Skåne säger nej till NATO och Värdlandsavtalet

Skånes socialdemokratiska partidistrikt hade en mängd motioner mot NATO och Värdlandsavtalet. Det var motionerna 176, 178, 179, 182, 183 och 185.

Enligt uppgift blev alla motionerna ”med undantag för den första” bifallna. De kommer att gå vidare till de skånska riksdagsledamöterna. Ett besked om vilken politik medlemmarna vill se.

Den skånska riksdagsgruppen är den största.

Det kommer också att skickas vidare till socialdemokraternas kongress 2017.