Policy deklaration från Aktionsgruppen Nej till NATO

Antaget på stormötet den 26 maj 2015

Aktionsgruppen är en partipolitiskt obunden enfrågeorganisation som inriktar sig på ett mål, nämligen att hindra ett svenskt medlemskap i NATO. Därför har vi antagit parollerna – Bevara alliansfriheten – Nej till svenskt medlemskap i NATO. Vi arbetar tillsvidare främst för att hindra att riksdagen antar värdlandsavtalet. Vi arbetar med information.

Det innebär att vi är beredda till samarbete med alla demokratiska organisationer och individer som delar vår vision.

Det innebär även att våra organ på nätet som hemsidan, Facebooksidan samt all annan information som vi framställer, ska inriktas på vår huvudfråga. Vårt material måste präglas av NATO-arbetet.

Det finns därmed en hel del frågor som vi som organisation inte tar ställning i som inställning till EU eller konflikten i Ukraina. Detta utesluter inte möjlighet till diskussion i olika frågor. Då ska det dock framgå tydligt att det är individuella synpunkter som framförs.

Det ligger en stor styrka i att koncentrera sig på en viktig fråga för att kunna samla så stor kraft som möjligt för stöd för vår kamp.