Har vi börjat vinna?

Har vår sida börjat vinna?

”Tycker du att Sverige skall gå med i försvarsalliansen NATO?”

Det var frågan i en undersökning av SKOP som nu ligger klar.

Svaret är Nej.

Pendeln har svängt åt andra hållet. Nu finns en knapp majoritet motståndare i opinionen.i

SKOP har telefonintervjuat 1 000 slumpmässigt ungdomar i åldern 16-25 och 1 000 äldre i åldern 18-84.

Bland de yngre säger 34% ”nej”, 30% ”ja” och 36% är osäkra. Bland de äldre väger det jämt 44% ja och nej medan 12% vet ej.

Från en knapp majoritet för medlemskap i den allmänna opinionen har vi gått mot en knapp majoritet motståndare.

Undersökning är beställd av ”tankesmedjan” FriVärld (i praktiken en underavdelning på Timbro). (Ger också en fingervisning om vilka stora resurser som finns på den sidan.) Vänsterpartiet var det parti där partilednings linje ligger närmast de egna medlemmarnas syn, 77 % av de äldre och 72 % av de yngre.

FriVärlds chef Katarina Tracz försöker i en krönika hitta en positiv vinkling på eländet.ii Det finns i alla fall en knapp majoritet medlemskap bland yngre socialdemokrater hävdar hon.

En invändning skulle kunna vara att Tracz är missledande. Bland det finns 33% för bland yngre socialdemokrater, 30% är mot men de flesta, 36 % är osäkra.

Sanningen skulle med andra ord vara att de flesta unga socialdemokrater är osäkra.


iUnga väljare osäkra om medlemskap i Nato” av Mikael Holmström, Dagens Nyheter, 14 november 2015.

iiBland unga socialdemokrater ökar stödet för Natomedlemskap” av Katarina Tracz, Svenska Dagbladet, 14 november 2015.