Majoritet av den svenska opinionen avvisar värdlandsavtalet med NATO

måndag 22 februari 2016Pressmeddelande

knapp

I en opinionsundersökning, beställd av Aktionsgruppen Nej till NATO och genomförd av SIFO, som genomfördes mellan den 15-19 februari framkommer att en majoritet av de tillfrågade avvisar värdlandsavtalet efter information om vad det innebär i form av närvaro av NATO trupper på svenskt territorium, eventuellt med kärnvapen, och i form hot mot vår alliansfrihet.

Tre saker gick att konstatera av den undersökning som Aktionsgruppen Nej till NATO genomförde i samarbete med SIFO:

  1. Majoriteten av svenska folket har inte hört talas om värdlandsavtalet.
  2. De flesta som får höra om vad avtalet innebär ogillar det bestämt och tycker inte Riksdagen skall godkänna det.
  3. Inte ens bland de borgerliga väljarna finns någon majoritet för Värdlandsavtalet, trots att deras partier och partiernas ledningar är bland de mest entusiastiska för Svenskt NATO medlemskap.

Av de tillfrågade var 56-57 procent negativa till konsekvenserna av värdlandsavtalet, 26 procent accepterade det och 16 procent var osäkra.

Bland de röd-gröna väljarna säger 70 procent nej till värdlandsavtalet medan 14 procent är positiva.

Av de borgerliga väljarna säger 45 procent nej till värdlandsavtal medan 39 procent är positiva.

Undersökningsresultaten och rådata finns tillgängliga  http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning

 

Resultatet

 graf1

Fråga 1

Känner du till Sveriges Värdlandsavtal med Nato, ett Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, som skall tas upp i Sveriges riksdag för omröstning och beslut, under våren 2016 eller känner du inte till avtalet?

 graf2

Fråga 2

Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges värdlandsavtal med Nato som bland annat betyder, att om Sverige beslutar sig att bjuda in Nato, kan det resultera i att Nato baser och trupper stationeras i Sverige och att Nato kan göra anfall mot tredje land med vapen som inte utesluter kärnvapen

 graf3

Fråga 3

Tycker du att Riksdagen skall godkänna Sveriges Värdlandsavtalet med Nato, om kraftigt utökat militärt samarbete med Nato, ifall det resulterar i förlust av Sveriges alliansfrihets och neutralitet?

 

Undersökningsresultaten i sin helhet finns att läsa http://www.nejtillnato.se/sifo-undersokning

Aktionsgruppen Nej till NATO