Kallelse till nytt samordningsmöte 23 jan 2016

Inbjudan till nytt möte.

Arbetet med att stoppa värdlandsavtalet går nu mot sin kulmen. Enligt uppgift från försvarsministern Peter Hultqvist kommer det troligen läggas fram i riksdagen för godkännande i april 2016.

Tiden blir alltså knapp varför det är viktigt att intensifiera kampen.

Ett sätt att ställa kärnvapenfrågan i centrum som ju är ytterst viktig är att ställa frågan ”vill du att din kommun ska bli plats för kärnvapen?

Denna fråga och annat viktigt som t.ex  gemensam aktivitetsdag för anti-NATO arbetet då förslagsvis i slutet av mars blir det möjligt att diskutera då.

Denna kallelse går ut brett till alla kontakter som vi fått i kampen mot Nato medlemskap.

Alla är välkomna som vill vara med i arbetet.

Förslag till dagordning för mötet 23 januari, kl 12-16.

1 formalia
2 presentation av deltagare
3 rapporter av tidigare arbete
4 läget i Sverige, var finns motståndsgrupper och jobbar de?
5 namninsamlingen
6 nättidningen och nya flygblad
7 kampanjen inför beslutet i riksdagen. Arbete med kärnvapenfrågan i kommunen,
gemensamma aktioner runt om i Sverige på en och samma dag
8 diskussion om fortsatt antiNATO arbete efter beslut i riksdagen.

Hur ska vi arbeta efter eventuellt godkännande av värdlandsavatalet? Vad blir vår målsättning?  Förslag till paroller: Riv upp värdlandsavtalet! Ingen svensk Nato anslutning! Nej till kärnvapen i Sverige! Sverige får inte bli ett kärnvapenmål!

Hälsning och välkomna!

Eva Jonsson och Staffan Ekbom från Ledningsgruppen för aktionsgruppen Nej till Nato Stockholm.

Mötet äger rum på bio café Tellus Vattenledningsvägen 46. Tag tunnelbanan 14 mot Fruängen. Stig av vid station Midsommarkransen.

Tag efter spärrarna av mot vänster utgång mot Tegelbruksvägen. Sedan tag till vänster på Tegelbruksvägen. Därefter till höger på Tegelbruksgränd ett kort stycke. Nere på Vattenledningsvägen ligger bio Tellus snett över gatan till vänster.

Praktiska frågor kring kostnader, eventuellt boende mm Kontakta

Eva Jonsson tel 0762147169
Staffan Ekbom tel 0707227622