Aktionsgruppen demonstrerar

Vi var inbjudna att presentera oss på Stoppa ACE:s manifestation den 27 april.

Eva företrädde oss. Här är hennes tal.

Vi i Aktionsgruppen mot Nato tackar för att vi får medverka i er manifestation.

Aktionsgruppen bildades i januari i år och vi är en partipolitisk obunden grupp som agerar utifrån en plattform där vårt främsta mål är att hålla Sverige utanför NATO.

Vi bedriver en namninsamlingskampanj där vi uppmanar människor att skriva under ett Upprop mot Värdlandsavtalet. Detta avtal som inte många känner till.

Som ett led i våra politikers iver att smygansluta Sverige till NATO, tecknade den förra regeringen ett avtal med NATO straxt före VALet 2014.

Detta Avtal VÄRDLANDSAVTALET ska upp till omröstning i Sveriges Riksdag 2016. Förberedelsearbetet med att skriva om Svenska lagar är redan igång.

Av alla pakter och överenskommelser med Nato är detta det hemligaste och Farligaste. Det kommer att föra oss så långt in i Nato att skillnaden mellan fullt medlemskap blir liten.

Avtalet har inte nämnts i Tv och radio och heller inte i pressen , tills helt nyligen då 31 kända kulturarbetare fick in en artikel mot Avtalet i DN debatt. Det har gett oss en välbehövlig skjuts framåt i vårt arbete. Så har även Birger Schlaugs träffsäkra inlägg om Avtalet i Stockholms Fria tidning gjort.

Förra veckan har regeringens FÖRSVARSPROPOSITION offentliggjorts. Där står uttryckligen att ALLIANSFRIHETEN INTE SKA UTREDAS VIDARE. MEN MAN KOMMER ATT FÖRDJUPA SAMARBETET MED USA OCH NATO.

Men det förekommer Ingen debatt i riksdagen , få politiker verkar känna till Värdlandsavtalet, eller kanske låtsas det att de ingenting vet? Det går inte att debattera om det man inte känner till.

Det vi däremot bombarderas med i massmedia är hur hotfullt Ryssland är.

Vad vi sett är Rysslands reaktion på att se sig blivit omringat av NATObaser. Hur hade USA reagerat på att bli omringat? VI minns Kuba krisen 1962.

Varför är avtalet så farligt?

Om avtalet träder i kraft kan vi komma att inom Svenskt territorium tvingas förvara kärnvapen, eftersom vi till skillnad från Norge och Danmark inte har något undantag för detta.

Det militärpolitiska spänningarna i vårt område kommer att öka högst betydligt. Ryssland har redan sagt att man ser allvarligt på att Sverige har militärt samarbete med länder som är Natomedlemmar. Länge har Sverige och Finland verkat neutraliserande på just dessa spänningar.

Avtalet ger Nato rätt att angripa tredje land(Ryssland) från vårt territorium.

Natos armé kommer att åtnjuta immunitet det vill säga : soldater och Natopersonal kan inte dömas för brott begångna i vårt land.

Sverige ska öppna gränserna för Nato-operationer,övningar eller skarpa insatser. Sverige kommer att få svårt att motsätta sig detta, och eftersom Natos generaler har initiativrätt, kommer det i praktiken bli som Nato önskar.

Detta ökar risken att Sverige blir direkt måltavla för förödande verdergällning vid exempelvis ett Natoangrepp mot Ryssland.

Ett Ryskt angrepp mot Sverige behöver inte betyda att Nato ”hjälper till att försvara oss”. Det är upp till Nato och ta ställning om det vill det eller ej.

Att släppa in världens farligaste land är lätt, men hur blir det om vi inte vill ha NATO i Sverige mer?

Kommer Irak, Syrien och Libyens öde då bli vårt?

Kommer man sprida rykten och demonisera vår Statsminister för att legitimera ett angreppskrig mot oss.

En sak är säker kamrater: DET KOMMER ATT STÅ OSS DYRT OM VI FÖRHÅLLER OSS PASSIVA TILL DET FAKTUM ATT SVERIGE ÄR PÅ VÄG IN I NATO. VI MÅSTE GÖRA ALLT VI KAN FÖR ATT FÖRHINDRA DET.

Även om Värdlandsavtalet ändå går igenom så måste vi fortsätta vår kamp för Ett alliansfritt Sverige. Målmedvetet och under lång tid .