Insändare

Det här brevet har skickats till medlemmarna av försvarsutskottet. Vi återger med upphovsmannens tillstånd.

4 februari 2016

Till :

Sveriges Riksdag

10012 Stockholm

Betr . Samförståndsavtalet med Nato om värdlandsstöd Ds 2015:39

I den svenska översättningen av Natos avtalstext står följande mening att läsa under 6.1 Allmänt s.44 andra stycket :

Det betyder att Sverige avgör när Natoledd verksamhet får äga rum på svenskt territorium ”

Som oinvigd ställer jag mig frågan : Vad menas med ”Sverige” i avtalsförslaget ?

Menar Nato med den skrivningen kanske :

ÖB ( som tidigare avtalstecknare i sept 2014 )

Försvarsministern.

Arméchefen.

Försvarsutskottet.

Regeringen.

Svenska folket.

eller annan företredare enligt NATO s val ?

Tänkbara , men oacceptabla svar kan vara : Det får vi se . Det beror på. Det avgör Nato.

Som riksdagsledamot förmodar jag att du har en klar uppfattning i frågan inför Riksdagens ställningstagande.

Jag ber därför vänligen om ditt skriftliga svar på min fråga ovan.

Vänliga hälsningar

Lars Eriksson