Brev till Västernorrlands socialdemokratiska partidistrik

Hej. Jag är Klas Sandberg från Aktionsgruppen Nej till NATO.

Vi har hört att ni håller distriktskonferens. Ni har en motion som riktar sig mot Värdlandsavtalet med NATO. Motion 35, inlämnad av Stefan Aronsson.

Distriktsledningen avstyrker.

Den här veckan har vi upplevt en serie händelser i det socialdemokratiska partiet som kommer att få marken att röra sig under partiledningen.

Man kan tala om en växande revolt bland partiets gräsrötter.

Kanske började det i Göteborg, närmare bestämt på Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts distriktskonferens den 8-9 april där en av motionerna, nr 38 kritiserade värdlandsavtalet och krävde att antagandet skulle skjutas upp.

…i minst ett år under vilken tid en massiv folkbildningsinsats ska initieras så att det blir tydligt vad både politiker och svenska folket vill när Riksdagen fattar beslut.” .i

Tomas Magnusson, en av upphovsmännen till motion 38, har berättat att distriktsledningen gjorde några rätt lama och halvhjärtade försök att driva Peter-Hultqvist linjen

…ingen talade mot så när som på distriktets ordförande Anna Johansson, som gjorde ett litet försök med att värdlandsavtalet bara var några formalia, men det var mest pliktskyldigast, jag tror inte ens hon tyckte så.ii

Motion 38 antogs.

Det var början.

Därefter kom meddelandet att Skånes socialdemokratiska partidistrikt på SIN distriktskonferens i Helsingborg den 9 april fått ett helt knippe NATO fientliga motioner.

Det var motionerna 176, 178, 179, 182, 183 och 185.

De antogs, med undantag för den första. Kongressen utfärdade ett uttalande: ”Ett utvidgat NATO och svenskt medlemskap riskerar öka spänningarna och skulle leda till ökad militär upprustning. ”iii

En av deltagarna på distriktskonferensen, berättar att motionerna kommer att gå vidare, dels till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Skåne med ett enkelt besked: detta är den politik som deras valkrets vill ha, dels kommer de att gå vidare till den stora socialdemokratiska partikongressen 2017.

Därmed har något viktigt inträffat.

Det har förekommit protester mot NATO-integration och Värdlandsavtalet från socialdemokratiska gräsrotsorganisationer tidigare också, det är sant. Det kommit uttalanden från PRO i Barkaby, från Pappers avdelning 68 i Hallstavik och från Västerbottens socialdemokratiska kvinnoförbund, allt detta är sant men nu hade två av de tyngsta, socialdemokratiska partidistrikten satt ner foten i NATO och Värdlandsfrågan.

Det slutar inte där. Nu står Stockholms arbetarekommuns distriktskongress för dörren nu i helgen den 16-17 april. Åtta motioner handlar om NATO frågan. En (H 13) kräver svenskt NATO medlemskap. De övriga (H14, H15, H16, H17, H18, H19 och H20) är egentligen en och samma motion, skriven av Maj-Britt Theorin och Pierre Schori som lämnats in av en rad partiföreningar, Byggnads socialdemokratiska avdelning, Vällingby, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Kungsholmen och många fler.

Den har starka reservationer mot närmandet till NATO, markerar stöd för alliansfriheten och kräver att Värdlandsavtalet, om det skall antas måste förses med mycket starka villkor.

Villkoren går ut på att kärnvapen skall inte få föras in i Sverige. Svenskt trupp får inte ställas under NATO befäl, NATO får INTE bedriva stridshandlingar mot tredje land från Svenskt territorium, även om NATO trupp skulle inviteras.

Värdlandsavtalet får inte, som nu, omförhandlas av ÖB utan någon politisk insyn.

Det, och mer därtill var villkoren.

Lägg därtill: Ledningen för Stockholms arbetarkommun tillstyrker de NATO fientliga motionerna. I motsats till fallet i Göteborg kommer här inte ens ett halvhjärtat motstånd från toppen.

Så om inte en jättemeteorit brakar ner genom taket i ABF huset på Sveavägen  vara säker på att också Stockholms arbetarekommun kommer att ansluta kretsen av partidistrikt som markerar att de vill hålla fast vid alliansfriheten.

Så varför kan inte Västernorrlands partidistrikt ansluta sig till Göteborg, Skåne och Stockholm genom att säga ja till motion 35?

iGöteborgs socialdemokratiska partidistrikt, 8-9 april, http://www.socialdemokraterna.se/pageDirectory/692677/Motionerhemsidan.pdf

iiBrev från Tomas Magnusson, 10 april 2016, http://www.nejtillnato.se/nyheter-fran-goteborg/

iii”Uttalande angående NATO-medlemskap och alliansfrihet” Skånes partidistrikt, 9 april 2016, http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Skane/Nyheter/UTTALANDE-ANGAENDE-NATO-MEDLEMSKAP-OCH-ALLIANSFRIHET/