Hirdman får stöd

Sven Hirdman får nu stöd i sin kritik av den förda NATO politiken från Skånska Dagbladets redaktör Lars J Eriksson. Hotet från Ryssland är kraftigt överdrivet

”Det finns inget ryskt hot mot några grannländer i Europa. Att tro att landet skulle hota Sverige är något mindre begåvat än att tro på gröna män från mars. Ryssland är trots senare års upprustning militärt svagt.”

En förnuftets röst om Ryssland