Värdlandsavtalet

propositionsforteckning-varen-2016_Sida_05Den 22 mars skall regeringens proposition om värdlandsavtalet överlämnas till Riksdagen. Då kan man skriva motioner på den. Den går sedan till utskottet som efter någon vecka avger sitt betänkande. Därefter till kammaren för debatt och beslut, troligen i april eller början på maj.