Stormöte 19 augusti

Sommarlovet går mot sitt slut och höstens aktiviteter skall börja. Temperaturen i NATO frågan verkar stiga. Debattinläggen för och emot har duggat allt tätare.

Dagordning, Aktionsgruppen Nej till NATO Tegelviksgatan 40, 19 augusti Stockholm, kl 1800, 2015.

§1)Formalia

§2)Rapporter från sommaren

§3)Höstens arbete

  • a.) Studieträffar
  • b.) Möte i riksdagshuset
  • c.) Filmdagar
  • d.) Galan

§4)Insamlingen

§5)Ekonomin

§6)Stormöte

§7)Nästa möte

§8)Övriga ärenden

§9)Avslutning

Dagordning 19 augusti 15pdf-icon