Dagordning 26 maj

Dagordning för stormötet i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 26 maj klockan 1800

§1)Formalia.

§2)Rapporter

Aktiviteter under 1:a maj. Mötet med Hirdman i ABF huset. Nyhetsbrevet. Studiecirkeln, mm.

§3)Policydeklaration

policydokument för aktionsgruppen Nej till NATO

§4)Planerat möte i Riksdagen i höst

§5)Kommande möte i Göteborg och kontakter ute i landet

§6)Sommaren

§7)Övrig planering

§8)Övriga frågor