Propaganda?

Ägnar sig svenska massmedia åt propaganda i NATO frågan?

Den frågan ställs i en bloggkommentar av professor Sven-Olof Yrjö Collin.

Det är en god journalistisk regel att man försöker få ”båda sidors” syn om det finns en konflikt. Man hör med både käranden och svaranden i rättegången. Man intervjuar både den lilla gumman som inte vill flytta från sin stuga och kommunen som vill dra fram sin nya motorväg. Man skaffar kommentarer från båda parter i en konflikt.

Den regeln tillämpas inte när det gäller motsättningarna mellan NATO och Ryssland. Man hör nästan uteslutande NATO företrädare. ”Är det inte så att vi blir undervisade att Ryssland har geopolitiska strategier, medan NATO blott och enbart är en fråga om försvar gentemot ryssen?”

Och det gäller inte bara ledarplats, med det politiska struntpratet. De rent journalistiska delarna liknar titt som tätt rena propagandaalster.

”Kära Tidning, ge mig information, men ge fan i att skriva mig på näsan vad jag skall tycka. Det är mitt jobb. Och ditt jobb är att ge mig information. Inte att indoktrinera.”

Propaganda? I Fria Svenska Massmedia?