Vänder vinden?

maj-pierre
Maj-Britt Theorin och Pierre Schori. Två av socialdemokraternas veteraner som håller på att få sista ordet.

Det är klart efter den här veckan att något stort och viktigt håller på att hända bland socialdemokraternas gräsrötter.

Efter att Göteborgs och Skånes socialdemokratiska partidistrikt på olika sätt tagit ställning mot Värdlandsavtalet är turen kommen till Stockholm att visa sina kort.

Stockholms arbetarkommun kommer att hålla sin kongress i ABF huset på Sveavägen den 16-17 april. Åtta motioner handlar om NATO frågan. En (H 13) kräver svenskt NATO medlemskap.

De övriga (H14, H15, H16, H17, H18, H19 och H20) är egentligen en och samma motion, skriven av Maj-Britt Theorin, Carl Tham och Pierre Schori som lämnats in av en rad partiföreningar, Byggnads socialdemokratiska avdelning, Vällingby, Kungsholmen, Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Intrycket är att texten är präglad av Maj-Britt Theorins tankegångar. Den uttrycker stark tvekan mot närmandet till NATO (för att uttrycka sig milt) och kräver att Värdlandsavtalet, om det antas, måste förses med så starka reservationer och villkor att det i praktiken blir meningslöst. En död bokstav helt enkelt.

Kärnvapen skall inte få föras in i Sverige. Svenskt trupp får inte ställas under NATO befäl, NATO får INTE bedriva stridshandlingar mot tredje land från Svenskt territorium, även om NATO trupp skulle inviteras.

Det kan inte vara tal om att Värdlandsavtalet skall kunna omförhandlas utan insyn från politikernas sida.

Lägg därtill: Stockholms arbetarkommun tillstyrker NATO skeptiska motionerna. I motsats till vad som var fallet i Göteborg vankas inte ens ett halvhjärtat motstånd från ledningen.

En sak är mycket säker. Även om den socialdemokratiska ledningen driver frågan om Värdlandsavtalet har den INTE sina gräsrötter med sig. Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt förklarar att de vill skjuta upp alltsammans. Skåne säger nej (den största riksdagsgruppen). Stockholms socialdemokratiska arbetarkommun kommer med överväldigande sannolikhet nu anta en rad motioner som i praktiken skulle innebära att partiledningen får rädda ansiktet men lämnar Värdlandsavtalet med ett stort hål under vattenlinjen.

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Vart-parti/medlemsinfo/Arsmote-och-distriktskongress-2016/Stockholms-arbetarekommuns-arsmote-2016/