Inbjudan till samordningsmöte

De som är intresserade av att diskutera hur arbetet mot svenskt NATO anslutning skall läggas upp är välkomna till Samordningsmöte i Stockholm, 31 okt 2015.

Lokal: Solidaritetshuset Tegelviksvägen 40 Stockholm kl.13-17
Resväg: T-bana till Slussen, sedan buss 2 till ändhållplatsen.

§1) Formalia

§2) Syftet med mötet

§3) Presentation av deltagarna

§4) Diskussion kring spridning av arbetet geografiskt

§5) Arbetet med namninsamlingen

§6) Planering av fortsatt arbetet

Informationsutbyte mellan aktiva. Hjälpmedel, typ talarbank. Ev samordnade, landsomfattande aktioner, typ Nej till NATO vecka.

>dagordning samordningsmöte