Besked från Stockholms arbetarkommun till försvarsminister Hultqvist

010_fanorIbland undrar man hur svenska massmedias nyhetsvärdering fungerar.

Tre av de av socialdemokraternas tyngsta partidistrikt, Skånes, Göteborgs partidistrikt och Stockholms arbetarkommun har nu tagit motioner och uttalanden mot NATO anslutning och Värdlandsavtalet, i praktiken mot den egna partiledningen och dess förda politik, men allt som syns i nyhetsflödet är den arme Mehmet Kaplans eventuella felsägningar.

Stockholms socialdemokratiska arbetarkommun är den senaste i raden. Uttalandet följer de linjer Maj-Britt Theorin föreslår: Skall Värdlandsavtalet antas måste det vara med så starka villkor mot kärnvapen, NATO baser på Svensk mark, inte heller får svenskt territorium användas för krigföring mot tredje land.

Texten lyder:

”Vår alliansfria utrikespolitik är viktigare än på länge. I en orolig tid bidrar den till fred, säkerhet och stabilitet. Vårt säkerhetspolitiska agerande ska även i fortsättningen syfta till avspänningen i vårt närområde och bör därför präglas av tydlighet och förutsägbarhet En ansökan om medlemskap i militäralliansen NATO är därför utesluten.

Diskussionerna om det så kallade värdlandsavtalet handlar om viktiga aspekter av relationen till NATO. Ett framtida samarbete får inte underminera alliansfriheten eller leda till missuppfattningar om Sveriges säkerhetspolitiska hållning.

Det riksdagsbeslut som ska fattas för proposition om samarbetet bör innehålla tydliga preciseringar om att kärnvapen under inga omständigheter får placeras på svensk mark. Vidare bör klargöras att inga fasta NATO-baser kan etableras i landet. Klart ska också vara att Sverige inte kommer att tillåta att utomstående makt använder svenskt territorium för militära hot eller aktioner mot andra länder.

Uttalande antaget av Stockholms Arbetarekommuns årsmöte 16-17 april 2016.”

Vilket kan hjälpa till att ge rädda ansiktet på regeringen men lämna oss med ett Världlandsavtal med nästan alla militära klorna bortklippta. Detta är inte den sortens avtal som vare sig NATO eller USA vill ha.