måste vi fortsätta vår kamp för Ett alliansfritt Sverige. Målmedvetet och under lång tid .

Protokoll, stormöte för aktionsgruppen Nej till NATO, 21 april

Protokoll, stormöte för aktionsgruppen Nej till NATO, 21 april, 2015, kl 18-21.

Närvarande:Jaime Basuallo, Inger Blomstrand, Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Barbara Brädfors, Claes Engelbrandt, Staffan Ekbom, Parvin Geschwid, Eva Jonson, Barbro Kjelkrud, Dine Malmsten, Sigyn Meder, Åsa Murray, Jan-Erik Romson, Klas Sandberg Mia Stubbendorff, Gunilla Wettersjö

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare.

§2)Rapporter

Marilyn läser upp öppet brev från ett fredsaktivister på Orust.

Vi har haft möte i Bredäng och samlat namnunderskrifter i Bredäng, Skärholmen och Slussen. Staffan har deltagit i Jan Myrdal sällskapets möte. Alla knapparna hade sålt slut och en hel del underskrifter hade samlats in.

En ny omgång kampanjknappar är beställda.

Eva hade etablerat kontakter på Västkusten. Från Ulf Bjerén i Karlskrona fick vi ett ekonomiskt bidrag.

Gunnel är missnöjd med det förra protokollet. Där hade stått att hon och Eva hade samlat namn i Bredäng. Det var fel framhöll Gunnel. De hade delat ut flygblad, inget annat.

Gunnel vill också ha taget till protokollet att hon har två gatupratare, och ett litet bord som kan användas vid evenemang.

§3)Organisation av namninsamlingen

Vi delade upp ansvaret för namninsamlingen i Stockholmsorådet och landade på följande:

Eva tar ansvaret huvudansvaret för sydvästra Stockholm.

Birgitta tar ansvaret linje 17-området.

Claes Engelbrandt får ansvaret för innerstan.

Dine tar ansvaret för Järva området.

Barbro Brädfors tar ansvaret för Vällingby. De är sammankallande inom sina respektive områden och kan själva ta initiativ.

Evenemang kan utlysas via eller via gruppmail.

Eva berättade att hon gärna vill slippa ansvaret för flygbladen som hon ordnat fram till nu. Det börjar bli en tung bit.

§4)1 maj

Birgitta gick igenom: Det finns sex demonstrationer vi skulle behöva bevaka.

  1. Samlingen vid La Mano monumentet. 09:30-10:30.
  2. SAC:s samling på Sergels torg 11:00.
  3. VP:s samling på Medborgarplatsen 1200 och tåg till Kungsträdgården.
  4. SKP:s samling på Hötorget 12:00.
  5. KP:s samling på Mynttorget 14:30 för tåg mot Sergels torg.
  6. Socialdemokraterna och facket. Samling i Humlegården 13:00, i höjd med Ritz biografen för tåg mot Norra Bantorget.

Vi har två olika flygblad som skall delas ut.

De största tågen är Vänsterpartiets och Socialdemokraternas. Hos Vänsterpartiet får man antagligen fler underskrifter men hos Socialdemokraterna finns de som behöver påverkas.

Listor gick runt, mötesdeltagare skrev upp sig på de olika tåg de ville delta i.

4.1.Samlingen vid La Mano 09:30

Jan-Erik Romson, Marilyn Barden, Inger Blomstrand, Jaime Basvallo, Eva Jonson, Mia Stubbendorff, Klas Sandberg, Staffan Ekbom.

4.2.Socialdemokraterna, samling Humlegården 13:00

Jan-Erik Romson, Barbro Kjelkrud, Marilyn Barden, Åsa Murray, Eva Jonsson, Klas Sandberg. Claes Engelbrandt, Hans Söderling.

4.3.Vänsterpartiet

Gunnel kommer att ha bokbord i Kungsträdgården vid tågets destination. Vi har tillstånd från Vänsterpartiet.

Det bestämdes inte vilka som skulle ha hand om banderoller, flygblad o dyl.

§5)Hirdman mötet, ABF huset 19 maj

Staffan kallade det Aktionsgruppens största satsning. Många av flygbladen som skall delas ut handlar om det.

Aktionsgruppen har inte fått samarbete med ABF-huset. Det betyder att ABF kommer inte att trycka våra flygblad eller se till de ligger framme på borden i Foajén. Det måste vi sköta om.

5.1.Kontakter med andra organisationer

Gunnel undrar varför vi ännu inte har kontaktat de politiska ungdomsförbunden som SSU och Grön Ungdom. Staffan berättade att han förbereder ett utskick.

I övrigt är Aktionsgruppen inbjuden att tala på Stoppa ACE:s manifestation på Södermalmstorg den 27 april klockan 18:00. Eva kommer att tala där för aktionsgruppens räkning. Vi är inbjudna att framträda på Ung Vänsters kongress i Karlstad.

Staffan har med framgång presenterat Aktionsgruppen på Jan Myrdalsällskapet. Därtill kommer att ledningsgruppen skall träffa riksdagsman Stig Henriksson för att närmare bestämma hur höstens möte i riksdagen skall utformas.

Beslut fattades att Aktionsgruppen Nej till NATO stödjer fredssamtalen i Degerfors.

Eva har förslag på ett riksmöte, med folk från hela landet. Det skulle kunna hållas utanför Stockholm. Kanske i Degerfors.

Därtill finns planer på att ordna filmkväll i samarbete med biocafé Tellus. Det är aningen osäkert vilken eller vilka filmer som skall visas.

§6)Studieträffar

Birgitta meddelar att den första studieträffen hållas, den 11 maj klockan 18:00.

§7)Övrigt

Parwin ville berättade att man kommer att högtidlighålla den sovjetiska segerdagen den 9 maj. Det skulle kunna vara ett tillfälle att samla signaturer. Detsamma gäller årsdagen av massakern i Odessa den 2 maj.

Staffan meddelade att ledningsgruppen behövde förstärkas. Claes ombads ingå Dine berättade att man skulle komma igång med sina namninsamlingar och utse någon som kan representera Järva i ledningsgruppen.

Nästa stormöte för Aktionsgruppen kommer den 26 maj, kl 18:00 i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40.

En fråga som håller på att bli het?

Norska F 16-plan vid den nordiska övningen Cold Response förra året.

Nej till Sverige som värdland för NATO:s militära övningar” Det är titeln på en debattartikel i Dagens Nyheter undertecknad av 31 kända konstnärer och kulturarbetare, bland dem,Göran Greider, Stina Oscarson, Farnaz Arbabi, Henrik Blind, Jason Diakité,Gösta Ekman, Marie Louise Ekman, Lena Endre, Ronny Eriksson, Robert Fux, Etienne Glaser, Anita Goldman, K G Hammar, Jacob Hirdwall, Silvana Imam, Ulrika Knutson, Rolf Lassgård, Annika Lillemets, Louise Lindfors, Behrang Miri, Maxida Märak, Anna Odell, Suzanne Osten, Gunilla Palmstierna-Weiss, Elisabeth Rynell, Gudrun Schyman, Agneta Stark, Daniel Suhonen, Anders Sunna, Maria Sveland och Lena Willemark.

Håller frågan om värdlandsavtalet på att bli ”het”?

Dagordning, Aktionsgruppen Nej till NATO 21 april

Dagordning för det kommande stormötet, Aktionsgruppen Nej till NATO Tegelviksgatan 40, 21 april Stockholm, kl 1800, 2015.

§1)Formalia

Mötet inleds.

Ordförande och sekreterare utses.

§2)Rapport

Redogörelse för Aktionsgruppens verksamhet, Bredängsmötet läget i namninsamlingen.

§3)Organisation av namninsamling

Vem kan göra vad och när?

§4)1 maj

Vem gör vad och när. Det finns sex manifestationer vi skulle behöva bevaka.

1. Kl 9.30 – 10.30 La Mano,

2. Kl 11.00 SAC Sergels Torg

3. kl 12.00. 3.a. VP och diverse andra Medborgarplatsen mot Kungsträdgården där vi kommer att bokbord. 3.b. SKP Hötorget

4. kl 13.00 KP Mynttorget, mot Sergels Torg, möte kl 14.30

5. kl 14.00 Socialdemokraterna, samling Humlegården, tåg mot Norra Bantorget

Birgitta kommer att ha listor där man kan anmäla vilka tåg man kan vara med på.

§5)Mötet på ABF 19 maj med Hirdman

Det behövs hjälp både med själva mötet och för att se till att våra flygblad ligger i ABF huset.

§6)Studieträffar

Birgitta redogör.

§7)Avslutning

Birger Schlaug: ”Nato-en bomb i knät på regeringen”

Birger pressbild
Birger Schlaug, politisk veteran som tvekar om värdlandsavtalet.

Birger Schlaug har skrivit på vårt upprop mot värdlandsavtalet. Han blev nummer 565. I en debattartikel i Stockholms Fria tidning skriver han:

Den borgerliga regeringens plan var att avtalet skulle skrivas under redan i år. Den rödgröna regeringen har insett att man sitter med en bomb i knät. Man har därför förlängt stubintråden. Planen är nu att lämna förslag nästa år. Formellt hänvisar man till utredning av hur svensk lagstiftning måste förändras. Man säger ingenting utåt om intern splittring. Statsminister och försvarsminister vet att Miljöpartiets ledning är villig att svälja avtalet, men anar förstås att språkrören än en gång riskerar att få krypa till korset. Precis som när det gällde Saudiavtalet. Utanför regeringen kan Vänsterpartiet banka in det ena slaget efter det andra. Ett upprop mot avtalet har startats på nätet.

Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO

Protokoll för Aktionsgruppen Nej till NATO, 19 mars 2015, kl 18-19.

Närvarande: Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Inger Blomstrand. Olga Bruce, Barbara Brädefors. Kjell Bygden. Paulina Collao. Staffan Ekbom, Claes Engelbrandt, Parwin Geschwind, Eva Jonson. Barbro Kjelkerud, Birgitta Lardell. Åsa Murray, Gunilla Nilsson,Henrik Persson, Jan-Erik Romson, Klas Sandberg. Lennart Söderberg

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare.

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare. Somliga mötesdeltagare var missnöjda över att inte ha fått protokollet från föregående möte.

En ny punkt las till dagordningen. Arbete på 1 maj.

§2)Var står vi? Kort resumé

Staffan inledde med att sammanfatta läget. Just nu går namninsamlingen trögt. Vi har tröskat igenom många av de välbekanta progressiva kretsarna och det är svårt att nå ut utanför de kretsarna.

Eva och Jan-Erik bekräftar att det är svårt att samla in namn. Många människor är osäkra, förstår inte vad värdlandsavtalet är för något, världsläget verkar osäkert och frågar om vi inte borde gå med i NATO i alla fall.

De i ledningsgruppen som är medlemmar av Vänsterpartiet kommer att lämna motioner om värdlandsavtalet.

Knapparna har kommit fram. Gunnel fick en varm applåd för att ha bidragit med pengarna.

Staffan berättade också om hur vi försöker organisera en debatt i Riksdagen med hjälp av riksdagsman Stig Henriksson (v) till hösten. Han hoppas kunna åstadkomma en bred debatt med både NATO anhängare och motståndare.

Vi försöker också få in artiklar i pressen. Folket i Bild har gjort en intervju med Staffan. Flamman kommer att ta en sak men vi behöver göra mer. Drömmen vore att få in något i Aftonbladet eller kanske ETC. De är störst men svårflörtade.

Staffan har provat med båda. Aftonbladet hade sagt nej omgående. ETC iddes inte ens svara.

Gunnel ville att vi skulle använda svenska flaggan mer i vår marknadsföring. I annat fall lämnar den progressiva rörelsen den i klorna på SD.

Många av de övriga mötesdeltagarna höll inte med. ”En borgerlig symbol” tyckte någon.

§3)Hur organiserar vi namninsamlingen?

Staffan sammanfattade. Vi behöver få in namnunderskrifter i snabbare takt. Nu i slutet av mars börjar vädret göra det enklare att arbeta utomhus. Vi behöver nu få fram folk som kan stå på olika platser i staden. Listor över olika platser gick runt. Marilyn hade textat skyltar man kunde hänga på sig. Gunnel hade svart tyg som kunde användas för banderoller.

Man diskuterade också vilka sorters platser som var lämpliga. Eva och Gunnel hade provat att samla underskrifter i Bredäng. Det hade inte känts lovande. Ofta hade människor på gatan varit för stressade för att skriva på.

Det föreslogs att man kunde ge sig in i caféer. Där brukade folk ha tid. Inger föreslog också att man kunde försöka samla namn på olika möten. Det enda man behövde tänka på i så fall vore att ha mötesledningens tillstånd.

Birgitta framhöll att det fanns en stark bieffekt: vi spred budskapet om NATO motståndet och värdlandsavtalet.

Lennart frågade om inte Notarius Publicus kunde hjälpa till att räkna namnen när uppropet var avslutat eller om institutionen var avskaffad.

§4)Arbete 1 maj

Staffan berättade att vi kommer försöka delta med banderoller i de viktigaste tågen, S, V, SKP och anarkisterna.

Gunnel ville kontakta V och begära tillstånd att ställa upp bokbord i Kungsträdgården. Jan-Erik ville att aktionsgruppen skall ha bokbord i Humlegården.

Eva nämnde La Mano monumentet som en bra startpunkt den 1 maj. Folk från en mängd olika partier och grupper brukade samlas och mingla. Stämningen är i allmänhet avspänd.

§5)Studieträffar

Birgitta ville hålla studieträffar, icke minst för de som skall samla namn. Det skulle kunna bli tillfälle att utbyta erfarenheter, vilka argument och motargument som kan möta.

§6)Föreläsning med Stefan Lindgren

Den punkten måste ställas in. Stefan kom inte.

§7)Nästa möte

Nästa stormöte blir den 21 april, kl 18. Samma lokal.

§8)Mötet avslutas