Demonstration

22 mars 2016
riksdagshuset

Den 22 mars överlämnas lagrådsremissen om Värdlandsavtalet till riksdagen. Den kommer att bli grunden för regeringens proposition om Värdlandsavtalet.

Vi planerar en demonstration. Stefan Lindgren kommer att tala, Jan Hammarlund och Richard Turpin kommer att framträda.