Upprop från Blekinge

Nato och kärnvapen på svensk mark – en ödesfråga

Över folkets huvuden har Natoanhängare närmat Sverige till Nato. Syftet har varit att göra steget kort till fullt medlemskap. Men alliansfriheten har tjänat folket väl och är starkt förankrad hos svenska folket. Den har hållit Sverige utanför två världskrig.

Den aktiva och framgångsrika antikärnvapenpolitik som Sverige tidigare förde och som gav oss ett massivt stöd och trovärdighet under många år i FN hade inte varit och är inte möjlig att föra om Sverige är medlem i Nato.

Nästa år ska riksdagen ta ställning till ett så kallat värdlandsavtal med Nato. Avtalet innebär, när det tillämpas, att vi tillåter Nato att ha trupper eller vapen på svensk mark. Vårt territorium ska få användas som bas för angrepp på tredje land.

Det finns en omständighet som man håller tyst om! Nämligen att det inte finns ett nej till utplacering av kärnvapen i Sverige inskrivet i värdlandsavtalet. Avtalet gäller ju vid såväl övningar, kriser som krig.

Värdlandsavtalet ökar risken att Sverige blir en direkt måltavla i en stormaktskonflikt. Den alliansfrihet som varit vägledande och gett oss fred i nästan tvåhundra år är vårt bästa skydd.

Slutligen: Det finns ingen anledning för en stat att attackera ett alliansfritt Sverige som inte härbärgerar fientliga trupper, baser eller vapen på sitt territorium. Därför säger vi nej till värdlandsavtalet och nej till Natomedlemskap.

Bevara alliansfriheten. Nej till Nato.

Rolf Axelsson, Karlshamn, ledamot av förbundsstyrelsen i Hamnarbetarförbundet

Ulf Bjerén, Karlskrona, aktivist och debattör

Anders Englesson, Asarum, miljöpartist

Ulf Hansson, Lyckeby, vänsterpartist

Roland Mattisson, Holmsjö, vänsterpartist

Hélène Nordin, Karlshamn, miljöpartist

Inger Persson, Lyckeby, S-kvinna

Leif Törnqvist, Ronneby, fredsaktivist