En larmrapport om Gotland

Om humor är en spänd förväntans upplösning i intet så är CEPA:s rapport om läget i Östersjön mycket humoristisk.

Den har citerats i Dagens Nyheter, i Aftonbladet, av Timbro och en hel radda upphetsade debattörer med stora krigsrubriker. Den har anförts som bevis av Karin Enström, Moderaternas utrikespolitiska språkrör, och av Katarina Tracz, chef för tankesmedjan Fri Värld (närmast en underavdelning till Timbro).

Innehållet var alarmerande. Ryssland hade övat på att inta Gotland med 33 000 man.

DÄR hade man det stora beviset på att Sverige måste gå med i NATO snarast.

Ett svenskt medlemskap i Nato har därför aldrig varit så angeläget som det är idag,” förkunnade Karin Enström.

Två problem:
För det första är tankesmedjors rapporter som sagt rätt riskabla visdomskällor. De är som tidigare sagts inga vetenskapliga eller journalistiska sanningskriterier de måste leva upp till, behöver inte genomgå någon disputation eller granskas av någon pressombudsman. Det enda en tankesmedja behöver  tänka på är vad dess finansiärer vill ha. (Katarina Tracz tankesmedja Fri Värld / Timbro har till exempel har Stiftelsen Fritt Näringsliv som finansiär med en grundplåt på cirka 300 miljoner.)

För det andra har Tracz, Enström, Dagens Nyheter och Aftonbladet å det våldsammaste övertolkat till och med det tunna beviset.

Rapporten, The Coming Storm av Edward Lucas, säger faktiskt inte alls att Ryssland planerar att inta Gotland.

Det handlar om en tunn rapport, cirka 18 sidor, målet är gammal god ordning att larma om att Ryssland sägs vara aggressivt. Det enda konkreta beviset på några ryska avsikter mot Gotland av en av flera hastigt utlysta militärövningar, så kallade snap drills där man övar förmågan att reagera snabbt på oväntade kriser. Scenariot för den övningen, den tänkta förutsättningen, var att Väst försökt anstifta ett Maidan liknande uppror i Moskva där Ryssland skulle gå till motoffensiv. ”Scenariot inkluderade det snabba intagandet av nord Norge, Åland, den svenska ön Gotland och den danska ön Bornholm”.

Vi talar alltså som SCENARIOT för en rysk militärövning. Det sägs inte att man uttryckligen övade på att erövra Gotland. (Man kan gärna tänka på hur många militärövningar som hålls hos oss vars scenario är krig mot en hypotetisk fiende någonstans i öst.)

Ett par stycken djupt inne en rätt tunn rapport. Det var inte ens någon viktig punkt.

Det var med andra ord allt som CEPA hade att komma med.