Demonstration

22 mars 2016
riksdagshuset

Den 22 mars överlämnas lagrådsremissen om Värdlandsavtalet till riksdagen. Den kommer att bli grunden för regeringens proposition om Värdlandsavtalet.

Vi planerar en demonstration. Stefan Lindgren kommer att tala, Jan Hammarlund och Richard Turpin kommer att framträda.

Minnesanteckningar, ledningsgruppen för Nej till NATO, 7 mars 2016

Närvarande: Marilyn , Staffan , Claes, Anita , Parvin , Eva , Marian , Klas , Mia

Ordförande: Staffan Ekbom

Sekreterare: Klas Sandberg

§1)Val av ordförande och sekreterare.

Mötet inleddes. Staffan Ekbom valdes till ordförande och Klas Sandberg till sekreterare.

§2)Avslutningen

Staffan föreslår att vi avslutar namninsamlingen den 15 maj. Det kommer att behöva några dagar för att sammanställa den. Kanske den 19 maj vore en lämplig dag för att överlämna det. Vi grunnar fortfarande om man skulle anlita notarius publicus för att bekräfta att namninsamlingen är riktig.

Det är inte sannolikt att vi hinner samla ihop till någon större manifestation utanför Riksdagen till den 22 mars. Klas framkastade att man kunde förlägga en större version av våra namninsamlingar till Riksdagen. Därifrån började man spinna vidare. Stefan Lindgren skulle vidtalas om han ville ställa upp som talare (han har också tackat ja). Marilyn ordnar banderoll. Kvinnor för Fred kommer att ordna polistillstånd.

Staffan föreslår att vi planerar en större manifestation till den 19 maj mitt på dagen. Göteborgarna planerar redan att komma och demonstrerar vid Riksdagen. Vi kontaktar alla organisationer som kan tänkas vilja medverka, vi försöker dra samman mycket folk och göra det till en dag att minnas. Deltagande organisationer får hålla kortare tal. Vi försöker få VIP personer att delta.

Vi behöver få feedback från övriga landet om vad de har för idéer. Staffan framförde att vi snarast borde hålla ett riksmöte för aktivister från hela landet i början av maj för att jobba med manifestationen.

Dessutom har Stina Oscarson hört av sig. Hon har planer för aktivitet den 25 maj berättar hon.

Staffan och Klas får träffa henne och höra vad det gäller.

Staffan påminde om att det som nu debatteras är tillämpningen, hur Sverige skall tillämpa Värdlandsavtalet. Det har varit viss dragkamp mellan (s) och (mp). Själva Värdlandsavtalet står oförändrat. Marilyn underströk att vi troligen inte kommer att kunna svänga en enda ledarmot. Därtill är partidiciplinen troligen för stark. Klas ansåg att det inte behövde vara bortkastat arbete för den sakens skull. Man kunde under alla förhållanden räkna med att NATO vännerna skulle tvingas genomlida uppslitande diskussioner och tvivel bakom kulisserna. Frågan har börjat debatteras öppet istället för att drivas med en serie administrativa beslut som hittills.

­Åtskilliga av de ledande NATO anslutningsvännerna verkar inte längre trivas lika mycket med tillvaron.

2.1. Tidslinje, våren 2016

  • 22 mars. Lagrådsremissen överlämnas till Riksdagen. Basen för regeringens proposition.
  • 15 maj. Nej till NATO:s namninsamlingen avslutas
  • 19 maj (ev) namninsamlingen överlämnas
  • 19 eller 23 maj. Större manifestation mot värdlandsavtalet och NATO anpassningen är föreslagen
  • 25 maj. Värdlandsavtalet debatteras och klubbas i Riksdagen

§3)Hallundamötet

Eva gick rätt hastigt igenom det planerade mötet i Hallunda. Det mesta går planenligt. Annons är beställd. Jimi T Saint och Skeppsholmens fredskör är inbokade för att underhålla. Maj-Britt Theorin är inbokad som talare. Om hon orkar ordnar Eva litet mat och kaffe. Förhoppningsvis drar det in litet pengar.

§4)Breven

Aktiongruppen har gjort flera utskick med brev till riksdagsledarmöterna. Ytterligare några är på gång. Frågan är hur vi gör nu. För närvarande avhandlas allt i försvars- och utrikesutskottet. Vi skulle behöva koncentrera våra ansträgningar dit.

§5)Bokbord

Anita kommer att ansöka om tillstånd för att ha bokbord på Medborgarplatsen med början nu på lördag.

§6)Nästa möte

Nästa stormöte är schemalagt till den 15 mars kl 1800.

USA vill öva gruppering av luftvärn till Gotland

USA tänker sig att öva grupperingen av luftvärn till Gotland. Uttalanden från olika amerikanska företrädare visar tydligt att de närmast betraktar Sverige som NATO medlem. Olika politiska företrädare uttalar sig. Jonas Sjöstedt är mot. Jan Björklund är för. Försvarsminister Hultqvist lyser med sin frånvaro. Istället företräds regeringen av vice ordföranden i Försvarsutskottet Åsa Lindestam.

Artister mot NATO

galaaffisch2Tid: 9 mars 2016, kl 19:00.

Plats: Teater Tribunalen, Hornsgatan 92, Stockholm.

Artister: Tomas Bolme,

Jimi T Saint,

Dror Feiler, Richard Turpin,

Roland von Malmborg,

Ida & Mattias,

Linnea Ehrnlund ackompanjerad av Olof Oscarson,

Jan Hammarlund,

Skeppsholmens fredskör,

Stina Bengs.

Inledning: Maj Britt Theorin.

Biljetter: 100 kronor styck. Kan köpas vid entrén eller förhandsbeställas
genom inbetalning till Svenska Fredskommitténs plusgirokonto 45 32 35-4 eller swishnummer 123 272 31 46. Skriv ”Artistgala”, ditt namn och datum för föreställningen i meddelandefältet. Förbeställda biljetter hämtas ut i entrén trettio minuter innan föreställningens början.