Nyheter från Göteborg

Det kom ett viktigt meddelande från Göteborg. Vi fick tillåtelse att återge det.

10 apr 2016 kl. 08:57 skrev Tomas Magnusson

hej
– för er kännedom
Igår hade socialdemokraterna i Göteborg distriktskongress, och behandlade Tommys och min motion om värdlandsavtalet. Styrelsen hade avstyrkt motionen enligt samma linje som försvarsministern driver …

Kongressen gav ett överväldigande stöd! 20-tal representanter för lokala föreningar och metalls socialdemokratiska förening var uppe och stödde motionen från talarstolen, ingen talade mot så när som på distriktets ordförande Anna Johansson, som gjorde ett litet försök med att värdlandsavtalet bara var några formalia, men det var mest pliktskyldigast, jag tror inte ens hon tyckte så.

Vår att-sats blev alltså socialdemokraternas i Göteborgs beslut, och den skickas nu till partiets riksdagsgrupp – så här lyder beslutet:

Motionären föreslår att kongressen beslutar:

att begära av partiets folkvalda att de stödjer fredsrörelsernas krav om att skjuta på beslutet om värdlandsavtal med Nato i minst ett år under vilken tid en massiv folkbildningsinsats ska initieras så att det blir tydligt vad både politiker och svenska folket vill när Riksdagen fattar beslut.

Det känns gött idag!

Hälsningar
tomas

— TOMAS MAGNUSSON