Bokpresentation av ”Försvaret främst”

BAKGRUND

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att återskapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket.

I antologin utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, publicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden.

DELTAGARE:
Anders Björnsson, författare och historiker
Sven Hirdman, ambassadör
Bengt Loenbom, general
Kent Zetterberg, professor Försvarshögskolan