Protokoll, stormöte för aktionsgruppen Nej till NATO, 21 april

Protokoll, stormöte för aktionsgruppen Nej till NATO, 21 april, 2015, kl 18-21.

Närvarande:Jaime Basuallo, Inger Blomstrand, Marilyn Barden, Gunnel Bergcrantz, Barbara Brädfors, Claes Engelbrandt, Staffan Ekbom, Parvin Geschwid, Eva Jonson, Barbro Kjelkrud, Dine Malmsten, Sigyn Meder, Åsa Murray, Jan-Erik Romson, Klas Sandberg Mia Stubbendorff, Gunilla Wettersjö

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare.

§2)Rapporter

Marilyn läser upp öppet brev från ett fredsaktivister på Orust.

Vi har haft möte i Bredäng och samlat namnunderskrifter i Bredäng, Skärholmen och Slussen. Staffan har deltagit i Jan Myrdal sällskapets möte. Alla knapparna hade sålt slut och en hel del underskrifter hade samlats in.

En ny omgång kampanjknappar är beställda.

Eva hade etablerat kontakter på Västkusten. Från Ulf Bjerén i Karlskrona fick vi ett ekonomiskt bidrag.

Gunnel är missnöjd med det förra protokollet. Där hade stått att hon och Eva hade samlat namn i Bredäng. Det var fel framhöll Gunnel. De hade delat ut flygblad, inget annat.

Gunnel vill också ha taget till protokollet att hon har två gatupratare, och ett litet bord som kan användas vid evenemang.

§3)Organisation av namninsamlingen

Vi delade upp ansvaret för namninsamlingen i Stockholmsorådet och landade på följande:

Eva tar ansvaret huvudansvaret för sydvästra Stockholm.

Birgitta tar ansvaret linje 17-området.

Claes Engelbrandt får ansvaret för innerstan.

Dine tar ansvaret för Järva området.

Barbro Brädfors tar ansvaret för Vällingby. De är sammankallande inom sina respektive områden och kan själva ta initiativ.

Evenemang kan utlysas via eller via gruppmail.

Eva berättade att hon gärna vill slippa ansvaret för flygbladen som hon ordnat fram till nu. Det börjar bli en tung bit.

§4)1 maj

Birgitta gick igenom: Det finns sex demonstrationer vi skulle behöva bevaka.

  1. Samlingen vid La Mano monumentet. 09:30-10:30.
  2. SAC:s samling på Sergels torg 11:00.
  3. VP:s samling på Medborgarplatsen 1200 och tåg till Kungsträdgården.
  4. SKP:s samling på Hötorget 12:00.
  5. KP:s samling på Mynttorget 14:30 för tåg mot Sergels torg.
  6. Socialdemokraterna och facket. Samling i Humlegården 13:00, i höjd med Ritz biografen för tåg mot Norra Bantorget.

Vi har två olika flygblad som skall delas ut.

De största tågen är Vänsterpartiets och Socialdemokraternas. Hos Vänsterpartiet får man antagligen fler underskrifter men hos Socialdemokraterna finns de som behöver påverkas.

Listor gick runt, mötesdeltagare skrev upp sig på de olika tåg de ville delta i.

4.1.Samlingen vid La Mano 09:30

Jan-Erik Romson, Marilyn Barden, Inger Blomstrand, Jaime Basvallo, Eva Jonson, Mia Stubbendorff, Klas Sandberg, Staffan Ekbom.

4.2.Socialdemokraterna, samling Humlegården 13:00

Jan-Erik Romson, Barbro Kjelkrud, Marilyn Barden, Åsa Murray, Eva Jonsson, Klas Sandberg. Claes Engelbrandt, Hans Söderling.

4.3.Vänsterpartiet

Gunnel kommer att ha bokbord i Kungsträdgården vid tågets destination. Vi har tillstånd från Vänsterpartiet.

Det bestämdes inte vilka som skulle ha hand om banderoller, flygblad o dyl.

§5)Hirdman mötet, ABF huset 19 maj

Staffan kallade det Aktionsgruppens största satsning. Många av flygbladen som skall delas ut handlar om det.

Aktionsgruppen har inte fått samarbete med ABF-huset. Det betyder att ABF kommer inte att trycka våra flygblad eller se till de ligger framme på borden i Foajén. Det måste vi sköta om.

5.1.Kontakter med andra organisationer

Gunnel undrar varför vi ännu inte har kontaktat de politiska ungdomsförbunden som SSU och Grön Ungdom. Staffan berättade att han förbereder ett utskick.

I övrigt är Aktionsgruppen inbjuden att tala på Stoppa ACE:s manifestation på Södermalmstorg den 27 april klockan 18:00. Eva kommer att tala där för aktionsgruppens räkning. Vi är inbjudna att framträda på Ung Vänsters kongress i Karlstad.

Staffan har med framgång presenterat Aktionsgruppen på Jan Myrdalsällskapet. Därtill kommer att ledningsgruppen skall träffa riksdagsman Stig Henriksson för att närmare bestämma hur höstens möte i riksdagen skall utformas.

Beslut fattades att Aktionsgruppen Nej till NATO stödjer fredssamtalen i Degerfors.

Eva har förslag på ett riksmöte, med folk från hela landet. Det skulle kunna hållas utanför Stockholm. Kanske i Degerfors.

Därtill finns planer på att ordna filmkväll i samarbete med biocafé Tellus. Det är aningen osäkert vilken eller vilka filmer som skall visas.

§6)Studieträffar

Birgitta meddelar att den första studieträffen hållas, den 11 maj klockan 18:00.

§7)Övrigt

Parwin ville berättade att man kommer att högtidlighålla den sovjetiska segerdagen den 9 maj. Det skulle kunna vara ett tillfälle att samla signaturer. Detsamma gäller årsdagen av massakern i Odessa den 2 maj.

Staffan meddelade att ledningsgruppen behövde förstärkas. Claes ombads ingå Dine berättade att man skulle komma igång med sina namninsamlingar och utse någon som kan representera Järva i ledningsgruppen.

Nästa stormöte för Aktionsgruppen kommer den 26 maj, kl 18:00 i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40.