Den nya linjen: SKRÄCK

Katarina Tracz
Katarina Tracz

Tonläget i NATO debatten verkar skärpas.

”Sverige är skyddslöst utan NATO” skriver Katarina Tracz i en ledarartikel i Göteborgsposten.

”Katarina vem?” frågar väl en och annan.

Katarina Tracz är chef för tankesmedjan Fri Värld. Den utgör i sin tur en underavdelning till Timbro (sitter inlogerade i Timbros kontor på Kungsgatan).

Kanske ger det här en fingervisning av vilken linje som NATO-vännerna kommer att driva: nämligen att pumpa på med SKRÄCK i stora lass. Skräm livet ur Svensson så han/hon börjar längta intensivt efter NATO:s starka arm. Ryssland är aggressivt förkunnas och hotfullt, det är värre än någonsin tidigare i historien och Tracz tar en rad rätt banala gränsincidenter I Östersjön som bevis.

Timbro-kretsen verkar ha gett sig in i striden. Men man kan också se det som något hoppingivande. Fram till idag har NATO anhängarna försökt driva igenom ett svenskt NATO-medlemskap i tysthet, via en rad byråkratiska små steg. Nu har man tvingats gå ut och debattera öppet för saken.

Katarina Tracz: Sverige är skyddslöst utan Nato” GP 18 juli