Dagordning för stormötet 17 feb 2016

Dagordning för stormötet 17 februari 2016, kl 1800, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

§1)Formalia

Mötet inleds. Val av ordförande och sekreterare

§2)Rapporter

§3)Kulturaftnar i teater Tribunal

§4)Brev till kommuner och riksdagen

§5)Undersökning via SIFO

§6)Möte i Hallunda.

§7)Namninsamling och värdlandsavtalet

§8)Övrigt

§9)Nästa möten