Artistgalan mot NATO

 • Stina Bengs inleder, kular in och visar bilder
 • Tomas Bolme hälsar välkomna
 • Linnea Ehrnlund sjunger ”Lascia ch’io pianga” (ur Rinaldo), G.F. Händel.
 • Vid piano Olof Oscarson.
 • Tal av Maj Britt Theorin, socialdemokratisk riksdagsledamot
 • Tomas Bolme sjunger nya texter av Carsten Palmaer, ackompanjeras av Jan Hammarlund

Del 2

 • Ronny Eriksson /Benneth Fagerlund piano

Del 3

 • Jan Hammarlund, sjunger sången Hem från Afghanistan och Den evige soldaten
 • Fredssamtal, miniteaterpjäs. Framförs av Richard Turpin, regissör. Dror Feiler, tonsättare. Tuvalisa Rangström, dramatiker. Sören Brunes, scenograf samt Pelle Wittsäter, snickare:
 • Stina Bengs framför egna låtar

Del 4

 • Jimi T Saint progressiv hiphop-artist från Stockholm sjunger två låtar: Stoppa NATO, visa dom fingret! och Sörj Inte, organisera!
 • Roland von Malmborg, svensk trubadur
 • Staffan Ekbom från föreningen Nej till Nato avslutar föreställningen med ett kort tacktal

Majoritet av den svenska opinionen avvisar värdlandsavtalet med NATO

måndag 22 februari 2016Pressmeddelande

knapp

I en opinionsundersökning, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO och genomförd av SIFO, som genomfördes mellan den 15-19 februari framkommer att en majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och i form hot mot vår alliansfrihet.

Tre saker gick att konstatera av den undersökning som Aktionsgruppen Nej till NATO genomförde i samarbete med SIFO:

 1. Majoriteten av svenska folket har inte hört talas om värdlandsavtalet.
 2. De flesta som får höra om vad avtalet innebär ogillar det bestämt och tycker inte Riksdagen skall godkänna det.
 3. Inte ens bland de borgerliga väljarna finns någon majoritet för Värdlandsavtalet, trots att deras partier och partiernas ledningar är bland de mest entusiastiska för Svenskt NATO medlemskap.

Av de tillfrågade var 56-57 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.

Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.

Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Undersökningsresultaten och rådata finns tillgängliga  http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning

 

Resultatet

 graf1

Fråga 1

Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet?

 graf2

Fråga 2

Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen

 graf3

Fråga 3

Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato, om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet?

 

Undersökningsresultaten i sin helhet finns att läsa http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning

Aktionsgruppen Nej till NATO

Bokpresentation av ”Försvaret främst”

BAKGRUND

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att återskapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket.

I antologin utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, publicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden.

DELTAGARE:
Anders Björnsson, författare och historiker
Sven Hirdman, ambassadör
Bengt Loenbom, general
Kent Zetterberg, professor Försvarshögskolan

Dagordning för stormötet 17 feb 2016

Dagordning för stormötet 17 februari 2016, kl 1800, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

§1)Formalia

Mötet inleds. Val av ordförande och sekreterare

§2)Rapporter

§3)Kulturaftnar i teater Tribunal

§4)Brev till kommuner och riksdagen

§5)Undersökning via SIFO

§6)Möte i Hallunda.

§7)Namninsamling och värdlandsavtalet

§8)Övrigt

§9)Nästa möten

Nyheter om Värdlandsavtalet

Besked kom just att kammardebatten i Riksdagen om Proposition 57, den om ”Försvarsmaktens internationella samarbeten” (Värdlandsavtalet) är schemalagt till den 25 maj.

I så fall blir omröstningen klockan 1600 samma dag eller den 26 maj.

Värdlandsavtalet

propositionsforteckning-varen-2016_Sida_05Den 22 mars skall regeringens proposition om värdlandsavtalet överlämnas till Riksdagen. Då kan man skriva motioner på den. Den går sedan till utskottet som efter någon vecka avger sitt betänkande. Därefter till kammaren för debatt och beslut, troligen i april eller början på maj.

Insändare

Det här brevet har skickats till medlemmarna av försvarsutskottet. Vi återger med upphovsmannens tillstånd.

4 februari 2016

Till :

Sveriges Riksdag

10012 Stockholm

Betr . Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd Ds 2015:39

I den svenska översättningen av Natos avtalstext står följande mening att läsa under 6.1 Allmänt s.44 andra stycket :

Det betyder att Sverige avgör när Natoledd verksamhet får äga rum på svenskt territorium ”

Som oinvigd ställer jag mig frågan : Vad menas med ”Sverige” i avtalsförslaget ?

Menar Nato med den skrivningen kanske :

ÖB ( som tidigare avtalstecknare i sept 2014 )

Försvarsministern.

Arméchefen.

Försvarsutskottet.

Regeringen.

Svenska folket.

eller annan företredare enligt NATO s val ?

Tänkbara , men oacceptabla svar kan vara : Det får vi se . Det beror på. Det avgör Nato.

Som riksdagsledamot förmodar jag att du har en klar uppfattning i frågan inför Riksdagens ställningstagande.

Jag ber därför vänligen om ditt skriftliga svar på min fråga ovan.

Vänliga hälsningar

Lars Eriksson