NATO befälhavare på besök

NATO:s militäre befälhavare general Philip Breelove är på besök i Sverige berättar DN. Vad han säger är ganska allmänt. NATO:s samarbete med Sverige är utmärk säger han, det är upp till svenskarna själva om de vill bli medlemmar. Intressant att notera är att reportern Michael Winiarski ändå noterar om värdlandsavtalet:

”Avtalet är omstritt och många kritiker anser att det är ett led i att få Sverige att överge den traditionella alliansfria politiken och smygvägen bli medlem i Nato.”

Det verkar med andra ord ha trängt in att det finns ett motstånd.

Man skulle kunna tillfoga att general Breelove kritiseras av tyskarna för att göra just Ukraina krisen värre genom sina braskande uttalanden mot Ryssland och varningar om ryska truppsammandragningar… även om allt är lugnt.

En debattartikel för NATO

NATO ett måste för Sverige”. Det är rubriken på en debattartikel av den moderate riksdagsledarmoten Andreas Norlén.

Han beklagar att Stefan Lövén är ”fast i en neutralitetsretorik som är inaktuell sedan Berlinmurens fall”.

I övrigt ger han ingen riktig begriplig förklaring till vad det är för en ”ny säkerhetssituation” Sverige befinner sig i eller varför Sverige måste ansluta sig till NATO nu när det gick utmärkt att förbli neutralt under det kalla kriget trots att det dåvarande Sovjetunionen var mycket starkare än dagens Ryssland.

Norlén förklarar att:

En majoritet av medlemsstaterna i EU är redan i dag medlemmar i Nato och det är bara dessa länder som har tillgång till skydd från Nato i händelse av fara eller angrepp och det är i realiteten endast Nato som kan försvara EU-ländernas territorier.

Något han inte nämner är att EU länderna sammantaget är MYCKET starkare än Ryssland. EU området har en sammanlagd befolkning på en halv miljard. Ryssland har en befolkning på cirka 140 miljoner. Ryssland har en BNP på tre biljoner dollar. EU har en på arton. Det hade varit självmord av Ryssland att angripa EU området.

Uppror i socialdemokratin

Trycket i NATO frågan verkar öka ytterligare. Nu kommer en debattartikel av flera framstående socialdemokrater, bland dem Veronica Palm, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm, Pierre Schori, tidigare biståndsminister och FN-ambassadör, Maj Britt Theorin, tidigare freds- och nedrustningsambassadör och Anders Östberg, internationell ledare för Socialdemokraterna i Stockholm.

Svenskt NATO medlemskap gör det omöjligt för Sverige att vara en röst för de förtryckta är deras budskap.

Man skulle kunna påminna om Sydafrika. Sverige stödde ANC medan USA hade både ANC och Nelson Mandela terrorstämplade ett gott stycke in på  nittiotalet. Ett Sverige som var nära allierat med Väst hade helt enkelt inte kunnat driva en självständig politik i Sydafrikafrågan.