Georgien kan lita på NATO… kanske

Tillsammans. Georgiens premiärminister Garibashvili och Jens Stoltenberg turistar i Tblisi och lovar att stödja varandra.
Tillsammans. Georgiens premiärminister Garibashvili och Jens Stoltenberg turistar i Tblisi och lovar att stödja varandra.

”NATO räknar på Georgien och Georgien kan räkna på NATO.”

Jens Stoltenberg, militäralliansens generalsekreterare är på besök i Georgiens huvudstad Tblisi och strör andra och liknande uttalanden omkring sig om att Georgien är praktiskt taget NATO medlem.

Alliansen uppträder nästan som en självständig stormakt. Militäralliansen flörtar med Georgien, men också med Armenien, Azerbajdzjan och allehanda stater i Centralasien.

Få verkar reflektera över att det är en potentiellt farlig politik. Det riskerar att göra Ryssland ännu mer misstroget. Samtidigt gör kalla, geografiska realiteter att militäralliansen inte kan komma till någon undsättning värd namnet om det skulle uppstå en skarp kris.

http://agenda.ge/news/41361/eng

Birger Schlaug ryter till

Birger pressbild”Allting har vänt på kort tid. Det är absurt. Krig är normalläget, har man en annan uppfattning anses man som lite konstig. ”

Miljöpartiets förra språkrör är inte nådig mot dagens politik. Han är inte förtjust i Putin men att påstå att dagens Ryssland är ett större hot är gårdagens Sovjetunion är enbart konstigt.
Omsvängningen har kommit snabbt och Schlaug lägger skulden på media.

Med rubriksättning, ingresser och bildurval har medierna, med Svenska Dagbladet i frontlinjen, bedrivit ren krigsjournalistik.

http://fib.se/images/stories/provartikel/fib-artikel.pdf

Krig genom olycksfall

nato-airpowerKrig var hotande nära vid 66 olika incidenter sedan mars förra året.

Både NATO och Ryssland hopar trupper vid Östersjöområdet och genomför storskaliga militärmanövrer.

”Situationen är upplagd för antingen en farlig felkalkylering eller olycka kan utlösa en allt värre kris eller rentav en militär konfrontation”.

Allt enligt en rapport från European Leadership Network (ELN).

Rapporten tillfogar att historien visar att kriser kan börja leva sitt eget liv, bortom all kontroll.

ELN uppger också att NATO planerar 270 militärmanövrer det här året och Ryssland 4 000.

Stormötet 19 augusti 2015

Protokoll för stormöte, Aktionsgruppen Nej till NATO, Solidaritetshuset, 19 augusti 2015, kl 18-21.

Närvarande:Zapor Alam,Marilyn Barden,Barbara Brädfors,Claes Engelbrandt,Staffan Ekbom, Christiane Fürnkranz, Parvin Geschwind, Barbro Hagel, Rolf Hagel, Inger Holmlund, Eva Jonson, Barbro Kjelkrud, Nancy Löfling, Rolf Löfling, Sigyn Meder, Klas Sandberg, Mia Stubbendorff, Gunilla Wettersjö

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg.

§1)Val av ordförande och sekreterare.

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare.

§2)Sommarens aktiviteter

2.1.Namninsamling

Det var återförening efter sommaruppehåll. Parwin berättade hur det gått med namninsamlingen.

Genomgående hade förorterna varit bra ställen att arbeta på. Högdalen hade varit jättebra ansåg hon, Skärholmen jättebra, Jakobsberg jättebra. De hade tagit fram ett par skyltar för att markera för omgivningen vilka de var och vad de samlade namn emot. Enligt Parwin hade skyltarna varit ett effektivt hjälpmedel. Folk kunde självmant komma fram för att skriva på eller kanske diskutera litet. En annan deltagare i mötet beskrev det som seminarier på gatan. Ibland blev det insatta diskussioner, ibland blev det gräl.

En del kunde fråga vad NATO är för något.

Klas redogjorde för arbetet med webben.

Under sommaren hade debattartiklarna i diskussionen för och emot svenskt NATO anslutning kommit i allt snabbare takt. Timbro har gett sig in i leken med inlägg av Katarina Tracz och Mats Johansson. Man kan också märka meningsmotsättningar INOM socialdemokratin där numera två eller tre olika falanger kan urskiljas. Staffan tillfogade att man kan misstänka att partiledning nu är inkopplad.

Klas framkastade att den intensivare debatten kunde bidragit till att arbetet med att samla in namn kanske varit enklare.

Dessutom finns nu ett datum att ta sikte på. Regeringen har släppt en promemoria om Värdlandsavtalet. Enligt promemorian kommer Värdlandsavtalet och hela paketet av lagändringar antas av riksdagen 1 juli 2016.

2.2.Degerfors

Staffan hade lett en samtalsgrupp om Värdlandsavtalet Degerfors om som han upplevt som framgångsrik.

Marilyn berättade att hon mötte på en stor grupp från Göteborg som nu var beredd att ge sig in i striden mot värdlandsavtalet. Staffan och Evas besök där hade kanske haft effekt, även om det inte känts så lovande först.

Göteborg verkar med andra ord vara på gång, Staffan noterade att det var viktigt. Det är trots allt landets andra stad.

Det noterades för övrigt att stormötet hade ett par besökare från Eskilstuna. De hälsade med en applåd.

§3)Höstens arbete

3.1.Samarbetsgrupp för anti-NATO arbete

Staffan och Eva kommer att starta en grupp för att samordna arbetet mellan oss och meningsfränder som hör av sig runtom i landet.

3.2.Studieträffar

Birgitta kommer att ordna en lista över kommande studieträffar. Ett första möte kommer onsdagen 2 september klockan 1800 hemma hos Staffan. Klas ombads att då redogöra för den senaste utvecklingen av värdlandsavtalet och promemorian.

Blir vi för många måste vi dela upp oss i två grupper. Återstår i så fall att hitta lokal där grupp nummer två kan träffas.

3.3..Konferens i Helsingfors

Det kommer en konferens i Helsingfors 3-7 september, arrangerad av en rad fredsorganisationer på temat NATO and Russia in the Baltic Sea Area. Marilyn ordnar en gruppresa för de som är intresserade av att delta.

3.4.Filmdag

Eva arbetar med att arrangera filmdag den 19 september, klockan 16-18 på Bio Tellus, kombinerad biograf, café och kulturhus på Vattenledningsvägen 46, Midsommarkransen.

Man kommer att visa filmen The Ghosts of Jeju om hur öborna på ön Jeju behandlades av USA och den sydkoreanska regeringen. Stefan Lindgren kommer att föreläsa.

§4)Namninsamling

Enligt Staffan bör vi nu närma oss 7 000 underskrifter. Det finns förmodligen en del listor i omlopp som vi inte känner till.

Faktarutan på uppropet kommer att behöva ändras eftersom datumet för Värdlandsavtalet flyttas fram. Det påverkar inte själva uppropet så det borde inte vara några problem.

Klas berättade att vi öppnat ett nytt digitalt upprops som ligger direkt på vår egen webbsajt. Vi kommer därigenom att slippa reklamspottar som dyker upp på det upprop som ligger på skrivunder.com. Det finns 2 030 underskrifter på skrivunder.com och 300 på det nya uppropet.

§5)Ekonomin

Enligt Marilyn hade vi cirka 6 000 kronor på kontot. Hon återkom med ett meddelande från kassören om att det verkliga beloppet låg på 8 720, dessutom var ytterligare 3 400 på väg från försäljningen i Degerfors.

Tröjorna är ett problem. Försäljningen av dem gick trögt men Aktionsgruppen bör klara sina omedelbara åtaganden.

§6)Flygblad

Staffan föreslog att vi inrättar en grupp för att ta fram nya flygblad. Klas Sandberg, Gunilla Wettersjö och Zapor Alam utsåg. Klas blev sammankallande.

Klas föreslog flera olika typer av flygblad var och en flygblad skulle ett eget tema (kärnvapen, exterritorialrätt etc) istället för att försöka klämma in ”allt” ett enda flygblad.

Olika teman diskuterades. Mia föreslog ett flygblad i form av ett quiz. Ett flygblad från Göteborg väckte en hel del beundran. Man skulle också kunna bygga ett flygblad på olika myter som NATO anhängarna gärna åberopar och punktera dem.

§7)Ledningsgruppen

Birgitta kommer att lämna ledningsgruppen. Zapor Alam tillkommer som ny medlem.

§8)Stormöten

Mötet beslutade att spika datum för alla höstens stormöten ”i ett svep”. De datum som sades under mötet var lokalen dessvärre inte ledig. Det blev andra datum i september och oktober. Höstens möten kommer att ske mellan klockan 1730 – 2100 den lokal på Tegelviksgatan 40 som vi hunnit bli så vana vid:

Torsdag 24 september.

Torsdagen 22 oktober

Onsdagen 18 november

§9)Övrigt

Sigyn ansåg att vi borde lägga större vikt vid kärnvapenfrågan. Risken för att NATO för in kärnvapen borde vara tyngdpunkten för Aktionsgruppen

Sigyn hänvisade till Thage G Peterson och Maj-Britt Theorins anföranden i Degerfors.

Klas invände att det i värsta fall kunde ge politikerna möjlighet att använda frågan som ett fikonlöv. Kanske utverka ett symboliskt löfte från NATO om att inte stationera kärnvapen i Sverige och sedan glatt ånga på med NATO integration och medlemskap.

Sigyn hade också som förslag att vi skulle skapa en eller ett par landsomfattande aktionsdagar mot NATO, gemensamma för de olika grupper som är engagerade i motståndet mot svensk NATO

En av mötesdeltagarna skulle delta i ett möte i Paris och ville gärna ha hjälp med en ny banderoll.

pdf-iconprotokoll för Stormöte 19 augusti 2015

S backar från öppet NATO-medlemskap

0252067342313_MaxI en debattartikel i Dagens Industri bekräftar Åsa Lindestam, vice ordförande för försvarsutskottet åter att S-ledningen inte tror på öppet NATO medlemskap. Militäralliansen kan under alla förhållanden inte förväntas reagera snabbt i händelse av en oväntad kris.

Däremot sägs inget om en slags de-facto anslutning genom ett myller av små-överenskommelser.

Propagandakrig

NATO kommer att satsa ännu mer på något som kallas ”informationsförsvar” och som de misstrogna skulle kunna tänkas kalla för propaganda. Det meddelas via YLE att man måste mota rysk och islamistisk propaganda.

Fientlig propaganda mot NATO betraktas uppenbarligen som ett svårt bekymmer.

Mike Winnerstigs klagan

Överste Mike Winnerstig klagar över att Läkare mot Kärnvapnen har fallit för den Ryska propagandan. Man får intrycket av Winnerstig själv börjar få nog denna trummandet av ryska skräckpropaganda som strömmar emot honom från alla håll.

Nu får det vara slut.

Det finns andra som undrar vad han egentligen har för anledning att klaga. Räknar man de viktigare debattartiklar som publicerats i riksmedia under sommaren så har NATO vännerna ett stort övertag i massmedial eldkraft.

 • Liknar den ryska skräckpropagandan mot NATO” av överste Mike Winnerstig, DN 10 augusti. Angrepp på läkare utan gränser. Lovprisande av NATO. PRO NATO
 • Luras inte av NATO myterna” osignerad ledare, Expressen 10 augusti, angrepp på ”NATO eller feminism”. PRO NATO
 • M svarar: Fel att inte utreda NATO medlemskap” av Karin Enström och Hans Wallmark, angriper Forslund och Lindenstam för att vara för ljumma NATO anhängare.PRO NATO
 • I NATO skulle Sverige gå ett inflytande över kärnvapnen” Zebulon Carlander DN, 6 augusti. (Tankesmedjan Fri Värld / Timbro) PRO NATO
 • Går Sverige med i NATO kan kärnvapen placeras hos oss” av ”tolv läkare från läkare mot kärnvapen” Dagens Nyheter, 6 augusti.
 • Närmandet till NATO pågår inte i smyg” Kenneth Forslund och Åsa Lindestam. (NATO vänliga socialdemokrater, försvar för värdlandsavtalet)PRO NATO
 • General Breelove besöker Sverige. Början av augusti.PRO NATO
 • ”NATO ett måste för Sverige” Andreas Norlén riksdagsledarmot Moderaterna, Corren 5 augusti.PRO NATO
 • NATO eller feminism”, angrepp på NATO i Aftonbladet av Veronica Palm, Pierre Schori, Maj Britt Theorin och Anders Östberg. Argument att NATO medlemskap inte går ihop med stöd åt förtryckta.
 • Vi behöver en färdplan för medlemskap i Nato” Hans Wallmark och Lotta Finstorp, Eskilstuna kuriren. 30 juli 2015.PRO NATO
 • Regeringens promemoria om värdlandsavtalet släpps. 13 juli.PRO NATO
 • Propagandakriget mellan NATO och Ryssland”, genmäle mot Katarina Tracz av Lars-Gunnar Liljestrand Göteborgs Posten ca 23 juli.
 • Almedalen måndag: Löfven och det han inte nämnde – Värdlandavtalet” Birger Schlaug på egen blogg. 30 juni.
 • En förnuftets röst om Ryssland” Lars J Eriksson, Skånska Dagbladet, 21 juni 2015, Stöd för Sven Hirdman.
 • Nato-förespråkarnas konsekvensanalys brister” Sven Hirdman, genmäle, 24 juni.
 • Det är Sven Hirdman som sprider myter” Tomas Bertelman, Johan Molander och Sven-Olof Peterson, Dagens Nyheter, 22 juni, Angrepp på Sven Hirdman.PRO NATO
 • Säg Nej till NATO” Thage G Peterson, Aftonbladet 17 juni. Angriper svenskt NATO medlemskap.
 • Tio myter och missförstånd om svensk säkerhetspolitik” Sven Hirdman, Dagens Nyheter, 19 juni
 • Militärövningarna bidrar till upptrappningsspiralen” av Stig Henricsson (v) på SVT debatt, 24 maj.

Så frågan är vad Mike Winnerstig har för anledning att klaga.

Stormöte 19 augusti

Sommarlovet går mot sitt slut och höstens aktiviteter skall börja. Temperaturen i NATO frågan verkar stiga. Debattinläggen för och emot har duggat allt tätare.

Dagordning, Aktionsgruppen Nej till NATO Tegelviksgatan 40, 19 augusti Stockholm, kl 1800, 2015.

§1)Formalia

§2)Rapporter från sommaren

§3)Höstens arbete

 • a.) Studieträffar
 • b.) Möte i riksdagshuset
 • c.) Filmdagar
 • d.) Galan

§4)Insamlingen

§5)Ekonomin

§6)Stormöte

§7)Nästa möte

§8)Övriga ärenden

§9)Avslutning

Dagordning 19 augusti 15pdf-icon

Dragkampen om socialdemokratin

Dragkampen om socialdemokratin verkar fortsätta. Den fjärde augusti gick flera ledande socialdemokrater, bland dem Maj Britt Theorin och Pierre Schori ut i en debattartikel i Aftonbladet mot svensk NATO integration. Nu får de mothugg av partikamraterna Kenneth Forslund och Åsa Lindestam.

Forslund och Lindestam förklarar nu i en debattartikel i Svenska Dagbladet att NATO integration är bra och nyttigt och att allt tal om en smyganslutning är nonsens.