Thage G Peterson och Majbritt Theorin om NATO

Nordiska fredssamtal i Degerfors 14-16 augusti 2015
Plats: Folkets hus i Degerfors, Värmland
Tema: Fred i Europa – en förlegad utopi? Thage G Peterson

Maj Britt Theorin: Alliansfrihet ut-NATO in.