Nyheter om Värdlandsavtalet

Besked kom just att kammardebatten i Riksdagen om Proposition 57, den om ”Försvarsmaktens internationella samarbeten” (Värdlandsavtalet) är schemalagt till den 25 maj.

I så fall blir omröstningen klockan 1600 samma dag eller den 26 maj.